РІШЕННЯ № 2401

Про внесення змін в додатки  1,2,3,4,5 до рішення міської ради від 20.12.2019 року №2208 „Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік” за загальним та спеціальним фондом

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
19 березня 2020 року Борислав                                 №2401
 
Про внесення змін в додатки  1,2,3,4,5 до
рішення міської ради від 20.12.2019 року
№2208 „Про міський бюджет міста Борислава
на 2020 рік” за загальним та спеціальним фондом.
 
 13202100000  
 (код бюджету)

Відповідно до пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 04 березня 2020 року №132/0/5-20 «Про видатки з обласного бюджету на проєкти місцевих ініціатив» , беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 18 березня 2020 року №83/2 та листа начальника фінансового управління міської ради Ю.Петріва від 10 березня   2020 року  №01-35/134, міська  рада

 
ВИРІШИЛА :
 
 
  1. Внести зміни до пп.1,2 п.1  рішення міської ради від 20 грудня  2019 року №2208 «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік», а саме:
         1.1)  У підпункті  1 пункту 1 збільшити  загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава на 2020 рік на суму 1582670 гривень, у тому числі: обсяг  доходів за загальним  фондом збільшити на суму 1582670 гривень згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
«1.1) загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава у сумі     281124704 гривень, в тому числі обсяг  доходів :
- загального фонду  міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 238684079 гривень;
- спеціального фонду бюджету   в сумі 42440625 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 37370043 гривні» .
1.2) У підпункті 2 пункту 1 збільшити  загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава на 2020 рік на суму 1582670 гривень, у тому числі за загальним фондом збільшити на суму 157918 гривень, за  спеціальним фондом збільшити на суму 1424752  гривні згідно з додатком 3 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава у сумі 281124704 гривні, у тому числі обсяг видатків:
-  за загальним фондом міського бюджету у  сумі 236911327 гривень;
- за  спеціальним фондом міського бюджету у сумі 44213377  гривень, у тому числі видатки за  бюджетом розвитку у сумі   39142795 гривень за  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.
1.3) Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 5 , а саме :
«Збільшити профіцит по загальному фонду міського бюджету міста Борислава на суму 1424752 гривні за рахунок передачі із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального фонду) субвенції з обласного бюджету на фінансування у 2020 році Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2020-2025 роки в сумі  1424752 гривні.
 Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету міста Борислава на суму 1424752 гривні , джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) субвенції з обласного бюджету на фінансування у 2020 році Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2020-2025 роки в сумі  1424752 гривні. »
Додаток 2 , що був невід'ємною частиною рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №2208 «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік»,  читати у новій редакції , що додається ( додаток 2)».
 
  1. Внести зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів на 2020 рік згідно з додатком 4.
 
  1. Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва , реконструкції і реставрації об´єктів виробничої , комунікаційної та соціальної інфраструктури за об´єктами   у 2020 році згідно з додатком 5

 
 
         4. Вважати додатки 1-5  до цього рішення невід'ємною його частиною.
 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р.Садлівського та заступників міського голови С.Солоненко, Р.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов´язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиського).
 
 
 
 
Міський голова                                                                                  І.Яворський
 

до рішення міської ради
19 березня  2020 року №2401
Уточнення доходів міського бюджету на 2020 рік
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти 1582670,00 1582670,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління 1582670,00 1582670,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції  1582670,00 1582670,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1582670,00 1582670,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції зх місцевого бюджету 1582670,00 1582670,00 0,00 0,00
х Разом доходів 1582670,00 1582670,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                                                   Ю.Химин
 
до рішення міської ради
19 березня  2020 року №2401
Уточнене фінансування міського бюджету  на 2020 рік
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -1424752,00 1424752,00 1424752,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -1424752,00 1424752,00 1424752,00
208100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -1 424 752,00 1 424 752,00 1 424 752,00
Х  Загальне фінансування  0,00 -1 424 752,00 1 424 752,00 1 424 752,00
Фінансування за типом боргового зобов"язання
600000 Фінансування за активними операціями  0,00 -1424752,00 1424752,00 1424752,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -1424752,00 1424752,00 1424752,00
602100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -1 424 752,00 1 424 752,00 1 424 752,00
Х Загальне фінансування 0,00 -1 424 752,00 1 424 752,00 1 424 752,00
Секретар міської ради                                                                   Ю.Химин
до рішення міської ради
 19 березня 2020 року №2401
Уточнений розподіл видатків міського бюджету на 2020 рік
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету /  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд  Спеціальний фонд Разом
Усього видатки споживання з них: видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку  видатки споживання з них: видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0600000 Головний розпорядник коштів :  Відділ освіти Бориславської міської ради 157918,00 157918,00 0,00 0,00 0,00 502889,00 502889,00 0,00 0,00 0,00 502889,00 660807,00
0610000 Відповідальний виконавець:  Відділ освіти Бориславської міської ради
0611000 1000 Освіта 157918,00 157918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157918,00
0611010 1010 0910 Надання дошкільної  освіти 89312,00 89312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89312,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями групами)) 68606,00 68606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68606,00
0617300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502889,00 502889,00 0,00 0,00 0,00 502889,00 502889,00
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369041,00 369041,00 0,00 0,00 0,00 369041,00 369041,00
0617325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133848,00 133848,00 0,00 0,00 0,00 133848,00 133848,00
1000000 Головний розпорядник коштів- Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521983,00 521983,00 0,00 0,00 0,00 521983,00 521983,00
1010000 Відповідальний виконавець: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради
1010000 1000 Освіта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35000,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 35000,00 35000,00
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35000,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 35000,00 35000,00
1014000 4000 Культура і мистецтво 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10250,00 10250,00 0,00 0,00 0,00 10250,00 10250,00
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10250,00 10250,00 0,00 0,00 0,00 10250,00 10250,00
1017300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95183,00 95183,00 0,00 0,00 0,00 95183,00 95183,00
1017324 7324 0443 Будівництво установ та закладів  культури 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95183,00 95183,00 0,00 0,00 0,00 95183,00 95183,00
1017600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381550,00 381550,00 0,00 0,00 0,00 381550,00 381550,00
1017670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381550,00 381550,00 0,00 0,00 0,00 381550,00 381550,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350380,00 350380,00 0,00 0,00 0,00 350380,00 350380,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326466,00 326466,00 0,00 0,00 0,00 326466,00 326466,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326466,00 326466,00 0,00 0,00 0,00 326466,00 326466,00
1217600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23914,00 23914,00 0,00 0,00 0,00 23914,00 23914,00
1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23914,00 23914,00 0,00 0,00 0,00 23914,00 23914,00
3700000 Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49500,00 49500,00 0,00 0,00 0,00 49500,00 49500,00
3710000 Відповідальний виконавець: Фінансове  управління Бориславської міської ради
3717600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49500,00 49500,00 0,00 0,00 0,00 49500,00 49500,00
3717670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49500,00 49500,00 0,00 0,00 0,00 49500,00 49500,00
х х х Усього 157918,00 157918,00 0,00 0,00 0,00 1424752,00 1424752,00 0,00 0,00 0,00 1424752,00 1582670,00
Секретар міської ради Ю.Химин
Додаток 4
до рішення міської ради
 19 березня 2020 року №2401
Уточнені міжбюджетні трансферти на 2020  рік
13202100000
(код бюджету) (грн)
Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам
Код Найменування бюджету- одержувача/ надавача міжбюджетного трансферту
бюджету субвенції Усього субвенції Усього
Дотація на : Дотація на :
загального фонду на : спеціального фонду на загального фонду на : спеціального фонду на
найменування трансферту найменування трансферту
Інші субвенції зх місцевого бюджету
код Класифікації доходів бюджету код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
41053900
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
13202100000 Одержувач - міський бюджет міста Борислава/ надавач-міський бюджет міста Львова 0,00 0,00 0,00 0,00 1582670,00 0,00 1582670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
х Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 1582670,00 0,00 1582670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                                                Ю.Химин
 
Додаток 5
до рішення міської ради                                                                                                                  19 березня 2020 року №2401
Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва , реконструкції і реставрації об´єктів виробничої , комунікаційної та соціальної інфраструктури за обєктами   у 2020 році
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування  бюджетної програми  згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування об´єкта будівництва /вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) Загальна вартість будівництва , гривень Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, % Обсяг видатків бюджету розвитку,які спрямовуються на будівництво об´єкта у бюджетному періоді,  гривень Рівень готовності обєкта на кінець бюджетного періоду,%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0600000 Головний розпорядник коштів :  Відділ освіти Бориславської міської ради 502889,00
0610000 Відповідальний виконавець:  Відділ освіти Бориславської міської ради
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів Капітальний ремонт в частині заміни внутрішніх дверних блоків ЗЗСО І-ІІІ ст. №3 на вул. Шкільна, 19 у м. Бориславі Львівської обл. 82577,00
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів Капітальний ремонт санітарних вузлів (туалетів) першого та другого поверхів лівого крила ЗОШ  І-ІІІ ступенів №1, що на  вул. Шкільній, 11 у м. Борислав Львівської області 146655,00
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів Капітальний ремонт приміщень Бориславської гімназії І-го поверху м. Борислава Львівської області, вул. Грушевського, 29 139809,00
0617325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту Капітальний ремонт покрівлі  (частковий) Бориславської дитячо-юнацької спортивної школи на вул.Шкільна, 25 в м.Борислав, Львівської області 133848,00
1000000 Головний розпорядник коштів- Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради 95183,00
1010000 Відповідальний виконавець: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради
1017324 7324 0443 Будівництво установ та закладів  культури Капітальний ремонт нежитлового приміщення у НД "Просвіта" по вул. Дрогобицькій 439 в м. Бориславі для влаштування поліцейської станції 53709,00
1017324 7324 0443 Будівництво установ та закладів  культури Влаштування пандусу та оптимізація повітряно-температурного режиму в приміщеннях Народного дому «Просвіта №3» по вул. С.Бандери 94   в м. Бориславі  41474,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 326466,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Мазепи в м. Бориславі 149965,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Влаштування вуличного освітлення по вул. С. Бандери (від будинку №207 по будинок №247б) в м. Бориславі Львівської області 39992,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Реконструкція  пішохідного мосту в мікрорайоні Тустановичі м.Борислава 136509,00
х х х Усього х х х 0,00 924538,00 х
Секретар міської ради                                                                                                   Ю.Химин