РІШЕННЯ № 2351

Про надання дозволу  комунальному підприємству «ЕКО-МІСТО» на укладання договору фінансового лізингу для придбання автомобіля МАЗ

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
27 лютого 2020 року Борислав №2351
 
Про надання дозволу  комунальному підприємству «ЕКО-МІСТО» на укладання договору фінансового лізингу для придбання автомобіля КрАЗ
 
Відповідно до статті 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України  "Про фінансовий лізинг", Цивільного кодексу України, ст. 292 Господарського кодексу України, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 26.02.2020 р. №82/18 та з питань житлово-комунального господарства, транспорту  та зв’язку, оборонної роботи  від 25.02.2020 р. №47/4,  лист комунального підприємства «ЕКО-МІСТО» від   29.01.2020 року  №15 , міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
  1. Дозволити комунальному підприємству «ЕКО-МІСТО» (І.Сорока):
  • укласти договір фінансового лізингу на придбання автомобіля КрАЗ з Публічним акціонерним товариством комерційним банком АБ «Укргазбанк»;
  • здійснити відповідні процедури щодо закупівлі фінансових лізингових послуг для придбання автомобіля КрАЗ з дотриманням вимог Закону України “Про фінансовий лізинг“.
 
  1. Управлінню житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради (О.Левицький) визначити істотні умови договору фінансового лізингу та джерела фінансування, погодити їх з постійною комісією з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиський).
 
  1. Фінансовому управлінню міської ради (Ю.Петрів) передбачити у міському бюджеті м. Борислава на 2020 рік та наступні роки витрати для фінансування видатків, пов’язаних з придбанням комунальним підприємством «ЕКО-МІСТО» автомобіля КрАЗ на умовах укладеного договору фінансового лізингу.
 
  1. Надати комунальному підприємству «ЕКО-МІСТО» дозвіл на придбання автомобіля КрАЗ на таких умовах фінансового лізингу:
4.1) предмет лізингу – автомобіль КрАЗ;
4.2) термін поставки автомобіля – до 31 грудня 2020 року;
4.3) строк лізингу – 24 місяці від дати, визначеної у договорі;
4.4) вартість предмета лізингу – не більше 2,5 млн. грн;
              4.5) відсоткова ставка за користування лізингом – не більше 17 відсотків річних у гривнях;
              4.6) розмір та строки сплати лізингових платежів – щомісячно відповідно до умов договору лізингу.
 
  1. Комунальному підприємству «ЕКО-МІСТО»:
5.1) Укласти договір фінансового лізингу на умовах, встановлених у пунктах 1,2,4  цього рішення, після погодження істотних умов договору фінансового лізингу з управлінням житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради;
5.2) Забезпечити страхування, належне утримання та експлуатацію, ремонт та технічне обслуговування автомобіля КрАЗ, який є предметом лізингу;
5.3) Після закінчення терміну дії договору фінансового лізингу забезпечити реєстрацію права комунальної власності на автомобіль КрАЗ, який є предметом лізингу, за територіальною громадою м. Борислава на праві повного господарського відання комунальному підприємству «ЕКО-МІСТО».
 
7. Встановити, що:
7.1) Бориславська міська рада бере на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання умов договору фінансового лізингу протягом всього терміну його дії, у тому числі за рахунок виділення з міського бюджету м. Борислава коштів у розмірі та у строки, необхідні для повного та своєчасного виконання умов договорів фінансового лізингу;
7.2) у разі збільшення вартості предмета лізингу понад вартість, зазначену у підпунктах 4.4 пункті 4  цього рішення, або збільшення інших витрат лізингодавця, які безпосередньо пов’язані з виконанням договорів фінансового лізингу, або зміни графіків сплати лізингових платежів у межах вартості предмета лізингу Бориславська міська рада:
7.2.1) гарантує виділення у майбутньому з міського бюджету м. Борислава необхідних сум коштів за наявності підстав, передбачених умовами договорів фінансового лізингу.
 
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р. Садлівського, заступника міського голови С.Солоненко  відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків, постійну комісію з  питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиський) та з питань житлово-комунального господарства, транспорту  та зв’язку, оборонної роботи (І.Тарновецький)
 
 
 
Міський голова                                                                                                      І.Р. Яворський