РІШЕННЯ № 2402

Про внесення змін в додатки  1,2,3,4,5,6 до рішення міської ради від 20.12.2019 року №2208 „Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік” за загальним та спеціальним фондом.  

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
19 березня 2020 року   Борислав                             №2402      
 
Про внесення змін в додатки  1,2,3,4,5,6 до
рішення міської ради від 20.12.2019 року
№2208 „Про міський бюджет міста Борислава
на 2020 рік” за загальним та спеціальним фондом.
 
 13202100000  
 (код бюджету)

Відповідно до п.1,п.2 ст.72 Бюджетного кодексу України, пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року №415 «Про затвердження Порядку використання резервного фонду» , протоколу позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуації від 16 березня 2020 року №8, розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 17 березня 2020 року №171/0/5-20 «Про виділення субвенції», беручи до уваги  рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від  18 березня 2020 року №83/3 та листа начальника фінансового управління міської ради Ю.Петріва від 17 березня 2020 року  №01-35/147, міська  рада

 
ВИРІШИЛА:
 
  1. Внести зміни до пп.1,2 п.1  рішення міської ради від 20 грудня  2019 року №2208 «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік», а саме:

1.1)  У підпункті  1 пункту 1 збільшити  загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава на 2020 рік на суму 678627 гривень, у тому числі: обсяг  доходів за загальним  фондом збільшити на суму 678627 гривень згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
1.1) загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава у сумі     281803331 гривень, в тому числі обсяг  доходів :
- загального фонду  міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 238731379 гривень;
- спеціального фонду бюджету   в сумі 42440625 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 37370043 гривні» .
1.2) У підпункті 2 пункту 1 збільшити  загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава на 2020 рік на суму 3274276 гривень, у тому числі за загальним фондом збільшити на суму 1803627 гривень, за  спеціальним фондом збільшити на суму 1470649  гривень згідно з додатком 3 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава у сумі 284398980 гривні, у тому числі обсяг видатків:
-  за загальним фондом міського бюджету у  сумі 238714954 гривень;
- за  спеціальним фондом міського бюджету у сумі 45684026  гривень, у тому числі видатки за  бюджетом розвитку у сумі   40613444 гривень за  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.
1.3) Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 5 , а саме :
«Збільшити дефіцит загального фонду міського бюджету міста Борислава на суму 1125000 гривень , джерелом покриття якого визначити вільний залишок  бюджетних коштів на початок 2020 року і спрямувати його на покриття дефіциту на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату для комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава»
Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету міста Борислава на суму 1470649 гривень , джерелом покриття якого визначити залишок коштів, який склався на початок 2020 року у бюджеті розвитку ( спеціальний фонд)  міського бюджету міста Борислава в сумі 345649 гривень та надходження коштів із загального фонду (вільного залишку бюджетних коштів  на початок 2020 року) до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 11250000 гривень і спрямувати на субвенцію з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів.»
Додаток 2 , що був невід'ємною частиною рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №2208 «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік»,  читати у новій редакції , що додається ( додаток 2)».
 
2.Внести зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів на 2020 рік згідно з додатком 4.
 
3.Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва , реконструкції і реставрації об´єктів виробничої , комунікаційної та соціальної інфраструктури за об´єктами   у 2020 році згідно з додатком 5.
 
4. Внести зміни до розподілу витрат міського бюджету міста Борислава на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році згідно з додатком 6.
 
5. Доповнити п.17 рішення міської ради від  20 грудня  2019 року №2208 «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік» підпунктами 12,13,14 такого змісту:
«17.12) субвенцію з міського бюджету міста Борислава обласному бюджету Львівської області на співфінансування інвестиційних проектів ( Реконструкція водопроводу на вулиці І.Мазепи в м.Бориславі Львівської області) в сумі 1125000 гривень;
17.13) співфінансування проєкту співробітництва територіальних громад «Забезпечення ефективного управління твердими побутовими відходами» в сумі 1134000 гривень;
17.14) субвенцію міському бюджету міста Дрогобича на фінансування КНП «Стебницька міська лікарня» Дрогобицької міської ради для запобігання поширення коронавірусу в сумі 274757 гривень.»
 
 
6. Вважати додатки 1-6  до цього рішення невід'ємною його частиною.
 
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р.Садлівського, заступників міського голови С.Солоненко, Р.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов´язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиського).
 
 
Міський голова                                                                                  І.Яворський

Додаток 1
до рішення міської ради
19 березня  2020 року №2402
Уточнення доходів міського бюджету на 2020 рік
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти 678627,00 678627,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління 678627,00 678627,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції  678627,00 678627,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 678627,00 678627,00 0,00 0,00
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здйснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 678627,00 678627,00 0,00 0,00
х Разом доходів 678627,00 678627,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                                                   Ю.Химин
 
Додаток 2
до рішення міської ради
19 березня   2020 року №2402
Уточнене фінансування міського бюджету  на 2020 рік
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 345649,00 -1125000,00 1470649,00 1470649,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 345649,00 -1125000,00 1470649,00 1470649,00
208100 На початок періоду 2595649,00 2250000,00 345649,00 345649,00
208200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -1 125 000,00 1 125 000,00 1 125 000,00
Х  Загальне фінансування  345 649,00 -1 125 000,00 1 470 649,00 1 470 649,00
Фінансування за типом боргового зобов"язання
600000 Фінансування за активними операціями  345649,00 -1125000,00 1470649,00 1470649,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 345649,00 -1125000,00 1470649,00 1470649,00
602100 На початок періоду 2595649,00 2250000,00 345649,00 345649,00
602200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -1 125 000,00 1 125 000,00 1 125 000,00
Х Загальне фінансування 2 595 649,00 1 125 000,00 1 470 649,00 1 470 649,00
Секретар міської ради                           Ю.Химин
 
до рішення міської ради
19 березня 2020 року №2402
Уточнений розподіл видатків міського бюджету на 2020 рік
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету /  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд  Спеціальний фонд Разом
Усього видатки споживання з них: видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку  видатки споживання з них: видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0200000 Головний розпорядник: Виконавчий комітет Бориславської міської ради  50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00
0210000 Відповідальний виконавець: Виконавчий комітет Бориславської міської ради
0210100 0100 Державне управління -50000,00 -50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50000,00
0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління -50000,00 -50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50000,00
0218100 8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
0218110 8110 0320 Заходи з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
0600000 Головний розпорядник коштів :  Відділ освіти Бориславської міської ради 678627,00 678627,00 556250,00 0,00 0,00 -140170,00 -140170,00 0,00 0,00 0,00 -140170,00 538457,00
0610000 Відповідальний виконавець:  Відділ освіти Бориславської міської ради
0611000 1000 Освіта 678627,00 678627,00 556250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678627,00
0611170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 678627,00 678627,00 556250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678627,00
0617300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -140170,00 -140170,00 0,00 0,00 0,00 -140170,00 -140170,00
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -140170,00 -140170,00 0,00 0,00 0,00 -140170,00 -140170,00
1000000 Головний розпорядник коштів- Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -459830,00 -459830,00 0,00 0,00 0,00 -459830,00 -459830,00
1010000 Відповідальний виконавець: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради
1017300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -459830,00 -459830,00 0,00 0,00 0,00 -459830,00 -459830,00
1017321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52016,00 -52016,00 0,00 0,00 0,00 -52016,00 -52016,00
1017324 7324 0443 Будівництво установ та закладів  культури 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75000,00 -75000,00 0,00 0,00 0,00 -75000,00 -75000,00
1017325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -332814,00 -332814,00 0,00 0,00 0,00 -332814,00 -332814,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 534000,00 534000,00 0,00 0,00 0,00 2070649,00 2070649,00 0,00 0,00 0,00 2070649,00 2604649,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1216000 6000 Житлово-комунальне господарство 534000,00 534000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534000,00
1216014 6014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 534000,00 534000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534000,00
1217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1219825,00 1219825,00 0,00 0,00 0,00 1219825,00 1219825,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1219825,00 1219825,00 0,00 0,00 0,00 1219825,00 1219825,00
1217400 7400 Транспорт та транспортна інфраструра 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -274176,00 -274176,00 0,00 0,00 0,00 -274176,00 -274176,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -274176,00 -274176,00 0,00 0,00 0,00 -274176,00 -274176,00
1219700 9700 Субвенція з місцевого іншим місцевим бюджетам  на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1125000,00 1125000,00 0,00 0,00 0,00 1125000,00 1125000,00
1219750 9750 0180 Субвенція з місцевого бюджту на співфінансування інвестиційних проектів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1125000,00 1125000,00 0,00 0,00 0,00 1125000,00 1125000,00
3700000 Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради 541000,00 1499757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541000,00
3710000 Відповідальний виконавець: Фінансове  управління Бориславської міської ради
3712000 2000 Охорона здоров`я 1225000,00 1225000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1225000,00
3712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  1225000,00 1225000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1225000,00
3719700 9700 Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 274757,00 274757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274757,00
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 274757,00 274757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274757,00
3718700 8700 0133 Резервний фонд -958757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -958757,00
х х х Усього 1803627,00 2762384,00 556250,00 0,00 0,00 1470649,00 1470649,00 0,00 0,00 0,00 1470649,00 3274276,00
Секретар міської ради Ю.Химин
 
до рішення міської ради
19 березня 2020 року №2402
Уточнені міжбюджетні трансферти на 2020  рік
13202100000
(код бюджету) (грн)
Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам
Код Найменування бюджету- одержувача/ надавача міжбюджетного трансферту
бюджету субвенції Усього субвенції Усього
Дотація на : Дотація на :
загального фонду на : спеціального фонду на загального фонду на : спеціального фонду на
найменування трансферту найменування трансферту
Субвенція з місцевого бюджету на здйснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції Інші субвенції з місцевого бюджету Субвенція з місцевого бюджту на співфінансування інвестиційних проектів
код Класифікації доходів бюджету код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
41053900 9770 9750
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
13202100000 Одержувач - міський бюджет міста Борислава/ надавач-обласний  бюджет Львівської області 0,00 0,00 0,00 0,00 678627,00 0,00 678627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13202100000 Одержувач - обласний бюджет Львівської області/ надавач-міський бюджет міста Борислава 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 125 000,00 0,00 0,00 1 125 000,00
13202100000 Одержувач - міський бюджет міста Дрогобича/ надавач-міський бюджет міста Борислава 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274 757,00
х Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 678627,00 0,00 678627,00 0,00 0,00 274757,00 0,00 0,00 1125000,00 0,00 0,00 1399757,00
Секретар міської ради                                                Ю.Химин
 
Додаток 5
до рішення міської ради                                                                                                                  19 березня 2020 року №2402
Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва , реконструкції і реставрації об´єктів виробничої , комунікаційної та соціальної інфраструктури за обєктами   у 2020 році
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування  бюджетної програми  згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування об´єкта будівництва /вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) Загальна вартість будівництва , гривень Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, % Обсяг видатків бюджету розвитку,які спрямовуються на будівництво об´єкта у бюджетному періоді,  гривень Рівень готовності обєкта на кінець бюджетного періоду,%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0600000 Головний розпорядник: Відділ освіти Бориславської міської ради  -140170,00
0610000 Відповідальний виконавець: Відділ освіти Бориславської міської ради
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів Капітальний ремонт заміна електропроводки в  закладі дошкільної освіти №14  -100000,00
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів Капітальний ремонт системи опалення в  закладі дошкільної освіти №20 -40170,00
1000000 Головний розпорядник коштів- Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради -459830,00
1010000 Відповідальний виконавець: управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради
1017321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів Капітальний ремонт приміщень дитячої школи мистецтв в частині ремонту коридору  в м. Бориславі Львівської області -52016,00
1017324 7324 0443 Будівництво установ та закладів  культури Капітальний ремонт приміщень в частині заміни вікон та тамбуру на енергозберігаючі в бібліотеці-філії №5 для дітей і бібліотеці-філії №6 для юнацтва Бориславської МЦБС по вул. Коваліва,32 в м.Бориславі Львівської області  -75000,00
1017325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту Реконструкція стадіону КНП "Спортивно-оздоровчий комплекс "Нафтовик" по вулиці Коновальця,6 в м.Бориславі Львівської області -332814,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 2070649,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Капітальний ремонт водопроводу на вул.Висока 200000,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Капітальний ремонт водопроводу на вул.Мражницька 100000,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Капітальний ремонт водопроводу на вул. Бічна Жжерельна  45649,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Капітальний ремонт контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів у м.Бориславі Львівської області 600000,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Реконструкція ділянки водопроводу в районі будинків №29 та №47 по вул.Коваліва в м.Бориславі Львівської області 274176,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Коваліва в районі будинків № 22 та № 26А в м.Бориславі Львівської області  -182176,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул.Шкільній від будинку №22 до будинку 37 в м.Бориславі Львівської області 500000,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Гірній від медичного коледжу до перехрестя із вул. Короленка в м.Бориславі Львівської області  -500000,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Куліша в м.Бориславі Львівської області  -92000,00
1219750 9750 0180 Субвенція з місцевого бюджту на співфінансування інвестиційних проектів Субвенція з міського бюджету міста Борислава обласному бюджету Львівської області на співфінансування інвестиційних проектів ( Реконструкція водопроводу на вулиці І.Мазепи в м.Бориславі Львівської області) 1125000,00
х х х Усього х х х 0,00 1470649,00 х
Секретар міської ради                                                                                                   Ю.Химин
 
Додаток 6
до рішення міської ради
19 березня  2020 року  №2402
Уточнений розподіл витрат міського бюджету міста Борислава на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році.
13202100000
( код бюджету) грн
Код Пргорманої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої/ регіональної програми Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0200000 Головний розпорядник: Виконавчий комітет Бориславської міської ради  100000,00 100000,00 0,00 0,00
0210000 Відповідальний виконавець : Виконавчий комітет Бориславської міської ради
0218110 8110 0320 Заходи з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Програма попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки в м.Бориславі та смт.Східниця на 2016-2020 роки Рішення міської ради від 27.02.2020 року №2344 100000,00 100000,00 0,00 0,00
0600000 Головний розпорядник коштів :  Відділ освіти Бориславської міської ради -140170,00 0,00 -140170,00 -140170,00
0610000 Відповідальний виконавець:  Відділ освіти Бориславської міської ради
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2020 рік -140170,00 0,00 -140170,00 -140170,00
1000000 Головний розпорядник коштів- Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради -459830,00 0,00 -459830,00 -459830,00
1010000 Відповідальний виконавець: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради
1017321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2020 рік -52016,00 0,00 -52016,00 -52016,00
1017324 7324 0443 Будівництво установ та закладів  культури Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2020 рік -75000,00 0,00 -75000,00 -75000,00
1017325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2020 рік -332814,00 0,00 -332814,00 -332814,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 2878825,00 534000,00 2344825,00 2344825,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Борислава на 2020 рік Рішення міської ради від 30.01.2020 року №2295 1753825,00 534000,00 1219825,00 1219825,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету Програма фінансування робіт, пов`язаних з капітальним та поточним ремонтом доріг міста Борислава на 2020 рік Рішення міської ради від 30.01.2020 року №2294 -274176,00 0,00 -274176,00 -274176,00
1219750 9750 0180 Субвенція з місцевого бюджту на співфінансування інвестиційних проектів Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2020 рік 1125000,00 0,00 1125000,00 1125000,00
3700000 Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради 1225000,00 1225000,00 0,00 0,00
3710000 Відповідальний виконавець: Фінансове  управління Бориславської міської ради
3712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню   Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Борислава " Бориславської міської ради на 2020-2022 роки 1225000,00 1225000,00 0,00 0,00
х х х Усього х х 3603825,00 1859000,00 1744825,00 1744825,00
Секретар міської ради                                                                      Ю.Химин