РІШЕННЯ № 2357

Про дозвіл на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на вул.Братів Лисиків,4 у м.Бориславі   

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
27 лютого 2020 року Борислав №2357
 
 
Про дозвіл на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на вул.Братів Лисиків,4 у м.Бориславі    
 
Відповідно до п. 34 ч. 1ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 65, 66, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 25, 50  Закону України „Про землеустрій”, розглянувши заяви громадян Смиш Г.М.,  Лабанців Т.О., Семйоника А.Р., Релігійної громади Церкви Християн Віри Євангельської про виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок,  беручи до уваги рішення постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 26.02.2020 року №86/4, міська рада
В И Р І Ш И Л А: 
                       
1. Дозволити громадянам Смиш Ганні Миколаївні, Лабанців Теодорії Олексіївні, Семйонику  Андрію Романовичу, які зареєстровані у м.Бориславі та Релігійній громаді  Християн Віри Євангельської у м. Бориславі розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1595 га на вул. Братів Лисиків, 4 у м.Бориславі для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, за рахунок земель запасу не наданих у власність та користування, (землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення).
 
  2.  Дозволити громадянці Лабанців Теодорії Олексіївні, яка зареєстрована у м. Бориславі, розробити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок на вул. Братів Лисиків, 4 у м. Бориславі для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, за рахунок земель запасу не наданих у власність та користування (землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення), а саме:
 2.1) - площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування будівель газопереробного пункту та басейну;
 2.2) - площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування не житлової будівлі.
 
              3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Ю.Химина та  постійну комісію з питань  регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (В.Піх).
 
 
Міський голова                                                                                           І. Яворський