РІШЕННЯ № 2358

Про поновлення акціонерному товариству “Оператор газорозподільної  системи „Львівгаз” договору оренди землі

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
27 лютого 2020 року Борислав №2358
 
Про поновлення акціонерному товариству “Оператор газорозподільної  системи „Львівгаз” договору оренди землі
 
            Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 124 Земельного кодексу України, ст.33 Закону України „Про оренду землі”, п.5 ст.16 Закону України „Про Державний земельний кадастр”, розглянувши заяву  голови правління акціонерного товариства “Оператор газорозподільної  системи „Львівгаз” Войсовича Ю.М. про поновлення  договору  оренди землі, беручи до уваги рішення постійної депутатської комісії   регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від   12.02.2020 року №85/9,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:                                   
 
             1. Поновити акціонерному товариству “Оператор газорозподільної  системи „Львівгаз”, договір оренди землі від 12 грудня 2014 року, згідно з яким передано земельну ділянку площею 0,9180 га на вул. Потік,49 у м. Бориславі (кадастровий номер 4610300000:05:056:0078) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу) – для  будівництва та обслуговування виробничих приміщень, терміном  на 5 років до 12 грудня 2024 року.  
 
    2. Зобов’язати акціонерне товариство “Оператор газорозподільної  системи „Львівгаз”  укласти додаткову угоду до договору оренди  землі та  провести реєстрацію права поновлення оренди на земельну ділянку.
 
3. Дрогобицькому управлінню Головного управління державної податкової служби у Львівській області здійснювати контроль за поступленням коштів від оренди землі.  
 
     4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ю.Химина та постійну комісію з питань  регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (В.Піх).
 
 
 
Міський голова                                                                                           І. Яворський