РІШЕННЯ № 2467

Про затвердження Положення про порядок встановлення на території Бориславської міської ради пам`ятних знаків

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
30 квітня_2020 року Борислав            №2467      
 
Про затвердження Положення
про порядок встановлення на
території Бориславської міської ради
 пам'ятних знаків
 
Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Державного комітету України з Будівництва та Архітектури, Міністерства культури і мистецтв України від 30.11.2004р. №231/806, ст.6 Закону України «Про архітектурну діяльність», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету міністрів України від 08.09.2004р. №1181 «Деякі питання спорудження (створення) пам’ятників та монументів», постанови Кабінету міністрів України від 25.11.1999р. №2137 «Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів», беручи до уваги рішення постійної  комісії з питань освіти, культури, сім’ї і молоді, фізкультури і спорту від 28.04.2020 р. №50/1, клопотання управління культури, молоді, фізичної культури та спорту від 02.03.2020 року №55, з метою вдосконалення порядку встановлення на території Бориславської міської ради пам'ятних знаків,  міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Положення про порядок встановлення на території Бориславської міської ради пам'ятних знаків,  що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  Р.Гарасимів та постійну комісію з питань освіти, культури, сім’ї і молоді, фізкультури і спорту (А.Спас).
 
 
Міський голова                                                                                           І.Яворський
 
 Затверджено
рішення міської ради
 від 30.04.2020 р.  №2467


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок встановлення на території Бориславської міської ради
пам'ятних знаків
 
1. Загальні положення
1. Встановлення пам'ятних знаків є формою увічнення визначних історичних подій, що відбулися в місті Бориславі, та вшанування пам'яті видатних осіб, які зробили вагомий внесок в розвиток міста Борислава або країни, в знак великої поваги до їх громадської, професійної та іншої діяльності.
Суть події або заслуги особи відображається в художньо виконаному на пам’ятному знаку лаконічному тексті-написі. Написи на пам’ятних знаках  подаються державною мовою в простій стислій формі без скорочень. Написи на пам’ятних знаках пов’язаних з життям та діяльністю діячів інших національних культур, можуть також дублюватися мовою народу, до якого належить особа, пам’ять якої увічнюється.
У композицію пам’ятного знаку може бути включене скульптурне портретне зображення і елементи тематичного декору.
Меморіальні знаки виготовляються з довговічних матеріалів (природний камінь або метал) за погодженням у визначеному цим Положенням порядку художньо-архітектурним проектом.
2. До пам'ятних знаків відносяться:
2.1) меморіальні та анотаційні таблиці, що встановлюються на фасадах, в інтер'єрах будівель, споруд і на закритих територіях, пов'язаних з історичними подіями, життям і діяльністю видатних громадян;
2.2) стели, скульптурні композиції та інші окремо розташовані пам'ятні знаки;
2.3) дошки-вказівники, що встановлюються на фасадах будівель чи окремими пам'ятними знаками, на яких містяться відомості про особу чи подію, на честь якої найменовано елемент вулично-дорожньої мережі міста.
2.4) архітектурна або скульптурна споруда, пам’ятник (монумент), колона, обеліск, тріумфальна арка в пам’ять про визначну особу або споруду.
3. Положенням про порядок встановлення на території Бориславської міської ради пам'ятних знаків (далі - Положення) визначаються:
3.1) підстави для прийняття рішення про відзначення визначної події, а також увічнення пам'яті особи (осіб);
3.2) порядок розгляду і вирішення питань про встановлення пам'ятних знаків;
3.3) порядок встановлення пам'ятник знаків;
3.4) порядок обліку пам'ятних знаків і відповідальність за їх стан та збереження.
 
2. Підстави для прийняття рішення про встановлення пам'ятних знаків
Підставами для прийняття рішення про встановлення пам'ятних знаків є:
2. 1.Клопотання, оформлене відповідно до розділу 3 Положення.
2.2. Значущість події в історії міста Борислава, Львівської області, України.
2.3. Наявність визнаних досягнень особи в державній, суспільній, духовній, політичній, військовій, виробничій і господарській діяльності, в науці, техніці, літературі, мистецтві, культурі та спорті тощо, її особливого внеску в певну сферу діяльності на території Бориславської міської ради.
 
3. Порядок розгляду клопотань про встановлення пам'ятних знаків
3. Клопотання про встановлення на території Бориславської міської ради пам'ятних знаків подаються Бориславській міській раді юридичними особами незалежно від форми власності, напрямку діяльності та місцезнаходження, громадськими організаціями і трудовими колективами. Клопотання родичів і інших фізичних осіб не розглядаються.
3.1. До клопотання додаються такі документи:
3.1.1) обґрунтування доцільності та можливого запропонованого місця спорудження пам’ятного знаку;
3.1.2) історична або історико-біографічна довідка;
3.1.3) копії архівних документів, що підтверджують достовірність події або заслуги особи, пам'ять якої увічнюється;
3.1.4) копії документів, які свідчать про проживання або перебування особи, пам'ять якої увічнюється;
3.1.5) Пропозиція стосовно короткого та лаконічного тексту напису на пам’ятному знаку державною мовою та за необхідності дублюється  другою іноземною мовою, а також чорнового ескізу пам’ятного знаку.
3.1.6) лист-погодження органу охорони культурної спадщини, якщо будівля занесена до реєстру пам’ятників архітектури, чи пам’ятний знак встановлюється в охоронній зоні.
3.1.7) пропозиції щодо джерел фінансування;
3.1.8) лист-згода власника/балансоутримувача будівлі, на якій має бути розміщено пам'ятний знак, якщо будівля не є об'єктом комунальної власності міста.
3.2. За дорученням міського голови клопотання попередньо розглядається Управлінням культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради, яким готується попередній висновок щодо наявності підстав для прийняття рішення про встановлення пам'ятного знаку, відповідності поданих документів Положенню та, у разі необхідності, достовірності зазначених у наданих документах відомостей.
3.3. За клопотанням управлінням культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради питання вшанування визначних подій і увічнення пам'яті видатних осіб розглядається Міською комісією з питань встановлення пам’ятних знаків (далі - Комісія).
 
4. Склад та повноваження комісії про встановлення пам’ятних знаків
4.1. Кількісний склад комісії має становити не менше 7-ти  осіб, з правом голосу.
4.2. До складу комісії про встановлення пам’ятних знаків входять:
- голова комісії – заступник міського голови з гуманітарних питань;
- секретар комісії: представник управління культури, молоді, фізичної культури та спорту;
- члени комісії:
- представник управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури ;
- представник управління житлово-комунального господарства та енергозбереження;
- представник відділу внутрішньої політики;
- голова депутатської постійної комісії Бориславської міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури та спорту;
- представник Українського товариства охорони пам’яток історії та культури м. Борислава (за згодою).
4.3. На засідання Комісії, запрошуються:
- заявник;
- представники громадськості;
- представники засобів масової інформації;
-  депутати міської ради;
- фахівці з питань історико-культурної спадщини, архітектури, мистецтвознавства, музеїв;
- представник будинку, території, місця де планують встановити пам’ятний знак.
Засідання Комісії вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів комісії. Засідання комісії протоколюється.
Голова комісії керує роботою Комісії, головує на засіданнях та підписує протокол засідання.                                           
4.4. За результатами розгляду клопотання Комісія приймає одне з нижчих вказаних рішень:
4.4.1) підтримати клопотання і рекомендувати управлінню культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради підготувати проєкт рішення Бориславської міської ради про встановлення пам'ятного знаку;
4.4.2.) рекомендувати ініціатору увічнити пам'ять події або діяча в інших формах, у тому числі встановленням скульптурного портрета, бюста, тематичної композиції в інтер'єрі або на іншій території, про що інформувати Комісію;
4.4.3) відхилити клопотання, про що письмово інформувати ініціатора;
4.4.4) перенести розгляд клопотання у зв’язку з необхідністю отримання додаткових відомостей і документів або інших причин встановлених комісією.
4.5. При прийнятті рішення про підтримку клопотання Комісія передає матеріали управлінню культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради, яке готує проєкт рішення Бориславської міської ради про встановлення пам'ятного знаку.
4.6. Комісія приймає рішення щодо збереження або демонтажу самовільно, з порушенням цього Порядку, встановлених пам'ятних знаків.
У разі прийняття Комісією рішення про збереження пам'ятного знаку Управлінням культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради готується проєкт рішення Бориславської міської ради про збереження пам'ятного знаку та передачу  балансоутримувачу.
У разі прийняття Комісією рішення про неможливість збереження пам'ятного знаку демонтаж самовільно встановленого пам'ятного знаку здійснюється відповідно до чинного законодавства.
4.7. Рішення Бориславської міської ради про встановлення пам'ятного знаку повинно містити:
4.7.1) узгодження тексту напису на пам'ятному знаку;
4.7.2) узгодження ескізу (проєкту) пам'ятного знаку;
4.7.3) визначення та узгодження безпосереднього місця встановлення пам'ятного знаку;
4.7.4) забезпечення урочистого відкриття пам'ятного знаку;
4.7.5) урочисте відкриття пам'ятного знаку полягає у проведенні офіційного заходу з нагоди відкриття пам'ятного знаку за обов'язковою участю ініціаторів та представників Бориславської міської ради, які повинні завчасно письмово бути повідомлені ініціатором про проведення цього заходу;
4.67.6) здійснення заходів з передачі пам'ятного знаку до комунальної власності міста Борислава, якщо пам'ятний знак встановлено на будівлі/території, яка належить до комунальної власності міста, або передачі на баланс власника/балансоутримувача будівлі, на якій розміщено пам'ятний знак, якщо будівля не є об'єктом комунальної власності міста.
 
5. Порядок встановлення пам'ятних знаків
5.1. Пам'ятні знаки встановлюються, не раніше ніж через 1 рік після смерті особи, пам'ять якої увічнюється.
5.2. На території Бориславської міської ради може бути встановлений лише один пам'ятний знак - за колишнім місцем проживання або роботи, чи в іншому місці, що безпосередньо пов’язане з подіями/особою, пам’ять якої (яких) вшановується.
5.3. Фінансування встановлення пам'ятного знаку здійснюється з джерел не заборонених чинним законодавством.
 
6. Порядок збереження пам’ятних знаків
6.1 Після встановлення пам’ятного знаку, пам’ятний знак є невід’ємним художньо-архітектурним елементом споруди, історичного ареалу, території.
6.2. Відповідальність за збереження, санітарний та естетичний стан пам’ятних знаків покладається на балансоутримувачів відповідних об’єктів за рахунок власних коштів.
6.3. У разі потреби демонтажу пам’ятного знаку організація – балансоутримувач письмово звертається до Бориславської міської ради.
6.3.1) при знесені будинку, споруди, тощо, балансоутримувач здійснює демонтаж – реставрацію (в разі пошкодження) пам’ятного знаку за рахунок власних засобів і передає по акту на зберігання КП «Еко-МІСТО»;                          
6.3.2) при ремонті, реконструкції – реставрації (в разі пошкодження) будівлі, споруди, території, тощо, балансоутримувач здійснює демонтаж пам’ятного знаку, забезпечує його збереження і після закінчення робіт встановлює на колишнє місце згідно художньо-архітектурному проєкту за рахунок власних коштів.
6.4. Контроль за збереженням пам’ятних знаків здійснюють балансоутримувачі, органи і організації, що забезпечують збереження житлового фонду і правопорядок на території міста у встановленому законом порядку та з питань охорони культурної спадщини.                      
 
7. Облік пам'ятних знаків та відповідальність за їх стан та збереження
7.1. Всі пам'ятні знаки, встановлені на території Бориславської міської ради, підлягають обов'язковому обліку.
7.2. Облік пам’ятних знаків здійснює управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради, облікову документацію веде управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради.
Облікова документація має містити:
- копію рішення Бориславської міської ради про встановлення пам'ятного знаку;
- копію затвердженого тексту напису;
- копію затвердженого ескізу (проєкту) із зазначенням автора, характеристик пам'ятного знаку (розмір, матеріал тощо);
- фото пам'ятного знаку;
- відомості про ініціатора;
- відомості про балансоутримувача пам'ятного знаку;
- інша додаткова інформація.
7.3. Встановлення Охоронних знаків на пам’ятках історії, культури, архітектури, мистецтва та ін., які занесені до Державного реєстру і охороняються Державою, забезпечує Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту.
7.4. Інформація про пам'ятний знак має бути відображений у паспорті фасаду будівлі, на якій розташований пам'ятний знак.
7.5. Інвентаризація пам’ятних знаків проводиться не рідше одного разу на 5 років.
7.6. Відповідальність за збереження пам'ятного знаку покладається на балансоутримувача відповідного об'єкту.
7.7. Реставрація або відновлення пам'ятних знаків здійснюється балансоутримувачем за погодженням з управлінням культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради.
7.8. Пам'ятні знаки є складовою частиною об'єкту культурної спадщини незалежно від виду та право власності.
Пам'ятні знаки, які мають високу художню цінність, можуть бути визначені окремо пам'ятками монументального мистецтва в порядку, визначеному чинним законодавством.
Пам'ятні знаки є об'єктами культурної спадщини (пам'ятками історії, монументального мистецтва тощо).
Визначення категорії пам'ятного знаку та занесення його до пам’яток місцевого значення чи до Державного реєстру нерухомих пам'яток України здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.
 
 
Секретар міської ради                                                                                  Ю.Химин