РІШЕННЯ № 2340

Про внесення змін у додаток 4 до рішення міської ради від 27.06.2019 року №1926

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
27 лютого 2020 року Борислав №2340
 
 
Про внесення змін у додаток 4
до рішення міської ради від 27.06.2019 року №1926
 
Керуючись ст. 143  Конституції України, п.24 ч.1 ст.26, ст. 59, 69 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 12, 30, 281,282 та 284 Податкового кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів від 24.05.2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», беручи до уваги рішення постійної  комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 26.02.2020 р.  №82/19, з метою зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, міська рада  
 
ВИРІШИЛА:
 
  1. Внести зміни у додаток 4 до рішення міської ради від 28.06.2019 року №1926 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території міста Борислава на 2020 рік»  щодо переліку пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку і групу  платників, категорію/цільове призначення земельних ділянок та розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік)  доповнити таким змістом:
 
Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
46   4610300000 місто Борислав
 
Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
 
03 Землі громадської забудови*
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування     100,0  
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти     100,0  
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги     100,0  
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій     100,00  
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування     100,0  
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів     100,0  
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки     100,0  
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС        
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови      100,0  
 
* пільги встановлюються для закладів, установ, організацій,
які повністю  утримуються за рахунок коштів державного
або місцевого бюджетів
 
     2. Відділу економіки та торгівлі міської ради (Л.Попель) оприлюднити це рішення у встановленому чинним законодавством порядку.
 
    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ю.Химина та  заступника міського голови С.Солоненко відповідно до розподілу їх  функціональних обов’язків та постійну  комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиський).
 
 
 
Міський голова                                                                                               І.Р.Яворський