РІШЕННЯ № 2399

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та    надання безоплатно громадянам земельних ділянок у власність

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
27 лютого 2020 року Борислав №2399
 
 
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та    надання безоплатно громадянам земельних ділянок у власність
 
Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 12, 40, 118, 121, 123, 125, 1861 Земельного кодексу України, ст.25, 50 Закону України „Про землеустрій”, п.5 ст.16 Закону України „Про Державний земельний кадастр”, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 03 січня 2020 року №82/5-№82/7, розглянувши заяви громадян Мікляша Ю.Т., Бубеса Ю.І. М»ягкої Г.І., про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  та надання їх у власність, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А: 
                        
1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надати їх безоплатно у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, із земель  запасу міста, не наданих у власність та користування (землі житлової та громадської забудови), а саме:
1.1) – 1000 кв.м. на вул.Федьковича у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:15:034:0136) громадянину Мікляшу Юрію Тадейовичу, який зареєстрований у м. Львові;
1.2) – 1000 кв.м. на вул.Федьковича у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:15:034:0137) громадянину Бубесу Юрію Ігоровичу, який зареєстрований у м. Львові;
1.3) – 1000 кв.м. на вул.С.Бандери у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:23:061:0151) громадянці М’ягкій Галині Іванівні, яка зареєстрована у м. Бориславі.
    
2. Зазначеним вище громадянам провести реєстрацію права власності  на земельні ділянки.
 
3. Дрогобицькому управлінню Головного управління державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності та здійснювати контроль за поступленням коштів.               
    
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Ю.Химина та постійну комісію з питань  регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  (В.Піх).
 
Міський голова                                                                                           І.Яворський