РІШЕННЯ № 2372

Про затвердження протоколу узгоджувальної комісії з розгляду спорів щодо суміжного землекористування від 09 жовтня 2019 року №21, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
27 лютого 2020 року Борислав №2372
 
 
 Про затвердження протоколу узгоджувальної комісії з розгляду спорів щодо суміжного землекористування від 09 жовтня 2019 року №21, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність
 
Відповідно до п. 34 ч. 1ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 35, 118, 123, 125, 158, 159, 1861 Земельного кодексу України, ст.25, 50 Закону України “Про землеустрій”, п.5 ст.16 Закону України „Про Державний земельний кадастр”, беручи до уваги протокол узгоджувальної комісії з розгляду спорів щодо суміжного землекористування, розглянувши заяву громадянки Вершиніної Н.Л. про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність, рішення постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від  29 січня  2020 року №84/12, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:   
                       
  1. Затвердити протокол узгоджувальної комісії з розгляду спорів щодо суміжного землекористування від  09 жовтня 2019 року №21,  що  додається.
 
   2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 595 кв.м. на вул.Тустановицькій у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:09:018:0154) та передати її громадянці Вершиніній Надії Львівні, яка зареєстрована у м.Бориславі, безоплатно у власність для ведення садівництва, із земель  не наданих у власність та користування (землі сільськогосподарського призначення).
 
    3. Громадянці Вершиніній Н.Л. провести реєстрацію права власності  на земельну ділянку.
 
 4.  Дрогобицькому управлінню Головного управління державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності та здійснювати контроль за поступленням коштів.                 
 
      5 .Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Ю.Химина та  постійну комісію з питань  регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (В.Піх).
 
 
Міський голова                                                                                           І. Р. Яворський
                                                            
 
                                                                     Затверджено
                                                                      рішення міської ради
                                                                         від 27.02.2020 р. №2372
 
ПРОТОКОЛ №21
узгоджувальної комісії з розгляду земельних спорів щодо суміжного землекористування
 
“09”жовтня  2019  року                                                                                   м. Борислав
 
Голова комісії   - Ю.Химин - секретар міської ради
Заступник голови комісії – В.Піх – голова постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури
Секретар комісії – Г.Подоляк  - начальник відділу земельних відносин управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради
Присутні члени комісії:
   -  І.Клонцак - начальник управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради;
   -  Р.Яворський  – депутат міської ради.
  
Запрошені: громадяни: Ковальчин І.І., Пупа О.Л., Головчак С.М., Головчак І.С., Вершиніна Н.Л., Устай А.Б.
 
Присутні: громадянини  Ковальчин І.І., Вершиніна Н.Л., Устай  О.І.
Відсутні: громадянини  Пупа О.Л., Головчак І.С., Устай А.Б.
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
   1. Про розгляд заяви громадянина Ковальчина І.І., який проживає на вул.Січових Стрільців,3 кв.1 у м.Стебнику, про вирішення питання погодження межі на вул.С.Бандери у м. Бориславі  із суміжним  землекористувачем  гр.Головчак С.М.
   2. Про розгляд заяви громадянки Пупи О.Л., яка проживає на вул.Нагірній,1 у  м.Старий Самбір, про вирішення питання погодження межі на вул.С.Бандери у м.Бориславі  із суміжним  землекористувачем  гр.Головчак І.С.
            3. Про розгляд заяви громадянки  Вершинної Н.Л., яка проживає на вул.Тустановицькій,189 у м. Бориславі про вирішення питання погодження межі на вул.Тустановицькій у м. Бориславі  із суміжними  землекористувачем  гр.Устай А.Б.
    
1.  Слухали:
  Ю.Химин ознайомив присутніх із заявою гр.Ковальчина І.І. щодо погодження межі земельної ділянки на вул.С.Бандери із суміжним землекористувачем гр.Головчак С.М.
 Виступали:
 Г.Подоляк повідомила про те, що  гр.Головчак С.В. на комісію не з’явилася, хоча і була належно повідомлена.
  В.Піх повідомив, що в детальному плані земельні ділянки на вул..С.Бандери позначені, як резервні території і їх надавати для будівництва будинків не можна.
Обговорили члени комісії  питання по суті.
Вирішили:
Питання щодо погодження межі між гр.Ковальчином  І.І. і сусіднім землекористувачем гр.Головчак С.М. та знайти компромісне вирішення питання щодо виділення земельної ділянки для будівництва будинку.
Результати голосування: “за” – 5 чол.; “проти” - немає.; “утримались” - немає .
 
2. Слухали: 
Ю.Химин ознайомив із заявою гр.Пупи О.Л щодо погодження межі земельної ділянки на вул.С.Бандери із суміжним землекористувачем гр.Головчаком І.І.
 Виступила:
Г.Подоляк повідомила про те, що  заявниця гр.Пупу О.Л. та суміжний  землекористувач Головачка І.С. на комісію не з’явилися, хоча і були належно повідомлені.
Вирішили:
Розгляд цього питання відкласти, у зв’язку з тим, що запрошенні гр.Пупа О.Л. та Головчак І.С. на комісію не з’явилися
 
3. Слухали:
Ю.Химин зачитав заяву гр.Вершиніної Н.Л. щодо вирішення питання погодження межі на вул.Тустановицькій у м. Бориславі  із суміжними  землекористувачем  гр.Устай А.Б.
Виступали:
Гр..О.Устай, яка повідомила членів комісії про відмову сина погоджувати межу, так як земельну ділянку, яку бажає отримати гр..Вершиніна, була в користуванні її родини з 1945 року (після переселення із Польщі). На цій земельній ділянці посаджений сад. Тому  вона проти того, щоб цю земельну ділянку із плодовими деревами надавали гр.Н.Вершиніній. У іншому випадку, вона змушена буде звертатися до суду. 
Обговорили це питання.
Вирішили:
Погодити межу гр.Н.Вершиніній на вул.Тустановицькій.
Результати голосування: “за” – 5 чол.; “проти” - немає.; “утримались” - немає .
 
 
Голова комісії                        ___(підпис)_______ Ю.Химин
Заступник голови комісії     ___(підпис)_______ В.Піх
Секретар комісії                    ___(підпис)_______ Г.Подоляк
Члени комісії                        ____(підпис)_______ І.Клонцак
                                                ____(підпис)______  Р. Яворський