РІШЕННЯ № 2345

Про  внесення змін до пункту 2  рішення міської ради від 27.06.2019р.  № 1931 «Про припинення комунального підприємства «Госпрозрахункова архітектурно-планувальна група»  

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 27 лютого 2020 року    Борислав                       №2345
 
Про  внесення змін до пункту 2  рішення міської ради від 27.06.2019р.  № 1931 «Про припинення комунального підприємства «Госпрозрахункова архітектурно-планувальна група»
 
Відповідно до п. 30 ч.1 ст. 26 та пункту 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 104, 105, 110-112 Цивільного кодексу України, ст. 59 Господарського кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», беручи до уваги рішення постійної комісії з питань управління комунальною власністю, торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності від 25.02.2020 р. №48/1 та звернення управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури від 23 січня  2020 року  № 01-20/30,  міська рада
В И Р І Ш И Л А: 
 
            1. Внести зміни до пункту 2 та додатку до рішення міської ради від 27.06.2019р.  № 1931 «Про припинення комунального підприємства «Госпрозрахункова архітектурно-планувальна група» і читати його  у такій редакції:
 
                  Склад ліквідаційної комісії комунального підприємства
                   «Госпрозрахункова архітектурно-планувальна група»
 
Чайка                           - голова комісії, паспорт громадянина України з
Тарас Ігорович              безконтактним електронним носієм, *******, орган                        
                                        видачі - *****, дата  оформлення – *******., місце
                                        проживання зареєстровано за адресою: Львівська
                                        область, м. Львів, вул. *******
                                        (реєстраційний номер облікової картки платника
                                        податків *******) (за згодою);
Конотопець                 - член комісії, директор комунального підприємства
Богданна Василівна     "Госпрозрахункова архітектурно-планувальна група"
                                        (реєстраційний номер облікової картки платника
                                        податків ******);
Лобик                           - член комісії, головний бухгалтер комунального
Руслан Теодорович       підприємства "Госпрозрахункова архітектурно-
                                        планувальна група", (реєстраційний номер облікової
                                        картки платника податків *******);
Романів                        - член комісії, головний спеціаліст відділу правового
Ірина Богданівна           забезпечення міської ради, (реєстраційний номер
                                        облікової  картки платника податків ******);
Кікіс                             - член комісії, начальник відділу комунального майна
Роман Ігорович              управління комунальної власності, земельних відносин
                                        та архітектури міської ради (реєстраційний номер
                                        облікової  картки платника податків *******);
 
Бакай                             - член комісії, головний спеціаліст відділу архітектури
Наталія Іванівна             управління комунальної власності, земельних відносин
                                         та архітектури міської ради (реєстраційний номер
                                         облікової  картки платника податків 2709915581).
 
         2. Зобов'язати директора комунального підприємства "Госпрозрахункова архітектурно-планувальна група" Б. Конотопець, у звязку з припиненням повноважень передати голові ліквідаційної комісії комунального підприємства «Госпрозрахункова архітектурно-планувальна група» Т. Чайці документи, необхідні для здійснення ними своїх повноважень (в тому числі фінансово звітна документація, печатки, штампи, тощо).
 
         3. Встановити, що голова ліквідаційної комісії виконує надані йому повноваження на платній основі за рахунок коштів міського бюджету у відповідності до укладеного з ним договору.
 
         4. Уповноважити начальника управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури  І. Клонцак на укладення та підписання договору з головою ліквідаційної комісії.
 
         5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ю. Химина, заступника міського голови С. Солоненко та постійну комісію з питань управління комунальною власністю, торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування зовнішньоекономічної діяльності (Р. Зелінський)
 
 
 
Міський голова                                                                                        І.  Яворський