РІШЕННЯ № 2400

Про внесення змін в додатки  1,3,4,5,6 до рішення міської ради від 20.12.2019 року №2208 „Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік” за загальним та спеціальним фондом

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
19 березня 2020 року Борислав                              №2400
 
Про внесення змін в додатки  1,3,4,5,6 до
рішення міської ради від 20.12.2019 року
№2208 „Про міський бюджет міста Борислава
на 2020 рік” за загальним та спеціальним фондом.
 
 13202100000  
 (код бюджету)

Відповідно до пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», ухвалу Львівської міської ради від 20.02.2020 року №6297 « Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова на 2020 рік», рішення Бориславської міської ради від 27 лютого 2020 року №2337 «Про затвердження Програми організації і проведення оплачуваних громадських робіт для незайнятих громадян м.Борислава у 2020 році», беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 18 березня 2020 року №83/1 та листа начальника фінансового управління міської ради Ю.Петріва від 05 березня   2020 року  №01-35/124, міська  рада

 
ВИРІШИЛА :
 
 
  1. Внести зміни до пп.1,2 п.1  рішення міської ради від 20 грудня  2019 року №2208 «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік», а саме:
         1.1)  У підпункті  1 пункту 1 збільшити  загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава на 2020 рік на суму 500000 гривень, у тому числі: обсяг  доходів за спеціальним фондом збільшити на суму 500000 гривень згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
«1.1) загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава у сумі     279542034 гривні, в тому числі обсяг  доходів :
- загального фонду  міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 237101409 гривень;
- спеціального фонду бюджету   в сумі 42440625 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 37370043 гривні» .
1.2) У підпункті 2 пункту 1 збільшити  загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава на 2020 рік на суму 500000 гривень, у тому числі за спеціальним фондом збільшити на суму 500000 гривень згідно з додатком 2 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава у сумі 279542034 гривні, у тому числі обсяг видатків:
-  за загальним фондом міського бюджету у  сумі 236753409 гривень;
- за  спеціальним фондом міського бюджету у сумі 42788625  гривень, у тому числі видатки за  бюджетом розвитку у сумі   37718043 гривень за  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.
 
  1. Внести зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів на 2020 рік згідно з додатком 3.
 
  1. Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва , реконструкції і реставрації об´єктів виробничої , комунікаційної та соціальної інфраструктури за об´єктами   у 2020 році згідно з додатком 4
 
  1. Внести зміни до розподілу витрат міського бюджету міста Борислава на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році згідно з додатком 5.
 
  1. Внести зміни до підпункту 11 пункту 17 рішення міської ради від  20 грудня  2019 року №2208 «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік» і викласти в такій редакції:

«17.11) субвенцію з міського бюджету міста Борислава бюджету с.Орів Сколівського району на співфінансування інвестиційних проєктів ( на виготовлення проєктно-кошторисної документації по реалізації проєкту "ВелоБескиди: розвиток пішоходно-трекінгової та велисопедної інфраструктури та будівництво оглядової вежі на території регіону Трускавець- Орів – Борислав - Східниця" в сумі 75000 гривень»
 
         6. Вважати додатки 1-5  до цього рішення невід'ємною його частиною.
 
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р.Садлівського та заступників міського голови С.Солоненко, Р.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов´язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиського).
 
 
 
 
Міський голова                                                                                  І.Яворський
 
 
 

Додаток 1
до рішення міської ради
19 березня  2020 року №2400
Уточнення доходів міського бюджету на 2020 рік
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти 500000,00 0,00 500000,00 500000,00
41000000 Від органів державного управління 500000,00 0,00 500000,00 500000,00
41030000 Субвенції  500000,00 0,00 500000,00 500000,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 500000,00 0,00 500000,00 500000,00
41053900 Інші субвенції зх місцевого бюджету 500000,00 0,00 500000,00 500000,00
х Разом доходів 500000,00 0,00 500000,00 500000,00
Секретар міської ради                                                   Ю.Химин
 
Додаток 2
до рішення міської ради
19 березня 2020 року №2400
Уточнений розподіл видатків міського бюджету на 2020 рік
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету /  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд  Спеціальний фонд Разом
Усього видатки споживання з них: видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку  видатки споживання з них: видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0600000 Головний розпорядник коштів :  Відділ освіти Бориславської міської ради 10000,00 10000,00 8190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
0610000 Відповідальний виконавець:  Відділ освіти Бориславської міської ради
0613000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 10000,00 10000,00 8190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
0613210 3210 1050 Організація та проведення громадськизх робіт 10000,00 10000,00 8190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
0800000 Головний розпорядник: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради 20000,00 20000,00 16390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00
0810000 Відповідальний виконавець: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради
0813000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 20000,00 20000,00 16390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00
0813210 3210 1050 Організхація та проведення громадськизх робіт 20000,00 20000,00 16390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00
1000000 Головний розпорядник коштів- Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради 55000,00 55000,00 4100,00 0,00 0,00 500000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 555000,00
1010000 Відповідальний виконавець: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради
1013000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 5000,00 5000,00 4100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00
1013210 3210 1050 Організхація та проведення громадськизх робіт 5000,00 5000,00 4100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00
1014000 4000 Культура і мистецтво 35000,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35000,00
1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 35000,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35000,00
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 35000,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35000,00
1015000 5000 Фізична культура і спорт 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00
1015040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00
1015041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00
1017300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 500000,00
1017368 7324 0443 Виконання інвестиційнизх проектів зха разхунок субвенцій інших бюджетів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 500000,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1216000 6000 Житлово-комунальне господарство 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00
1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00
3700000 Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради -100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100000,00
3710000 Відповідальний виконавець: Фінансове  управління Бориславської міської ради
3718700 8700 0133 Резервний фонд -100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100000,00
х х х Усього 0,00 100000,00 28680,00 0,00 0,00 500000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 500000,00
Секретар міської ради Ю.Химин
Додаток 3
до рішення міської ради
19 березня 2020 року №2400
Уточнені міжбюджетні трансферти на 2020  рік
13202100000
(код бюджету) (грн)
Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам
Код Найменування бюджету- одержувача/ надавача міжбюджетного трансферту
бюджету субвенції Усього субвенції Усього
Дотація на : Дотація на :
загального фонду на : спеціального фонду на загального фонду на : спеціального фонду на
найменування трансферту найменування трансферту
Інші субвенції зх місцевого бюджету Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів
код Класифікації доходів бюджету код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
41053900 9750
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
13202100000 Одержувач - міський бюджет міста Борислава/ надавач-міський бюджет міста Львова 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 0,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13202100000 Одержувач - міський бюджет міста Трускавця/ надавач-міський бюджет міста Борислава 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75000,00 0,00 0,00 -75000,00
13202100000 Одержувач - бюджет  с.Орів Сколівського району/ надавач-міський бюджет міста Борислава 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75000,00 0,00 0,00 75000,00
х Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 0,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                                                Ю.Химин
 
Додаток 4
до рішення міської ради                                                                                                                  19 березня 2020 року №2400
Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва , реконструкції і реставрації об´єктів виробничої , комунікаційної та соціальної інфраструктури за обєктами   у 2020 році
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування  бюджетної програми  згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування об´єкта будівництва /вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) Загальна вартість будівництва , гривень Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, % Обсяг видатків бюджету розвитку,які спрямовуються на будівництво об´єкта у бюджетному періоді,  гривень Рівень готовності обєкта на кінець бюджетного періоду,%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1000000 Головний розпорядник коштів- Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради 500000,00
1010000 Відповідальний виконавець: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради
1017368 7324 0443 Виконання інвестиційнизх проектів зха разхунок субвенцій інших бюджетів Реконструкція пішохідної доріжки парку культури та відпочинку на спортивно-відпочинкову алею «Львівська» за адресою : вул..Шевченка, 37, м.Борислав, Львівська обл. 500000,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 0,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1219750 9750 0180 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів Субвенція з міського бюджету міста Борислава міському бюджету міста Трускавця на співфінансування інвестиційних проєктів ( на виготовлення проєктно-кошторисної документації по реалізації проєкту "ВелоБескиди: розвиток пішоходно-трекінгової та велисопедної інфраструктури та будівництво оглядової вежі на території регіону Трускавець-Борислав-Східниця" -75000,00
1219750 9750 0180 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів Субвенція  з міського бюджету міста Борислава бюджету  с.Орів Сколівського району  на співфінансування інвестиційних проєктів ( на виготовлення проєктно-кошторисної документації по реалізації проєкту "ВелоБескиди: розвиток пішоходно-трекінгової та велисопедної інфраструктури та будівництво оглядової вежі на території регіону Трускавець- Орів – Борислав - Східниця"  75000,00
х х х Усього х х х 0,00 500000,00 х
Секретар міської ради                                                                                                   Ю.Химин
 
Додаток 5
до рішення міської ради
 19  березня 2020 року №2400
Уточнений розподіл витрат міського бюджету міста Борислава на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році.
13202100000
( код бюджету) грн
Код Пргорманої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої/ регіональної програми Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0600000 Головний розпорядник коштів :  Відділ освіти Бориславської міської ради 10000,00 10000,00 0,00 0,00
0610000 Відповідальний виконавець:  Відділ освіти Бориславської міської ради
0613210 3210 1050 Організація та проведення громадськизх робіт Програми організації і проведення оплачуваних громадських робіт для незайнятих громадян м.Борислава у 2020 році Рішення Бориславської міської ради від 27 лютого 2020 року №2337 10000,00 10000,00 0,00 0,00
0800000 Головний розпорядник: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради 20000,00 20000,00 0,00 0,00
0810000 Відповідальний виконавець: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради
0813210 3210 1050 Організхація та проведення громадськизх робіт Програми організації і проведення оплачуваних громадських робіт для незайнятих громадян м.Борислава у 2020 році Рішення Бориславської міської ради від 27 лютого 2020 року №2337 20000,00 20000,00 0,00 0,00
1000000 Головний розпорядник коштів- Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради 55000,00 55000,00 0,00 0,00
1010000 Відповідальний виконавець: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради
1013210 3210 1050 Організхація та проведення громадськизх робіт Програми організації і проведення оплачуваних громадських робіт для незайнятих громадян м.Борислава у 2020 році Рішення Бориславської міської ради від 27 лютого 2020 року №2337 5000,00 5000,00 0,00 0,00
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва Програми організації і проведення оплачуваних громадських робіт для незайнятих громадян м.Борислава у 2020 році Рішення Бориславської міської ради від 27 лютого 2020 року №2337 35000,00 35000,00 0,00 0,00
1015041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд Програми організації і проведення оплачуваних громадських робіт для незайнятих громадян м.Борислава у 2020 році Рішення Бориславської міської ради від 27 лютого 2020 року №2337 15000,00 15000,00 0,00 0,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 15000,00 15000,00 0,00 0,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програми організації і проведення оплачуваних громадських робіт для незайнятих громадян м.Борислава у 2020 році Рішення Бориславської міської ради від 27 лютого 2020 року №2337 15000,00 15000,00 0,00 0,00
х х х Усього х х 100000,00 100000,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                                                      Ю.Химин