РІШЕННЯ № 2465

Про внесення змін у додаток 8 до рішення міської ради від 27.06.2018 року №1358 «Про  встановлення місцевих податків та зборів на території міста Борислава

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
30 квітня 2020 року Борислав                            №2465
 
 
Про затвердження  Програми соціальної підтримки мешканців м.Борислава,                   які підписали контракт для проходження військової служби у Збройних Силах України у 2020 році
      
 
 
 
 
 
             Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України  „ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.91 Бюджетного кодексу України , рішення виконавчого комітету                     від 02.04.2020 р. №56 «Про погодження Програми соціальної підтримки мешканців м.Борислава, які підписали контракт для проходження військової служби у Збройних Силах України у 2020 році », беручи до уваги доповідну записку в.о. начальника управління праці та соціального захисту населення С. Коновалової від 14.04.2020 року №414  та рішення постійної  комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики  від 29.04.2020 р. №84/5, міська рада
                       
В И Р І Ш ИЛ А:
 
       1. Затвердити Програму соціальної підтримки мешканців м.Борислава, які підписали контракт для проходження військової служби у Збройних Силах України          у 2020 році та паспорт до неї згідно з додатком.
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Р.Гарасимів та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиський).
 
 
 
Міський голова                                                                                     І. Яворський
 
  
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 30.04.2020 р. №2465
 
ПРОГРАМА                                                                                                                  соціальної підтримки мешканців м.Борислава, які підписали контракт для проходження військової служби у Збройних Силах України у 2020 році 
 
Вступ
Програма соціальної підтримки мешканців м.Борислава, які підписали контракт для проходження військової служби у Збройних Силах України у 2020 році  (надалі – Програма) – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової та іншої соціальної підтримки бориславців  , які прийняті на військову службу за контрактом (на строк не менше трьох років ) відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» .
Для ширшого залучення на військову службу за контрактом Програмою  передбачається встановлення додаткових соціальних гарантій , зокрема  надання одноразової допомоги у розмірі 10 000 грн. особам, які у 2020 році прийняті на військову службу за контрактом у порядку передбаченому ст.19,20 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу».
2. Надання одноразової допомог
Одноразова допомога мешканцям м.Борислава прийнятим на військову службу за контрактом відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» надається на підставі поданих до міської ради таких документів :
1.   Заява про надання одноразової допомоги .
2.   Копії сторінок паспорта.
3.   Копію реєстраційного номера облікової картки платника податків.
4.   Реквізити особового банківського рахунку.
          5. Копію документа, який підтверджує прийняття на військову службу за контрактом (на строк не менше трьох років ).
Розпорядження міського голови про виплату одноразової допомоги мешканцям м.Борислава прийнятим на військову службу за контрактом  відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» готує відділ оборонної роботи, цивільного захисту та охорони довкілля.
            Виплата одноразової допомоги у розмірі 10 000 грн. проводиться  управлінням праці та соціального захисту населення на особовий банківський рахунок  заявника.
3. Очікувані результати
В результаті реалізації Програми очікується збільшення кількості  осіб, які бажають вступити на військову службу за контрактом відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу», зростання престижу військової служби. Посилення соціального захисту мешканців м.Борислава прийнятих на військову службу за контрактом.
4. Джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок видатків загального фонду міського бюджету м. Борислава, передбачених на 2020 рік відповідно до затвердженого паспорту Програми , що додається .
                                                                                                                     
 
 
            Секретар міської ради                                                                 Ю. Химин
ДОДАТОК                                                                          до Програми соціальної підтримки мешканців м.Борислава, які підписали контракт для проходження військової служби у Збройних Силах України                       у 2020 році 
 
 
ПАСПОРТ
Програма соціальної підтримки мешканців м.Борислава, які підписали контракт для проходження військової служби у Збройних Силах України   у 2020 році 
 
1. Ініціатор розроблення Програми
 
Бориславська міська рада
2. Дата, номер рішення про
затвердження Програми
 
Рішення міської ради
від 30.04.2020 р. №2465
3. Розробник Програми Управління праці та соціального захисту населення міської ради
 
4. Відповідальні виконавці
Програми
 
Управління праці та соціального захисту населення міської ради, юридичний відділ міської ради, загальний відділ міської ради, відділ оборонної роботи, цивільного захисту та охорони довкілля
 
5. Термін реалізації Програми 2020 рік
6. Етапи виконання Програми Згідно з помісячним розписом асигнувань міського бюджету на 2020 рік
 
7. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми в 2020 році
100 тис. грн.
 
 
 
 
 
                 Секретар міської ради                                                                 Ю. Химин