РІШЕННЯ № 2460

Про внесення змін в додатки  1,3,4 до рішення міської ради від 20.12.2019 року №2208 „Про міський бюджет міста Борислава  на 2020 рік” за загальним фондом

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 30 квітня 2020 року   Борислав                             №2460     
 
Про внесення змін в додатки  1,3,4 до
рішення міської ради від 20.12.2019 року
№2208 „Про міський бюджет міста Борислава
на 2020 рік” за загальним фондом.
 
 13202100000  
 (код бюджету)
Відповідно до пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Львівської обласної ради від 05 грудня 2017 року № 552 «Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців – добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2018 – 2020 роки» (зі змінами), враховуючи напрями використання бюджетних коштів за
Комплексною програмою соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців – добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2020 рік, розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 20 березня 2020 року №198/0/5-20 «Про виділення субвенції з обласного бюджету», беручи до уваги  рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від  29 квітня 2020 року №84/1 та листа начальника фінансового управління міської ради Ю.Петріва від 24 березня 2020 року  №01-35/159, міська  рада
 
ВИРІШИЛА:
 
  1. Внести зміни до пп.1,2 п.1  рішення міської ради від 20 грудня  2019 року №2208 «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік», а саме:
1.1)  У підпункті  1 пункту 1 збільшити  загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава на 2020 рік на суму 12000 гривень, у тому числі: обсяг  доходів за загальним  фондом збільшити на суму 12000 гривень згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
1.1) загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава у сумі     281815331 гривень, в тому числі обсяг  доходів :
- загального фонду  міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 239374706 гривень;
- спеціального фонду бюджету   в сумі 42440625 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 37370043 гривні» .
1.2) У підпункті 2 пункту 1 збільшити  загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава на 2020 рік на суму 12000 гривень, у тому числі за загальним фондом збільшити на суму 12000 гривень згідно з додатком 2 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава у сумі 284839700 гривні, у тому числі обсяг видатків:
-  за загальним фондом міського бюджету у  сумі 238685711 гривень;
- за  спеціальним фондом міського бюджету у сумі 46153989 гривень, у тому числі видатки за  бюджетом розвитку у сумі   41083407 гривень за  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.
 
2.Внести зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів на 2020 рік згідно з додатком 3.
 
3. Вважати додатки 1-3  до цього рішення невід'ємною його частиною.
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови С.Солоненко, Р.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов´язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиського).
 
 
Міський голова                                                                                      І.Яворський
 
Додаток 1
до рішення міської ради
 30 квітня 2020 року №2460
Уточнення доходів міського бюджету на 2020 рік
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти 12000,00 12000,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління 12000,00 12000,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції  12000,00 12000,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 12000,00 12000,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції зх місцевого бюджету 12000,00 12000,00 0,00 0,00
х Разом доходів 12000,00 12000,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                                                   Ю.Химин
до рішення міської ради
 30 квітня 2020 року №2460
Уточнений розподіл видатків міського бюджету на 2020 рік
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету /  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд  Спеціальний фонд Разом
Усього видатки споживання з них: видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку  видатки споживання з них: видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0800000 Головний розпорядник: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради 12000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00
0810000 Відповідальний виконавець: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради
0813240 3240 Інші заклади та заходи 12000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 12000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00
х х х Усього 12000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00
Секретар міської ради Ю.Химин
Додаток 3
до рішення міської ради
 30 квітня 2020 року №2460
Уточнені міжбюджетні трансферти на 2020  рік
13202100000
(код бюджету) (грн)
Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам
Код Найменування бюджету- одержувача/ надавача міжбюджетного трансферту
бюджету субвенції Усього субвенції Усього
Дотація на : Дотація на :
загального фонду на : спеціального фонду на загального фонду на : спеціального фонду на
найменування трансферту найменування трансферту
Інші субвенції з місцевого бюджету
код Класифікації доходів бюджету код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
41053900
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
13202100000 Одержувач - міський бюджет міста Борислава/ надавач-обласний  бюджет Львівської області 0,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
х Усього 0,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                                                Ю.Химин