РІШЕННЯ № 2461

Про внесення змін в додатки  1,2,3,4 до рішення міської ради від 20.12.2019 року №2208 „Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік” за загальним та спеціальним фондом

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
                 2020 року   Борислав                             №     
БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
30 квітня 2020 року   Борислав                             №2461     
 
Про внесення змін в додатки  1,2,3,4 до
рішення міської ради від 20.12.2019 року
№2208 „Про міський бюджет міста Борислава
на 2020 рік” за загальним та спеціальним фондом.
 
 13202100000  
 (код бюджету)
Відповідно до п.1 ст.72 Бюджетного кодексу України , пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  постанов Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 року №237 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», від 12 лютого 2020 №105 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2020 році», від 26 лютого 2020 №176 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року№105», розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 25 березня 2020 року №212/05/5-20 «Про виділення субвенції», беручи до уваги  рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від  29 квітня  2020 року №84/2 та листа начальника фінансового управління міської ради Ю.Петріва від 27 березня 2020 року  №01-35/166, міська  рада
 
ВИРІШИЛА:
 
  1. Внести зміни до пп.1,2 п.1  рішення міської ради від 20 грудня  2019 року №2208 «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік», а саме:
1.1)  У підпункті  1 пункту 1 збільшити  загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава на 2020 рік на суму 972300 гривень, у тому числі: обсяг  доходів за загальним  фондом збільшити на суму 972300 гривень згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
1.1) загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава у сумі     282787631 гривня, в тому числі обсяг  доходів :
- загального фонду  міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 240347006 гривень;
- спеціального фонду бюджету   в сумі 42440625 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 37370043 гривні» .
1.2) У підпункті 2 пункту 1 збільшити  загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава на 2020 рік на суму 990870 гривень, у тому числі за загальним фондом збільшити на суму 832984 гривень , за спеціальним фондом на суму 157886 гривень згідно з додатком 3 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава у сумі 285830570 гривень, у тому числі обсяг видатків:
-  за загальним фондом міського бюджету у  сумі 239518695 гривень;
- за  спеціальним фондом міського бюджету у сумі 46311875 гривень, у тому числі видатки за  бюджетом розвитку у сумі   41241293 гривень за  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.
1.3) Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 5 , а саме :
«Збільшити дефіцит загального фонду міського бюджету міста Борислава на суму 18570 гривень , джерелом покриття якого визначити вільний залишок  бюджетних коштів освітньої субвенції на початок 2020 року і спрямувати його на покриття дефіциту на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату по КПКВ 0611060 «Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках , у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях і сім'ях патронатного вихователя» в сумі 18570 гривень
Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету міста Борислава на суму 157886 гривень , джерелом покриття якого визначити кошти субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної освіти з державного бюджету в сумі 157886 гривень»
Додаток 2 , що був невід'ємною частиною рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №2208 «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік»,  читати у новій редакції , що додається ( додаток 2)».
 
2.Внести зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів на 2020 рік згідно з додатком 3.
 
3. Вважати додатки 1-4  до цього рішення невід'ємною його частиною.
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови С.Солоненко, Р.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов´язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиського).
 
 
Міський голова                                                                                  І.Яворський
Додаток 1
до рішення міської ради
30 квітня 2020 року №2461
Уточнення доходів міського бюджету на 2020 рік
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти 972300,00 972300,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління 972300,00 972300,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції  972300,00 972300,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 972300,00 972300,00 0,00 0,00
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної освіти з державного бюджету 972300,00 972300,00 0,00 0,00
х Разом доходів 972300,00 972300,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                                                   Ю.Химин
 
Додаток 2
до рішення міської ради
   30 квітня 2020 року №2461
Уточнене фінансування міського бюджету  на 2020 рік
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 18570,00 -139316,00 157886,00 157886,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 18570,00 -139316,00 157886,00 157886,00
208100 На початок періоду 18570,00 18570,00 0,00 0,00
208200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -157 886,00 157 886,00 157 886,00
Х  Загальне фінансування  18 570,00 -139 316,00 157 886,00 157 886,00
Фінансування за типом боргового зобов"язання
600000 Фінансування за активними операціями  18570,00 -139316,00 157886,00 157886,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -157886,00 157886,00 157886,00
602100 На початок періоду 18570,00 18570,00 0,00 0,00
602200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -157 886,00 157 886,00 157 886,00
Х Загальне фінансування 18 570,00 -139 316,00 157 886,00 157 886,00
Секретар міської ради                           Ю.Химин
 
 
Додаток 3
до рішення міської ради
30 квітня 2020 року №2461
Уточнений розподіл видатків міського бюджету на 2020 рік
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету /  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд  Спеціальний фонд Разом
Усього видатки споживання з них: видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку  видатки споживання з них: видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0600000 Головний розпорядник коштів :  Відділ освіти Бориславської міської ради 832984,00 832984,00 15221,00 0,00 0,00 157886,00 157886,00 0,00 0,00 0,00 157886,00 990870,00
0610000 Відповідальний виконавець:  Відділ освіти Бориславської міської ради
0611000 1000 Освіта 832984,00 832984,00 15221,00 0,00 0,00 157886,00 157886,00 0,00 0,00 0,00 157886,00 990870,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями групами)) 814414,00 814414,00 0,00 0,00 0,00 157886,00 157886,00 0,00 0,00 0,00 157886,00 972300,00
0611060 1060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках , у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях і сім'ях патронатного вихователя 18570,00 18570,00 15221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18570,00
х х х Усього 832984,00 832984,00 15221,00 0,00 0,00 157886,00 157886,00 0,00 0,00 0,00 157886,00 990870,00
Секретар міської ради Ю.Химин
Додаток 4
до рішення міської ради
30 квітня  2020 року №2461
Уточнені міжбюджетні трансферти на 2020  рік
13202100000
(код бюджету) (грн)
Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам
Код Найменування бюджету- одержувача/ надавача міжбюджетного трансферту
бюджету субвенції Усього субвенції Усього
Дотація на : Дотація на :
загального фонду на : спеціального фонду на загального фонду на : спеціального фонду на
найменування трансферту найменування трансферту
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної освіти з державного бюджету
код Класифікації доходів бюджету код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
41051400
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
13202100000 Одержувач - міський бюджет міста Борислава/ надавач-обласний  бюджет Львівської області 0,00 972300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
х Усього 0,00 972300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                                                Ю.Химин