РІШЕННЯ № 2341

Про затвердження внесення змін до Програми розвитку  туризму та рекреації в місті Бориславі  на 2019 – 2021 роки


 

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РІШЕННЯ
27 лютого 2020 року Борислав     №2341      
 
Про затвердження внесення змін до Програми розвитку  туризму та рекреації в місті Бориславі  на 2019 – 2021 роки
 
 
 
 
 
     
 
               Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про туризм», враховуючи  рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради  від 20.02.2020 року №39,  беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 26.02.2020 року №82/12, рішення постійної комісії з питань освіти, культури, сім’ї і молоді, фізкультури і спорту від 24.02.2020 року №48/1  та доповідну записку головного спеціаліста відділу розвитку міста І.Рязанової  від  20.02.2020 року,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
1. Затвердити  внесення змін до Програми розвитку туризму та рекреації в місті Бориславі на 2019 – 2021роки (надалі – Програма), затвердженої рішенням міської ради від 14 листопада 2019 року № 2158, а саме: п.1 додатку 2 до Програми у частині переліку заходів щодо реалізації Програми на 2020 рік доповнити Заходами VI, VII, що додаються.
          2. Фінансовому управлінню Бориславської міської ради (Ю.Петрів) забезпечити фінансування Програми розвитку туризму та рекреації в місті Бориславі на 2019 – 2021роки в межах коштів, передбачених Програмою.
 
         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови С.Солоненко та постійні комісії з питань планування бюджету і  фінансів, економіки, здійснення  державної регуляторної політики  (Б.Городиський) та з питань освіти, культури, сім’ї і молоді, фізкультури і спорту (А.Спас).
 
Міський голова                          І. Яворський                                                                                                                                                          Додаток
до рішення міської ради
від 27.02.2020 р. №2341
 
Заходи
щодо реалізації Програми  розвитку туризму та рекреації в місті Бориславі на 2019 – 2021роки
та потреба у обсягах фінансування
           
2020 рік

з/п
 
Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу,
один. виміру
Виконавець заходу Фінансування Очікуваний результат
Джерела Обсяги, тис. грн.  
    Захід VІ
Створення айдентики міста та маркетингової стратегії:
- розробка однієї концепції логотипу та презентація;
- розробка графічних елементів: ділова документація (бланк, шаблон візитівки, папка);
-варіанти сувенірної продукції;
- розробка шрифтової частини логотипу (підбір шрифтів для графічного стилю; художнє допрацювання шрифту для текстової частини лого або розробка індивідуального, при необхідності);
- розробка маркетингової стратегії (дослідження туристичних потенціалів;
розробка рекомендацій по розвитку туристичних потенціалів;
розробка інструкцій та рекомендацій по розвитку нових туристичних магнітів регіону);
 
Затрат
Обсяг фінансового ресурсу для забезпечення розробки айдентики міста Борислава та маркетингової стратегії, тис. грн.
 
Виконавчий комітет Бориславської міської ради (відділ розвитку міста)
 
Міський бюджет 49,990 Розроблена айдентика міста та маркетингова стратегія.
Підвищення рівня впізнаваності та формування позитивного іміджу м.Борислава, збільшення потоку туристів, залучення інвестицій, підвищення рівня конкурентоспро-можності серед інших міст України і як наслідок – збільшення дохідної частини міського бюджету
 
 
 
 
 
Захід VІІ
Призовий фонд
Затрат
Обсяг фінансового ресурсу, тис. грн.
 
Виконавчий коміте міської ради Міський бюджет 10,0 Підвищення активності мешканців м.Борислава. Налагодження комунікації між владою та мешканцями
 
                  Секретар міської ради                                                                                                                               Ю.Химин