РІШЕННЯ № 2403

Про нову редакцію додатку до Програми попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки  в м. Борислав та смт. Східниці на 2016- 2020 роки, затвердженого рішенням міської  ради від 12.04.2019 року №1834

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
19 березня 2020 року Борислав №2403
 
Про нову редакцію додатку до Програми попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки  в м. Борислав та смт. Східниці на 2016- 2020 роки, затвердженого рішенням міської  ради від 12.04.2019 року №1834
 

 
      Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.4 ч.2 ст.19 Кодексу цивільного захисту України, беручи до уваги рішення міської ради від  28.01.2016 року  №59 «Про затвердження програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки у м. Бориславі на 2016 - 2020 роки» (зі змінами та доповненнями до неї),  протокол позачергового засідання міської комісії ТЕБ та НС №8 від 16.03.2020 року, рішення  постійної   комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від  18.03.2020 р.  №83/4,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А :
 
1. Додаток до Програми попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки в м. Бориславі та смт. Східниці на 2016-2020 роки, затвердженого рішенням міської ради від 12.04.2019 року №1834, читати у новій редакції, що додається.
 
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 12 квітня 2019 року №1834 «Про нову редакцію додатку до Програми попередження   надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки  в м. Борислав та смт. Східниці на 2016-2020 роки, затвердженого рішенням міської ради від 31.01.2019 року №1693».
    
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р.С.Садлівського та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б.М.Городиський).
 
 Міський голова (підпис)                                                                    І.Р. Яворський

              Додаток
до програми попередження
 надзвичайних ситуацій та забезпечення
 пожежної безпеки у м. Бориславі
 та смт.  Східниці на 2016-2020 роки
ЗАХОДИ
програми попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки у м. Бориславі та смт. Східниці на 2016-2020 роки
№ п/п Назва  заходу Розрахункова потреба у коштах за роками,
тис. гривень
Джерела фінансування
2016 2017 2018 2019 2020
1. Створення матеріального резерву            
Придбання паливно-мастильних матеріалів
150 150 150 160 160 Міський бюджет,
бюджет Східницької селищної ради
 Придбання будівельних матеріалів 

      500 500 Міський бюджет,
бюджет Східницької селищної ради
Придбання медикаментів
      200 200 Міський бюджет,
бюджет Східницької селищної ради
2.     Удосконалення системи оповіщення            
  Придбання комплексу гучномовного зв’язку та оповіщення КГЗ-02 40     40 40 Міський бюджет,
   бюджет Східницької    
          селищної ради
Придбання пристрою  видачі повідомлень для стойки централізованого виклику в системі   4,5   5,5 5,5 Міський бюджет,
 бюджет Східницької селищної ради
Придбання електросирен   70 70 70 70 Міський бюджет,
бюджет Східницької селищної ради
 Встановлення та обслуговування прикладного програмного  забезпечення  «Автоматизавана система оповіщення «Набат –ВО»       10 10 Міський бюджет,
 бюджет Східницької селищної ради
3.     Придбання засобів індивідуального захисту та санітарної обробки         100 Міський бюджет,
 бюджет Східницької селищної ради
4. Придбання аварійно-рятувального та пожежно-технічного обладнання            
Придбання пожежних рукавів 40 20 20 10 10 Міський бюджет,
бюджет Східницької селищної ради
  1. .
Придбання електричних насосів 2 2 2 20 20 Міський бюджет,
бюджет Східницької селищної ради
Придбання засобів зв’язку 8 2 2 20 20 Міський бюджет,
 бюджет Східницької селищної ради
  1. .
Придбання пересувних електрогенераторів   50   100 100 Міський бюджет,
бюджет Східницької селищної ради
Придбання засобів  захисту органів дихання 2 2 2 20 20 Міський бюджет , бюджет Східницької селищної ради
Придбання спеціального одягу та спорядження 60 60 60 60 60 Міський бюджет,
бюджет Східницької селищної ради
Придбання мотопомпи       12 12 Міський бюджет , бюджет Східницької селищної ради
Придбання інструменту для аварійно-рятувальних робіт 20 25 35 10 10 Міський бюджет,
бюджет Східницької селищної ради
Придбання ручних автоматичних пожежних стволів 15 20 20 20 20 Міський бюджет. бюджет Східницької селищної ради
Придбання компресора для апаратів на стиснутому повітрі
 
    120 150 150 Міський бюджет , бюджет Східницької селищної ради
5. Будівництво та придбання житла для відселення мешканців із непридатних для проживання приміщень   900,0 500,0 500,0 500,0 Міський бюджет
Всього: 357 1325,5 1001 1927,5 1927,5  
6538,5  
                     
                                             Секретар міської ради                                                                  Ю.М. Химин