РІШЕННЯ № 2336

Про затвердження  Програми розвитку інформаційного простору та фінансової підтримки   комунального підприємства „Радіоредакція „Слово” на 2020-2022 роки

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
27 лютого 2020 року Борислав     №2336      
 
 
 
 
Про затвердження  Програми розвитку інформаційного простору та фінансової підтримки   комунального підприємства „Радіоредакція „Слово” на 2020-2022 роки
 
            Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.7. ч.1. ст.91 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про інформацію», враховуючи  рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради  від 05 лютого 2020 р. №28,  беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від  27.02.2020 року №82/8, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А :
 
1. Затвердити Програму розвитку інформаційного простору та фінансової підтримки комунального підприємства „Радіоредакція „Слово” на 2020-2022 роки, що додається.
             2. Фінансовому управлінню Бориславської міської ради (Ю.Петрів)забезпечити фінансування Програми розвитку інформаційного простору та фінансової підтримки комунального підприємства „Радіоредакція „Слово” на 2020-2022 роки в межах коштів, передбачених Програмою.
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського
голови С.Солоненко та постійну комісію з питань планування бюджету і  фінансів, економіки, здійснення  державної регуляторної політики  (Б.Городиський).

 
Міський голова   І.Р.Яворський
 
 
 
                                                                                Затверджено
                                                                                рішення міської ради

                                                        від 27.02.2020р. №2336

 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ 

 інформаційного простору та фінансової підтримки комунального

підприємства „Радіоредакція „Слово” на 2020-2022 роки

 
1.Обґрунтування необхідності прийняття Програми
 

            Програма розвитку інформаційного простору та фінансової підтримки комунального підприємства „Радіоредакція „Слово” на 2020-2022 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону  України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законів України „Про інформацію”, „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, „Про державну підтримку засобів масової інформації і соціальний захист журналістів”.

Повноваження засобів масової інформації визначені Конституцією України, Законами України „Про телебачення і радіомовлення”, „Про інформацію”, „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, „Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”. Реалізація засобами масової інформації наданих ними повноважень потребує зміцнення організаційних, матеріальних, фінансових та інших засад їх діяльності.
Програма передбачає створення належних умов для творчої діяльності працівників радіоредакції „Слово”, забезпечення конституційних гарантій на свободу слова в Україні відповідно до Конституції України, доступу громадян до інформації, зміцнення матеріально-технічних, фінансових, організаційних основ функціонування  КП „Радіоредакція „Слово”.
 
2. Мета  Програми
            Метою програми є підтримка діяльності мовного засобу масової інформації місцевого самоврядування, максимально повне задоволення потреб мешканців Борислава в об’єктивному висвітленні життєдіяльності м.Борислава, забезпечення прав  і свобод громадян  на отримання  інформації про діяльність органів   влади, місцевого самоврядування, вільне вираження  своїх поглядів  і переконань, створення, розповсюдження через засоби масової інформації оперативної інформації та програм, незалежного  їх коментування  для здійснення невід’ємного права громадян України на вільний обмін інформацією, зазначене конституцією держави, створення соціально-політичних, науково-пізнавальних, культурно-розважальних програм.
 
3. Фінансування  Програми
 
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету м.Борислава та власних доходів КП „Радіоредакція „Слово”.
Кошти з міського бюджету м.Борислава будуть виділятися на відповідний рік згідно з паспортом  Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.
 
4. Заходи щодо реалізації   Програми
 
           З метою поліпшення інформування населення міста та навколишніх населених пунктів,  на базі КП «Радіоредакція «Слово» розпочало роботу FM-радіо. Тепер на хвилі 100,2FM його слухають мешканці Борислава, Східниці, Дрогобицького та Сколівського районів. Визначені заходи щодо реалізації Програми розвитку, а саме:
 
      4.1. Надання правдивої інформації про діяльність органів місцевого самоврядування, виконавчого комітету та Бориславської міської ради, висвітлення питань економіки, політики, культури, інших важливих тем з життєдіяльності міста.
 
       4.2. Забезпечення участі журналістів КП «Радіоредакція «Слово» у заходах, які відбуваються у місті
 
      4.3. Оперативне і якісне висвітлення різножанрових інформаційних випусків у рубриках: «Місто моє», «Новини», «З офіційних джерел», «Поговоримо про важливе», «Це треба знати» та  ін.
 
      4.4. Запровадження нових рубрик, пізнавальних радіовипусків.
    
       4.5. Проведення «прямих ліній» з очільниками міста і регіону.
 

           5. Паспорт Програми розвитку інформаційного простору та фінансової підтримки комунального підприємства „Радіоредакція „Слово” на 2020-2022 роки (додаток 1) є його невід’ємною  частиною.

 
 
 
Секретар міської ради   Ю.М.Химин
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
                                                                       
                                                                        Додаток 1
до   Програми  
                                     
 
ПАСПОРТ

Програми розвитку інформаційного простору та фінансової підтримки

комунального підприємства „Радіоредакція „Слово” на 2020-2022 роки

 

1. Ініціатор розроблення програми   Бориславська міська рада
 
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа про прийняття Програми
 
  Рішення  міської ради
від 27.02.2020 р.  №2336
 
3. Розробник програми   Відділ економіки та торгівлі Бориславської міської ради
 
4. Відповідальний виконавець програми   КП „Радіоредакція „Слово”
 
5. Учасники програми   КП „Радіоредакція „Слово”
 
6. Термін реалізації програми:   2020 –2022 роки
 
7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми
 
  Міський  бюджет м.Борислава
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми складає 3081736 .грн.
у тому числі:
   
 
 
у 2020 році-  961600 грн.
у 2021 році-  1019296 грн.
у 2022 році-  1100840 грн
 
 
 
 
 
Секретар міської ради   Ю.М.Химин