РІШЕННЯ № 2462

Про внесення змін в додатки  2,3,5,6 до рішення міської ради від 20.12.2019 року №2208 „Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік” за загальним та спеціальним  фондом

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 30 квітня 2020 року   Борислав                             №2462     
 
Про внесення змін в додатки  2,3,5,6 до
рішення міської ради від 20.12.2019 року
№2208 „Про міський бюджет міста Борислава
на 2020 рік” за загальним та спеціальним  фондом.
 
 13202100000  
 (код бюджету)
Відповідно до п.1 ст.72 Бюджетного кодексу України , пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  розпорядження міського голови віж 26 березня 2020 року №91-р «Про вжиття заходів» з метою здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19), беручи до уваги  рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від  29 квітня 2020 року №84/3 та листа начальника фінансового управління міської ради Ю.Петріва від 30 березня 2020 року  №01-35/170, міська  рада
 
ВИРІШИЛА:
 
  1. Внести зміни до пп.2 п.1  рішення міської ради від 20 грудня  2019 року №2208 «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік», а саме:
1.1) У підпункті 2 пункту 1 збільшити  загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава на 2020 рік на суму 112000 гривень, у тому числі за загальним фондом збільшити на суму 112000 гривень згідно з додатком 2 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава у сумі 285942570 гривень, у тому числі обсяг видатків:
-  за загальним фондом міського бюджету у  сумі 239630695 гривень;
- за  спеціальним фондом міського бюджету у сумі 46311875 гривень, у тому числі видатки за  бюджетом розвитку у сумі   41241293 гривень за  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.
1.3) Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 5 , а саме :
«Збільшити дефіцит загального фонду міського бюджету міста Борислава на суму 112000 гривень , джерелом покриття якого визначити вільний залишок  бюджетних коштів на початок 2020 року і спрямувати кошти в сумі 112000 гривень в розрізі напрямків використання : на придбання засобів індивідуального захисту , дезінфікуючих засобів, медикаментів для комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава» в сумі 100000 гривень, на оплату послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії в сумі 12000 гривень.»
Додаток 2 , що був невід'ємною частиною рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №2208 «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік»,  читати у новій редакції , що додається ( додаток 1)».
 
2.Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва , реконструкції і реставрації об´єктів виробничої , комунікаційної та соціальної інфраструктури за об´єктами   у 2020 році згідно з додатком 3.
 
3. Внести зміни до розподілу витрат міського бюджету міста Борислава на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році згідно з додатком 4.
 
4. Вважати додатки 1-4  до цього рішення невід'ємною його частиною.
 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р.Садлівського, заступників міського голови С.Солоненко, Р.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов´язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиського).
 
 
Міський голова                                                                                  І.Яворський
 
Додаток 1
до рішення міської ради
  30 квітня  2020 року №2462
Уточнене фінансування міського бюджету  на 2020 рік
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 112000,00 112000,00 0,00 0,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 112000,00 112000,00 0,00 0,00
208100 На початок періоду 112000,00 112000,00 0,00 0,00
208200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 0,00 0,00 0,00
Х  Загальне фінансування  112 000,00 112 000,00 0,00 0,00
Фінансування за типом боргового зобов"язання
600000 Фінансування за активними операціями  112000,00 112000,00 0,00 0,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 0,00 0,00 0,00
602100 На початок періоду 112000,00 112000,00 0,00 0,00
602200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 0,00 0,00 0,00
Х Загальне фінансування 112 000,00 112 000,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                           Ю.Химин

 
Додаток 2
до рішення міської ради
30 квітня 2020 року №2462
Уточнений розподіл видатків міського бюджету на 2020 рік
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету /  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд  Спеціальний фонд Разом
Усього видатки споживання з них: видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку  видатки споживання з них: видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 12000,00 12000,00 0,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1216000 6000 Житлово-комунальне господарство 12000,00 12000,00 0,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00
1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 12000,00 12000,00 0,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00
3700000 Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
3710000 Відповідальний виконавець: Фінансове  управління Бориславської міської ради
3712000 2000 Охорона здоров`я 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
3712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
х х х Усього 112000,00 112000,00 0,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112000,00
Секретар міської ради Ю.Химин
 
 
 
 
Додаток 3
до рішення міської ради                                                                                                                  30 квітня 2020 року №2462
Уточнений розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва , реконструкції і реставрації об´єктів виробничої , комунікаційної та соціальної інфраструктури за обєктами   у 2020 році
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування  бюджетної програми  згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування об´єкта будівництва /вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) Загальна вартість будівництва , гривень Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, % Обсяг видатків бюджету розвитку,які спрямовуються на будівництво об´єкта у бюджетному періоді,  гривень Рівень готовності обєкта на кінець бюджетного періоду,%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 0,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Реконструкція водопроводу діаметром 100 мм. від будинку №4 на вул.Шкільна до будинку №2 на вул.Грушевського у м.Бориславі Львівської області 150000,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Реконструкція трубопроводу побутової каналізації в районі будинку №4 на вул.Шевченка  в м.Бориславі Львівської області -150000,00
х х х Усього х х х 0,00 0,00 х
Секретар міської ради                                                                                                   Ю.Химин
 
 
Додаток 4
до рішення міської ради
 30 квітня 2020 року  №2462
Уточнений розподіл витрат міського бюджету міста Борислава на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році.
13202100000
( код бюджету) грн
Код Пргорманої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої/ регіональної програми Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3700000 Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради 100000,00 100000,00 0,00 0,00
3710000 Відповідальний виконавець: Фінансове  управління Бориславської міської ради
3712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню   Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Борислава " Бориславської міської ради на 2020-2022 роки 100000,00 100000,00 0,00 0,00
х х х Усього х х 100000,00 100000,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                                                                      Ю.Химин