РІШЕННЯ № 2354

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на вул.Трускавецькій,125 у м.Бориславі, про надання громадянину  Пасічнику П.І. земельних ділянок в оренду та про надання дозволу Бориславській міській раді на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
27 лютого 2020 року Борислав №2354
 
 
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на вул.Трускавецькій,125 у м.Бориславі, про надання громадянину  Пасічнику П.І. земельних ділянок в оренду та про надання дозволу Бориславській міській раді на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок
 
 Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 93,123, 124, 128, 134, 1861 Земельного кодексу України, ст.25, 50 Закону України „Про землеустрій”, п.5 ст.16 Закону України „Про Державний земельний кадастр”, розглянувши заяви громадянина  Пасічника  П.І. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надання  їх в оренду з правом викупу, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 29 січня  2020 року №84/21,   міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
 1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок на вул. Трускавецькій,125 у м. Бориславі  та  надати їх  громадянину Пасічнику Петру Івановичу, який зареєстрований у м.Трускавці, в оренду терміном на 10     років для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, за рахунок земель запасу, не наданих у власність та користування (землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення), а саме:
     1.1) - 0,2514 га  (кадастровий номер 4610300000:11:025:0303);
     1.2) - 0,2758 га  (кадастровий номер 4610300000:11:025:0305).
 
 2. Дозволити Бориславській міській раді провести експертні грошові оцінки земельних ділянок  несільськогосподарського призначення на вул.Трускавецькій,125 у м. Бориславі  для продажу, шляхом викупу громадянином  Пасічником Петром Івановичем для  розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, а саме:.
    2.1) - 0,2514 га  (кадастровий номер 4610300000:11:025:0303);
    2.2) - 0,2758 га  (кадастровий номер 4610300000:11:025:0305)..
 
 3. Зобов’язати громадянина  Пасічника П.І.  укласти договори оренди  землі і провести реєстрацію права оренди на земельні ділянки та укласти договори про оплату авансового внеску у розмірі 10% від нормативної грошової оцінки земельних ділянок.
 
 4. Дрогобицькому управлінню Головного управління державної податкової служби у Львівській області здійснювати контроль за поступленням коштів від оренди землі.
 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ю.Химина та постійну комісію з питань  регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (В.Піх).
 
Міський голова                                                                                           І. Яворський