РІШЕННЯ № 2469

Про виконання бюджету міста Борислава   за січень-березень  2020  року.

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
  26  травня  2020 року Борислав                               № 2469
 
Про виконання бюджету міста Борислава
за січень-березень  2020  року.
 
Відповідно до ч.4.ст.80 Бюджетного кодексу України, керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” , заслухавши звіт виконавчого комітету міської ради про підсумки виконання бюджету міста Борислава за січень-березень 2020 року, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 25 травня 2020 року №85/1 та листа начальника фінансового управління міської ради від   29 квітня  2020 року №01-35/250 ,  міська рада
        
ВИРІШИЛА :
 
1) Затвердити звіт начальника фінансового управління  Бориславської міської ради Ю.І.Петріва про підсумки виконання бюджету міста Борислав за січень-березень 2020 року за доходами  в сумі 67729,4 тис.грн., в тому числі за загальним фондом в сумі 65358,7 тис.грн. і спеціальним фондом в сумі 2370,7 тис.грн., за видатками в сумі 62415,9 тис.грн., в тому числі за загальним фондом в сумі  58852,4 тис.грн. та спеціальним фондом в сумі  3563,5 тис.грн. затвердити згідно з додатком.
 
2) Управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради (І.Клонцак) :
2.1) Вжити заходів  щодо недопущення зменшення надходжень до бюджету мыста Борислава орендної плати за комунальне майно у порівнянні з минулим роком.
2.2) Забезпечити:
- виконання планових показників за надходженнями від відчудження майна  , що знаходиться у комунальній власності та від надходжень від орендної плати;
- виконання плану надходжень від орендної плати за користування цілісним  майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності;
- контроль за своєчасністю заключення та передачею на облік в Дрогобицьке управління головного управління Державної податкової служби у Львівській області  договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення;
- приведенням всіх договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення до нової нормативно-грошової оцінки земель міста Борислава, затвердженої рішенням Бориславської міської ради від 11.07.2019 року №1955;
- виконанням вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.20.2019 року №157-ІХ з 01.02.2020 року;
-  виконання плану надходжень від орендної плати за земельні ділянки , що перебувають у комунальній власності , не допускаючи при цьому зменшення надходжень  у порівнянні з минулим роком
3) Комісії з питань   забезпечення  і повноти своєчасності  сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати , пенсій і стипендій та інших соціальних виплат  (С.Д.Солоненко):
3.1)  Проводити  роботу із погашення заборгованості із заробітної плати та   сплати платежів до бюджетів усіх рівнів.
3.2) Спільно з Дрогобицьким управлінням головного управління Державної податкової служби у Львівській області  проводити заслуховування керівників підприємств та організацій , які зменшили сплату податків до місцевих бюджетів в порівнянні з відповідним періодом минулого року та у яких мінімальна заробітна плата менше визначеного законодавством мінімального рівня.
3.3) По завершенню карантину активізувати роботу комісії в частині обстежень суб”єктів підприємницької діяльності , що здійснюють діяльність на території міста Борислава.
3.4) Проводити заслуховування платників акцизного податку, що дупустили зменшення надходжень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
3.5) Проводити постійний моніторинг сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету міста Борислава з метою виявлення фактів зміни зарахування даного надходження до інших бюджетів.
 
4) Головному управлінню Державної податкової служби у Львівській області вжити заходів щодо :
4.1) Погашення наявної на 01.04.2020 року та недопущення винекнення поточної заборгованості з платежів до бюджету міста Борислава.
4.2) Повноти оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб, виявлення фактів уникнення від оподаткування, недопущення збільшення заборгованості перед бюджетом міста Борислава та забезпечити виконання планових показників із надходжень до бюджету.
4.3) Виявлення найманих працівників, праця яких використовується роботодавцями без належного їх оформлення.
4.4) Забезпечення щомісячного моніторингу нарахування і сплати акцизного податку з кінцевих продаж .
4.6) Забезпечення виконання планових показників по податку на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок.
4.7) Забезпечення виконання планових показників , затверджених у бюджеті міста Борислава.
 
5) Фінансовому управлінню міської ради (Ю.Петрів) :
5.1) Спільно з Дрогобицьким управлінням головного управління Державної податкової служби у Львівській області  посилити роботу з легалізації виплати заробітної плати у небюджетній сфері, вжити заходів щодо забезпечення в повному обсязі надходжень податку на доходи фізичних осіб до бюджету.
5.2) Запровадити постійний контроль за правильністю зарахування податків та платежів до бюджету міста Борислава і забезпечити вчасне виявлення та усунення випадків неправильного зарахування доходів бюджету.
5.3) Здійснювати:
-  аналіз фактичних надходжень податків і зборів (податку на доходи фізичних осіб, податку на майно відмінне від земельної ділянки, податку на майно  в частині плати за землю, єдиного податку) до бюджету міста Борислава у розрізі платників;
- аналіз фактичних надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
- аналіз власних надходжень бюджетних установ;
- постійний контроль за споживанням енергоносіїв в натуральних одиницях по бюджетних установах , що фінансуються за рахунок коштів бюджету міста Борислава;
- щомісячний моніторинг фонду заробітної плати установ , що фінансуються за рахунок бюджету міста Борислава;
- щомісячно здійснювати прогнозний розрахунок  балансу фінансових ресурсів  для  оперативного контролю за станом виконання бюджету міста Борислава;
- щомісячний контроль за виконанням плану заходів щодо збалансування бюджету міста Борислава;
- щомісячний моніторинг виконання розпорядження міського голови  від 25 лютого 2020 року № 57 - р « Про затвердження плану заходів щодо погашення дефіциту міського бюджету міста Борислава на оплату праці »
5.4) в термін до 15 травня 2020 року розробити план заходів щодо складання прогнозу міського бюджету міста Борислава на 2022-2023 роки.
 
6. Відділу освіти міської ради (Е.Качмарчик):
6.1) Встановити щомісячний контроль за недопущенням понадлімітного споживання бюджетними установами , що фінансуються за рахунок бюджету міста Борислава , енергоносіїв у натуральних одиницях.
6.2) Забезпечити:
-  погашення дебіторської заборгованості, яка виникла  по власних надходженнях бюджетних установ , зокрема  платі за послуги , що надаються бюджетними установами станом на 01 квітня 2020 року;
- попереднє обговорення комплектації шкільної мережі на 2020/2021 навчальний рік з урахуванням наявного фінансового ресурсу, не допускати необґрунтованого збільшення класів та зменшення учнів у них;
- виконання розпорядження міського голови  від 25 лютого 2020 року № 57 - р « Про затвердження плану заходів щодо погашення дефіциту міського бюджету міста Борислава на оплату праці »;
- цільове та ефективне витрачання коштів субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої осіти «Нова українська школа»;
- цільове та ефективне витрачання коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами;
- цільове та ефективне використання коштів субвенції з обласного бюджету на фінансування переможців проектів місцевого розвитку;
- не допущення виникнення простроченої кредиторської заборгованості по оплаті праці з нарахуваннями на заробітну плату педагогічним працівникам оплата праці , яких здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції.
6.3) В термін до 01 липня 2020 року вжити заходів , щодо погашення дебіторської заборгованості по установах освіти за спожиті енергоносії.
 
7)   Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження  міської ради (О.Левицький):
7.1) Забезпечити контроль за використанням коштів бюджету міста Борислава, що виділяються на фінансування програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста не допускаючи при цьому реєстрації та взяття на облік бюджетних зобов’язань без відповідних бюджетних призначень.
7.2) Забезпечити цільове та ефективне використання коштів субвенції з обласного бюджету на фінансування інвестиційних проектів.
7.3) Забезпечити цільове та ефективне використання коштів субвенції з обласного бюджету на фінансування переможців проектів місцевого розвитку.
7.4) До кінця 2020 року:
-  провести роботу щодо відображення в обліку незавершеного будівництва школи на 33 класи по вулиці Коваліва.
- здійснювати контроль за відображенням в обліку комунальних підприємств обсягу завершеного будівництва , реконструкції, капітального ремонту та збільшення обсягів статутного капіталу.
8) Комунальному некомерційному підприємству "Центральна міська лікарня міста Борислава" Бориславської міської ради  (Ю.Трускавецький):
8.1) Встановити щомісячний контроль за недопущенням понадлімітного споживання бюджетними установами , що фінансуються за рахунок бюджету міста Борислава , енергоносіїв у натуральних одиницях.
8.2) Не допускати виникненню простроченої заборгованості по оплаті праці з нарахуваннями працівникам комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Борислава"
8.3) Вивчити питання щодо приведення штатної чисельності мережі установ комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава» до обсягу доведеного фінансового ресурсу Національною службою здоров`я України.
8.4) Здійснювати контроль за відображенням в обліку комунального підприємства обсягу завершеного будівництва , реконструкції, капітального ремонту та збільшення обсягів статутного капіталу
9) Управлінню культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради (Р.В.Тарнавський) :
9.1) Забезпечити виконання розпорядження міського голови  від 25 лютого 2020 року № 57 - р « Про затвердження плану заходів щодо погашення дефіциту міського бюджету міста Борислава на оплату праці ».
9.2) Забезпечити цільове та ефективне використання коштів субвенції з обласного бюджету на фінансування переможців проектів місцевого розвитку.
9.3) Забезпечити погашення дебіторської заборгованості, яка виникла  по власних надходженнях бюджетних установ, зокрема, платі за послуги , що надаються бюджетними установами станом на 01 квітня 2020 року.
10) Зазначено вище розпорядникам бюджетних коштів   (І.Цапів ,  Н.Штереб, В.Плоскодняк, І.Клонцак) :
10.1) Здійснювати контроль за ефективним витрачанням бюджетних коштів та вживати заходів щодо недопущення зростання протермінованої дебіторської та кредиторської заборгованості.
10.2) Не допускати взяття на облік зобов'язань, які не підтверджені відповідними кошторисними призначеннями.
10.3) Встановити ефективний контроль за використанням енергоресурсів та забезпечити дотримання доведених натуральних норм бюджетними установами міста .
10.4) Домогтися до кінця 2020 року  збільшення обсягу власних надходжень.
10.5) Забезпечити погашення дебіторської заборгованості, яка виникла  по власних надходженнях бюджетних установ, зокрема, платі за послуги , що надаються бюджетними установами станом на 01 квітня 2020 року.
11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р.Садлівського,  заступників міського голови С.Солоненко, Р.Гарсимів, згідно з розподілом їх функціональних обов'язків     та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиського).
 
 
Міський голова                                                                                            І.Яворський.
 

                                                                             
                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                   рішенням міської ради
                                                                                    2020 року №
ЗВІТ
ПРО ПІДСУМКИ  ВИКОНАННЯ  БЮДЖЕТУ МІСТА БОРИСЛАВ ЗА СІЧЕНЬ-БЕРЕЗЕНЬ 2020 РОКУ.
ДОХОДИ БЮДЖЕТУ МІСТА БОРИСЛАВ .
За січень-березень 2020 року  до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло надходжень  в сумі 67729,4 тис. грн. , що складає  89,6  відсотка до плану на січень-березень 2020 року та 22,8 відсотка до плану на 2020 рік.
Зокрема :
- до загального фонду надійшло надходжень в сумі   65358,7 тис.грн. , що складає 103,7  відсотка до уточненого плану на січень-березень  2020 року та 25,5 відсотка до уточненого плану на 2020 рік ;
- до спеціального фонду надійшло надходжень 2370,7  тис.грн., що складає 18,8 відсотка до плану на січень-березень 2020 року та 5,8 відсотка до уточненого плану на 2020 рік .
В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження  до  бюджету міста Борислава ( за загальним та спеціальним фондом) за січень-березень 2020 року  скоротилися   на 34725,8   тис. грн. або на 33,9  відсотка , а видатки за загальним та спеціальним фондом зменшилися  у порівнянні з аналогічним періодом року на 32877,1 тис.грн. або  34,5 відсотка.      
 
Податкових та неподаткових надходжень до бюджету міста Борислава за січень-березень  2020 року по загальному фонду  надійшло в сумі 43653,0 тис. грн., що складає 105,7 відсотка до плану на січень-березень 2020 року та 24,2 відсотка уточненого плану на 2020 рік.
 Показники Перший квартал Перший квартал Перший квартал
2018 року 2019 року 2020 року
Податкові та неподаткові надходження 30318,3 39148,1 43653,0
В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження зросли 13334,7 тис.грн. або 43,9 відсотка, а в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року зросли на 4504,9 ти.грн. або 11,5 відсотка.
 
17.1%
29,1%
Выгнутая вверх стрелка: 17.1%
Выгнутая вверх стрелка: 29,1%
 
Проведеним аналізом надходжень до Державного бюджету України  встановлено, що за січень-березень  2020 року мобілізовано надходжень в сумі 49481,1 тис.грн.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися   на 30011,9 тис.грн., або у 2,5 раза.
 
            За перший квартал 2020 року бюджет міста одержав з державного бюджету та інших бюджетів офіційних трансфертів за загальним фондом в сумі 21705,6 тис.грн., що складає 99,9 відсотків до плану на січень-березень 2020 року та 25,9 відсотка до уточненого плану на 2019 рік , зокрема :
           - базової дотації з державного бюджету надійшло в сумі  1530,6  тис.грн.  або 100,0  відсотків до плану на перший квартал 2020 року та 25,0 відсотка до уточненого плану на  2020 рік ;
- субвенцій  в сумі 20175,3 тис.грн., що складає  99,9  відсотка до уточненого плану на січень-березень  2020 року та 29,0 відсотка до уточненого плану на 2020 рік.
            В порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг офіційних трансфертів зменшився на суму 25135,0 тис.грн. або на 30,8 відсотка.
--30,8%
 
Выгнутая вверх стрелка: --30,8%

            Основною причиною зменшення обсягу офіційних трансфертів є відсутність обсягу дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету та відсутність субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг та субвенції на виплату допомог сім`ям з дітьми у зв’язку зі зміною механізму фінансування пільг і субсидій та виплати допомог малозабезпеченим сім`ям .
               Основним джерелом формування бюджету міста Борислава є податок на доходи фізичних осіб , якого за звітний період надійшло до бюджету міста 21587,6 тис.грн., що складає 104,7 відсотка до плану на перший квартал 2020 року та 23,2 відсотка до  плану на 2020  рік.
 В структурі податкових та неподаткових надходжень частка даного податку складає  52,8 відсотка .
В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року  надходження податку на доходи фізичних осіб зросли на суму 893,3 тис.грн. або 4,3 відсотка.
 
 
31,3%
Выгнутая вверх стрелка: 31,3%Найбільшу питому вагу в надходженнях податку на доходи фізичних осіб за звітний період  складає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 96,3 відсотка . Всього за січень-березень 2020 року до бюджету м.Борислава надійшло 20783,5 тис.грн. вищезазначеного податку, що на 985,4 тис.грн більше, ніж за аналогічний період минулого року, або на  4,9 відсотка.
Проведеним аналізом податку на доходи фізичних осіб встановлено, що 184 платник забезпечив зростання надходжень в порівнянні з аналогічним періодом минулого року  на суму 5940,0 тис.грн., в тому числі найбільші платники:
                                                                                                                         тис.грн.
Код платника Найменування платника Січень-березень 60%
2020 2019 Відхилення
5398533 Нафтогазовидобувне управління "Охтирканафтогаз" ПАТ "Укрнафта" 1694,04 29,80 1664,24
142800 Управління нафтопромислового сервісу ПАТ "Укрнафта" 1638,29 0,00 1638,29
20763591 КНП "Центральна міська лікарня м.Борислава" Бориславської МР 947,44 623,88 323,57
40399585 ТзОВ "Белуко" 417,25 193,15 224,11
25548331 ТзОВ "Інтер-Синтез" 285,31 91,02 194,29
2144714 Відділ освіти Бориславської МР 2022,14 1866,66 155,49
1989094 ВНЗ ЛОР "Бориславський медичний коледж" 366,58 249,72 116,86
34167494 КЗ ЛОР "Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" 219,05 111,23 107,82
131587 ПрАТ "Львівобленерго" 544,43 436,70 107,73
14310460 ТзДВ "Бориславський завод "РЕМА" 971,83 875,85 95,98
 
  Найбільше зменшення надходжень  за підсумками виконання бюджету міста за  січень-березень 2020 року  допустили наступні платники податку :
тис.грн.
Код платника Найменування платника Січень-березень 60%
2020 2019 Відхилення
136544 Нафтогазовидобувне управління "Бориславнафтогаз" ПАТ "Укрнафта" 3159,73 5696,80 -2537,07
136538 Бориславська центральна база виробничого обслуговування ПАТ "Укрнафта" 0,20 1390,26 -1390,06
136863 ТзДВ "Бориславський експериментальний ливарно-механічний завод" 78,60 361,46 -282,86
992390 ДП "Дрогобицьке лісове гос-во" 0,00 224,41 -224,41
135415 Полтавська воєнізована частина ПАТ "Укрнафта" 0,00 71,23 -71,23
33583465 ТзОВ "Український центр Енергоремонт" 0,00 49,01 -49,01
34942940 Головне територіальне управління юстиції у Л/о 0,18 43,60 -43,42
37650131 КП "Вододар" Бориславської МР 253,74 294,02 -40,28
35065538 ТзОВ "Стельмах ВГ" 4,54 39,12 -34,58
31570412 ПАТ "Укртранснафта" 104,14 135,02 -30,88
33466343 ТзОВ "Владо" 66,83 92,80 -25,97
13809128 КП "Бориславтеплоенерго" 274,21 297,48 -23,27
41015652 ТзОВ "ГрандМістобуд" 19,71 42,52 -22,81
38502443 ТзОВ "Цеглинка-М" 2,96 25,47 -22,52
30684164 Дочірнє п-во "Бориславозокерит" ТзОВ "Сплавмаст" 2,54 24,04 -21,50
41048714 ТзОВ "Центуріон-Дістрібюшин" 0,00 20,92 -20,92
99999999 Фізичні особи 2061,08 2078,52 -17,45
42129275 ТзОВ "Спар-Борислав" 22,19 34,99 -12,80
40034234 ТзОВ "Вудкрафт Трейдінг" 15,14 27,35 -12,21
22401745 КЗ ЛОР "Бориславська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" 237,11 249,18 -12,07
41375523 ТзОВ "Торгова мережа "Гудок" 9,97 21,51 -11,54
38682075 ТзОВ "Буковиця" 11,91 22,21 -10,30
34119414 ПП "Уніпак-Захід" 0,00 10,23 -10,23
34478742 Повне т-во "Ломбард "Заставно-кредитний дім" за участю ТзОВ "Ювсервіс", ТзОВ "Торгівельний світ "ТС" 0,00 10,12 -10,12
 
Аналізом  надходжень податку на доходи фізичних осіб в розрізі платників встановлено, що найбільші зменшення сплати податку на доходи фізичних осіб відбулися по платниках:
< >Бориславська центральна база виробничого обслуговування ПАТ "Укрнафта", за яких на даний час сплачує Управління нафтопромислового сервісу ПАТ "Укрнафта";Головне територіальне управління юстиції у Л/о перереєстроване на Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Львів); ДП «Дрогобицьке лісове господарство» - здійснюють сплату податку в бюджет м.Дрогобича;ТДВ "Бориславський експериментальний завод", ТзОВ "Український центр Енергоремонт" та ТзОВ «Гранд Містобуд»-погіршився фінансовий стан  підприємств.Код
Назва
Адреса
Сума нарахованої заробітної плати
Кількість застрахованих осіб
Середня заробітна плата
136863
ТДВ "БЕЛМЗ"
УКРАЇНА, 82300, ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.БОРИСЛАВ, ПРОВ. ГУБИЦЬКИЙ, БУД. 1
62836,92
19
3307,21
5468245
ВАТ"БОРИСЛАВСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА"
УКРАЇНА, 82300, ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.БОРИСЛАВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУД. 142
2643,81
2
1321,91
20785552
ПП "ДУКАЧ"
УКРАЇНА, 82300, ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.БОРИСЛАВ, ВУЛ. ТЕРНАВКА, БУД. 2-А
7785,71
2
3892,86
22401403
МПП "ЖИТЛО"
УКРАЇНА, 82300, ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.БОРИСЛАВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУД. 20
2361,50
1
2361,50
30684164
ДП "БОРИСЛАВОЗОКЕРИТ" ТЗОВ "СПЛАВМАСТ"
УКРАЇНА, 82300, ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.БОРИСЛАВ, ВУЛ. ПОТ?К, БУД. 5
1749,97
1
1749,97
37419957
ТОВ "СЦ "ЛЕОПОЛ?С"
УКРАЇНА, 82300, ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.БОРИСЛАВ, ВУЛ. ПЕТЛЮРИ, БУД. 134
20455,75
5
4091,15
41570246
ТОВ "ТЕХНОСПЕЦНАГЛЯД"
УКРАЇНА, 82300, ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.БОРИСЛАВ, ВУЛ. ДРОГОБИЦЬКА, БУД. 7, КВ. (ОФ?С) 31
1250,00
1
1250,00
42021122
ТОВ "РУФУС УКРАЇНА"
 
1525,00
1
1525,00
1724713508
МИХАЦЬ ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА
 
31422,84
8
3927,86
1845408296
ШЕПЕТЯК ЯРОСЛАВ СЕМЕНОВИЧ
УКРАЇНА, 82391, ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.БОРИСЛАВ, СМТ.СХ?ДНИЦЯ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, БУД. 35/1
11760,00
7
1680,00
2051402451
РОМАН БОГДАН СЕМЕНОВИЧ
УКРАЇНА, 82300, ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.БОРИСЛАВ, ВУЛ. КОВАЛ?ВА, БУД. 22, КВ.45
7011,90
2
3505,95
2070511971
ДМИТРИШИН БОГДАН МИРОСЛАВОВИЧ
УКРАЇНА, 82391, ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.БОРИСЛАВ, СМТ.СХ?ДНИЦЯ, ВУЛ. ЗАР?ЧНА, БУД. 1
5511,60
2
2755,80
2150512007
 
 
2971,43
1
2971,43
2182415485
КОВАЛЬЧИН ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА
УКРАЇНА, 82300, ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.БОРИСЛАВ, ВУЛ. Г?РНА, БУД. 2-А
2285,71
1
2285,71
2350013604
ДИШЕВА ГАЛИНА ЯРОСЛАВ?ВНА
 
6125,00
2
3062,50
2359810142
КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИР?ВНА
 
1830,00
1
1830,00
2376216541
МОРОЗОВА ЛЮДМИЛА БРОН?СЛАВ?ВНА
 
7085,71
2
3542,86
2420613121
ДМИТРИШИН ГАЛИНА ЛЮБОМИР?ВНА
УКРАЇНА, 82391, ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.БОРИСЛАВ, СМТ.СХ?ДНИЦЯ, ВУЛ. ЗАР?ЧНА, БУД. 1-Б, КОРП. 0
9782,08
4
2445,52
2490414069
КУРИЛЯК ГАЛИНА МИХАЙЛ?ВНА
УКРАЇНА, 293760, ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.БОРИСЛАВ, ВУЛ. КОВАЛ?ВА, БУД. 46/0, КОРП. 0, КВ.17
2566,67
1
2566,67
2508102442
РУТКОВСЬКА ?РИНА ЯРОСЛАВ?ВНА
 
23659,85
6
3943,31
2574617244
ЖИДИК РУСЛАНА ТАРАС?ВНА
УКРАЇНА, 82300, ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.БОРИСЛАВ, ВУЛ. СТЕПНА, БУД. 3/0, КОРП. 0
1680,00
1
1680,00
2584408107
МАЛ?НОВСЬКА ОКСАНА ГЕОРГ?ЇВНА
УКРАЇНА, 293761, ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.БОРИСЛАВ, СМТ.СХ?ДНИЦЯ, ВУЛ. ЗОЛОТА БАНЯ, БУД. 28/0, КОРП. 0
9890,00
3
3296,67
2724520168
ЯЩЕНКО НАТАЛ?Я МИКОЛАЇВНА
УКРАЇНА, 82391, ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.БОРИСЛАВ, СМТ.СХ?ДНИЦЯ, ВУЛ. БОРИСЛАВСЬКА, БУД. 30
2700,00
1
2700,00
2833617332
ХЛОПЕЦЬКИЙ ЮР?Й ТАРАСОВИЧ
УКРАЇНА, 82300, ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.БОРИСЛАВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, БУД. 76, КОРП. 0
6672,26
2
3336,13
2918901049
ЗАЛЕНСЬКА ЗОРЯНА ВОЛОДИМИР?ВНА
УКРАЇНА, 82300, ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.БОРИСЛАВ, ВУЛ. ЗАНЬКОВЕЦЬКА, БУД. 11/0, КОРП. 0
2249,05
1
2249,05
2955013912
БЛЯХАН РОМАН ?ВАНОВИЧ
УКРАЇНА, 82300, ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.БОРИСЛАВ, ВУЛ. ТЕРНАВКА, БУД. 39, КВ.1
7421,85
3
2473,95
3019513044
Б?Л?ОНОК НАТАЛ?Я ТАРАС?ВНА
УКРАЇНА, 82391, ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.БОРИСЛАВ, СМТ.СХ?ДНИЦЯ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, БУД. 48, КВ.1
5873,91
3
1957,97
3043406744
КОМАРНИЦЬКА МАР?Я ОЛЕГ?ВНА
УКРАЇНА, 82300, ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.БОРИСЛАВ, ВУЛ. КОВАЛ?ВА, БУД. 58, КВ.101
2739,10
1
2739,10
3049807209
ХОМИН ?ННА ВАСИЛ?ВНА
УКРАЇНА, 82300, ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.БОРИСЛАВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, БУД. 175-А, КОРП. 0, КВ.1
21443,92
6
3573,99
3087313414
ГОЛОВКО АНДР?Й БОГДАНОВИЧ
УКРАЇНА, 82391, ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.БОРИСЛАВ, СМТ.СХ?ДНИЦЯ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, БУД. 28-Б
22857,14
5
4571,43
3112019312
МОРОЗОВ ЄВГЕН ОЛЕГОВИЧ
УКРАЇНА, 82300, ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.БОРИСЛАВ, ВУЛ. ШК?ЛЬНА, БУД. 6/0, КОРП. 0, КВ.6
13942,84
5
2788,57
3157407310
САЛАМАГА ?ВАН МИКОЛАЙОВИЧ
УКРАЇНА, 82300, ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.БОРИСЛАВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, БУД. 173/0, КОРП. 0, КВ.93
3660,00
2
1830,00
3167921438
КУЛЬЧИЦЬКИЙ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
 
7676,20
2
3838,10
3383810445
ЖУРАВЧАК МАР?Я СТЕПАН?ВНА
УКРАЇНА, 82391, ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.БОРИСЛАВ, СМТ.СХ?ДНИЦЯ, ВУЛ. ЗАР?ЧНА, БУД. 169
6999,99
3
2333,33
3452609517
МОРОЗОВ ПЕТРО ОЛЕГОВИЧ
 
9371,42
3
3123,81
3560404590
ТУРЧИН ?ГОР МИРОНОВИЧ
 
5000,00
2
2500,00
 
    Резервами збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб є :
            - проведення постійного моніторингу спати податку на доходи фізичних осіб з метою виявлення випадків здійснення господарської діяльності на території м.Борислава без сплати податку на доходи фізичних осіб;
            - робота з потенційними платниками податку на доходи фізичних осіб, які здійснюють господарську діяльність без належним чином оформлених документів та відповідно не сплачують податок на доходи фізичних осіб;
            - робота з платниками , які виплачують заробітну плату, нижчу законодавством встановленого мінімуму (робота з мінімізаторами);
            - забезпечення погашення заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб;
            - проведення роботи з залучення нових платників податку – інвестиційна діяльність.  
 
Основними причинами зростання надходження податку на доходи фізичних осіб стали :
-     підвищення мінімальної заробітної плати з 4179 грн. до 4723 грн.;
< >залучення до оподаткування 35 нових платників, які почали сплачувати податок на доходи фізичних осіб у поточному році та сплатили до бюджету за січень-березень 2020 року 1918,0 тис.грн податку на доходи фізичних осіб, в тому числі найбільші :  Код платника
Найменування платника
Січень-березень 60%
2020
2019
Відхилення
22379129
ТзОВ "Геліос" 
0,17
0,00
0,17
43001987
ОСББ "Коваліва-36"
0,58
0,00
0,58
43157811
ОСББ "Галлакбуд"
0,61
0,00
0,61
40243180
ТзОВ "Електрум Пеймент Сістем"
0,76
0,00
0,76
42122898
ОСББ "Коваліва-18а"
0,81
0,00
0,81
43057155
ОСББ "Трускавецька-69"
0,81
0,00
0,81
42120513
ОСББ "Коваліва-27"
0,87
0,00
0,87
40473690
ОСББ "Біля міського парку"
0,93
0,00
0,93
41674483
ОСББ "Коваліва-31"
1,07
0,00
1,07
43342835
ОСББ "Коваліва-45"
1,12
0,00
1,12
30441504
Дочірнє п-во "Темп" ТзОВ "Цеглинка-М"
1,29
0,00
1,29
42933857
ТзОВ "Юрсанна"
1,45
0,00
1,45
34857033
ТзОВ "Галнафтогаз"
1,47
0,00
1,47
40644641
ПП "Сузір'я Карпат"
1,62
0,00
1,62
33689427
ПП "ВЮМ"
1,78
0,00
1,78
42989522
ТзОВ "Тутті Густі Продукт"
2,02
0,00
2,02
41567921
ТзОВ "Джаст Ін"
2,75
0,00
2,75
32218562
П-во "Санаторій "Східницькі Карпати" ГО інвалідів "Прометей"
3,00
0,00
3,00
43333862
ТзОВ "Да Сігна Львів"
4,20
0,00
4,20
43183857
ОСББ "Надія-100"
4,62
0,00
4,62
25254977
ТзОВ "Науково-технічний центр "Нафтогазбудпроект"
5,41
0,00
5,41
34078368
ПП "Фармацевтична компанія "Здорова родина"
7,16
0,00
7,16
13824398
ТзОВ "ТІДО"
7,88
0,00
7,88
32007740
ТзОВ "Руш"
13,24
0,00
13,24
40104971
Повне т-во "Ломбард "Фінанс" за участю ТзОВ "ІТМ Маркет" та ТзОВ "І-Компані"
14,93
0,00
14,93
42536284
ТзОВ "Мотто Рентал"
16,42
0,00
16,42
42475044
Управління транспорту ПАТ "Укрнафта"
22,73
0,00
22,73
42663493
ТзОВ "Вест Петрол Маркет"
26,09
0,00
26,09
43143039
Головне управління Державної податкової служби у Львівській області
28,17
0,00
28,17
43317547
Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Львів)
31,80
0,00
31,80
40447345
ТзОВ "Джудік"
34,02
0,00
34,02
32216565
ПП "Галич-Авто"
39,91
0,00
39,91
142800
Управління нафтопромислового сервісу ПАТ "Укрнафта"
1638,29
0,00
1638,29
 
Податку на прибуток підприємств комунальної власності до бюджету міста Борислава за січень-березень 2020 року надійшло в сумі 105,2 тис.грн., що складає 615,5 відсотка до плану на січень-березень 2020 року та  152,9 відсотка до плану на 2020 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження зменшилися на 16,0 тис.грн. або 13,2 відсотка.
Детальний аналіз в розрізі платників додається (по м.Бориславу)
тис.грн.
ЄДРПОУ Назва Січень-березень
2020 2019 Відхилення
2474009 Редакція НЧ"Нафтовик Борислава" 0,00 5,02 -5,02
30293061  КП "Зелений світ" 0,00 0,00 0,00
13809128 КП "Бориславтеплоенерго" 0,00 0,00 0,00
32731027 КП "Еко-місто" 28,26 27,35 0,91
22403164 КП Радіоредакція "Слово" 6,09 1,70 4,38
25554372 КП СОК "Нафтовик" 2,07 0,00 2,07
22401917 ДКП "Мрія " 0,00 0,00 0,00
20813604 ДКП"Бориславсвітло" 0,84 2,73 -1,89
40912703 КП "Надра Борислава" 0,00 5,40 -5,40
5452244 ДКП ЖЕК №1 0,00 0,00 0,00
40982703 КП "Муніципальна варта" 0,00 0,00 0,00
4089780 КНП "Стоматологічна поліклініка" 0,00 0,00 0,00
2219665 КП"Міський парк культури та відпочинку" 8,86 29,80 -20,94
Повернення коштів УДКСУ 0,00 49,29 -49,29
Кошти смт.Східниця 59,13 0,00 59,13
Всього 105,24 121,29 -16,04
 
 
   Негативно на надходження вищевказаного податку впливає податкова заборгованість  комунальних підприємств міста перед бюджетом в сумі 380,7 тис.грн., в тому числі :
< >КП «Бориславводоканал» - 384,0 тис.грн.;КП «Благоустрій» - 13,1 тис.грн.;ДКП ЖЕК № 2 -39,8 тис.грн.;ДКП ЖЕК № 3 -79,4 тис.грн..ЄДРПОУ
Назва
Січень - березень
2020
2019
Відхилення
21736857
ТОВ "Волиньтабак"
17,73
80,33
-62,60
2874204766
Грицько Н.Я.
0,17
47,21
-47,04
41048714
ТОВ "Центріон-Дістрібюшин"
0,00
21,16
-21,16
2296308259
Весоловський Р.Т.
3,73
17,89
-14,15
2294008297
Голубінка В.М.
0,00
7,01
-7,01
3284716012
Малиголовка А.В.
6,41
10,34
-3,92
2657616908
Кекіс Г.І.
4,01
6,50
-2,49
19176291
ТОВ "Вікторія"
4,78
7,16
-2,39
40422226
Сафо-сервіс ПП
0,00
2,27
-2,27
2777818310
Павелець В.Ю.
0,00
1,96
-1,96
3160519971
Магац Р.Т.
0,00
1,71
-1,71
3007411536
Мяснянкіна Н
0,00
1,16
-1,16
2221011401
Бєлоброва Л.А.
0,93
2,07
-1,14
41891832
Мотто Євро Плюс ТОВ
0,00
1,09
-1,09
2647007253
Цебак А.П.
3,32
4,41
-1,08
2466510347
Ріпель М.М.
0,00
0,97
-0,97
2833617332
Хлопецький Ю.Т.
2,98
3,86
-0,88
3011307147
Сидір Л.Б.
1,73
2,55
-0,82
3067705366
Оринич Л В
0,64
1,38
-0,74
2648716260
Лазорчин О.С.
1,79
2,45
-0,66
30841082
ТЗОВ "ОККО-Рітейл"
11,48
12,12
-0,65
2544600357
Гірчак Я.С.
3,03
3,64
-0,61
9999999999
Перекр.внутр. с 6 класом
-0,58
0,00
-0,58
1996012379
Хромик В.С.
6,23
6,74
-0,51
1793402257
Андрушко Б.М.
3,20
3,69
-0,50
2094615761
Чарнош В.Б.
0,00
0,41
-0,41
3222814492
Давидов Б.М.
0,00
0,41
-0,41
2581912036
Монастирський Ю.З.
1,86
2,22
-0,36
3073012297
Томко З.В. ФОП
3,27
3,63
-0,35
2953504222
Дмитрієнко О.О.
1,41
1,73
-0,32
2246600033
Малиголовка В.Б.
3,30
3,48
-0,18
2479301315
Хорошилов  I.М.
1,54
1,64
-0,09
2943912920
Федевич Н.О.
7,90
7,98
-0,08
2710717164
Савчин О.Р.
0,96
0,97
-0,01
2569301728
Мазурик Р.І.
3,59
3,57
0,02
3159315127
Савчин А.Я.
2,57
2,53
0,04
2951103918
Хованець А.В.
6,47
6,40
0,07
3167921438
Кульчицький О.М.
2,39
2,28
0,11
3071416801
ФОП Щур М.М.
2,23
2,05
0,18
2085612228
Штойко Т.П.
3,07
2,87
0,21
2508102442
Рутковська І.Я.
6,44
6,15
0,28
2066913866
Шах Г.С.
3,78
3,48
0,30
2670117646
Плекан Г.М.
3,31
2,99
0,32
2032608769
Пішко В.Я.
2,50
2,18
0,32
3088319932
Михайляк Л.І.
4,31
3,97
0,34
2990717983
Хованець Г.А.
4,59
4,24
0,34
2049518167
Іванченко О.Т.
2,76
2,38
0,38
2661012345
Шопяк Н.І.
1,82
1,42
0,40
3352909395
Хомик I.М.
3,22
2,81
0,41
3621706175
Малиголовка Б.В.
3,16
2,69
0,48
2834721031
Волошин А.В.
5,11
4,58
0,53
2656307843
 Грицик Р. В
0,58
0,00
0,58
3161712530
Тагісов Р. Е.
3,73
3,15
0,58
2585807626
Чапля О.В.
6,00
5,40
0,60
1647207510
Михаць Р.Ю.
9,42
8,81
0,61
2234814245
Костів Є.М.
4,14
3,51
0,62
2928510843
Біньо І.Є.
5,37
4,69
0,68
2714607788
Ліпінська Н.Ю.
3,40
2,71
0,69
3352103510
Магац Н.Т.
7,38
6,65
0,73
2654713009
Мицак С.Ю.
0,77
0,00
0,77
2904101566
Фещенко О.О.
5,65
4,83
0,83
3113213166
Корчинська О.В.
0,95
0,00
0,95
2735210956
Кахнич М.Я.
1,86
0,79
1,07
2543713296
Голобутовський О.М.
4,97
3,85
1,12
2119618904
Янів О.Р.
4,90
3,73
1,17
2423300139
Мальгівський В.Б.
3,59
2,40
1,20
2726308152
Кошкін В.А.
10,78
9,58
1,21
2283600139
Мальгівський В.Б.
6,79
5,52
1,28
2646123329
Мохналь С.Ю
1,29
0,00
1,29
3172304725
Мяснянкін Н.Я.
3,31
1,89
1,42
2602220614
Торський М. Л.
1,48
0,00
1,48
2355812804
Пигичко О.Й.
1,69
0,00
1,69
2879805148
 Явір Ж.Б.
3,76
1,90
1,86
3302116977
Добрянський О.П.
4,42
2,54
1,88
3690207342
Iщенко М. I.
2,02
0,00
2,02
32003526
ПСК"Діброва"Дрогобицької РСС
2,04
0,00
2,04
3273306866
Сафонова М.О. ФОП
7,89
4,91
2,98
3071009896
Шкелебей О.М. ФОП
3,26
0,00
3,26
39843507
ТОВ"Поділлянафтозбут"
23,98
20,61
3,37
31299420
ТОВ "АРГО-Р"
37,21
33,70
3,51
1352310944
Риботецька С.В.
7,10
3,39
3,71
3031005982
Кондратишин О М
4,11
0,00
4,11
42536284
МОТТО РЕНТАЛ ТОВ
6,05
0,00
6,05
1553681
ТЗОВ ТВК "Львівхолод"
101,33
94,26
7,07
42129275
ТОВ "СПАР-Борислав"
57,37
48,19
9,19
3016919587
Юськів А.М.
9,36
0,00
9,36
2884104208
Артемчук Л М
14,43
0,00
14,43
30487219
ТОВ"АТБ-маркет"
227,96
205,74
22,22
42663493
ТОВ "Вест Петрол маркет"
25,92
0,00
25,92
42294189
Гаманець ТОВ
58,50
19,30
39,19
Всього
837,89
830,71
7,18
 
            Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів зріс на 7,2 тис.грн або 0,9 відсотка.
Резервами збільшення надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є :
            - проведення роз’яснювальної роботи з платниками податку  щодо недопущення зменшення надходжень акцизного податку;
-    виявлення пунктів несанкціонованої торгівлі підакцизними товарами;
            -    виявлення випадків торгівлі незаконно виробленої підакцизної продукції. 
Місцевих податків і зборів до бюджету міста Борислава за звітний період надійшло в сумі 18874,8 тис.грн., що складає 105,6 відсотка до плану на січень-березень 2020 року та 25,3 відсотка до плану на 2020 рік
Структуру місцевих податків і зборів в бюджеті міста Борислава формує податок на майно відмінне від земельної ділянки, податок на майно в частині плати за землю, туристичний збір, єдиний податок.
 
 
Показники
 
Січень-березень 2019 року
 
Січень-березень 2020 року
 
Податок на майно відмінне від земельної ділянки
 
946,0 875,4
Податок на майно в частині плати за землю
 
9000,5 12232,7
Туристичний збір
 
308,0 345,5
Транспортний податок
 
15,6 12,6
Єдиний податок 5405,2 5408,6
 
Всього 15675,3 18874,8
 
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження місцевих податків і зборів зросли на 3201,5 тис.грн. або 20,4  відсотка.
 
 
   За січень-березень 2020 року до бюджету міста Борислава надійшло податку на майно в частині плати за землю в сумі 12232,7 тис.грн, що складає 116,6 відсотка до плану на відповідний період 2019 року та 30,1 відсотка до плану на 2020 рік.
  Зокрема :
 - земельного податку з юридичних осіб 9482,1 тис.грн., що складає 132,0 відсотків до плану на січень-березень 2020 року та 35,9 відсотка до плану на 2020 рік;
- орендної плати з юридичних осіб 2286,5 тис.грн., що складає 92,3 відсотка до плану на січень-березень 2020 року та 21,4 відсотка до плану на 2020 рік;
- земельного податку з фізичних осіб 82,9 тис.грн., що складає 16,4 відсотка до плану на січень-березень 2020 року та 3,8  відсотка до плану на 2020 рік;
- орендної плати з фізичних осіб 381,2 тис.грн., що складає 116,9 відсотка до до плану на січень-березень 2020 року та 29,2 відсотка до плану на 2020 рік.
Порівняно з аналогічним періодом 2019 року надходження  плати за землю у звітному періоді  зросли  на 3232,2 тис.грн. або 35,9 відсотка.
 
Проведено детальний аналіз фактичних надходжень земельного податку  в розрізі юридичним осіб у звітному періоді 2020 року в порівнянні з 2019 роком до бюджету м.Борислава :     
тис.грн.
ЄДРПОУ Назва Січень-березень
2020 2019 Відхилення
100227 ДП "НЕК "Укренерго" 19,22 158,04 -138,82
136863 ТДВ "БЕЛМЗ" 0,00 71,13 -71,13
25548331 ТзОВ "ІнтерСинтез" 0,00 19,79 -19,79
131587 ПАТ "Львівобленерго" 43,06 56,98 -13,92
34926798 Львівська філія концерну РРТ 15,00 27,59 -12,59
37304802 Приватне підприємствоУЛьвівнафтопродук 5,06 13,51 -8,44
33546549 Приват офіс ТОВ 0,00 6,88 -6,88
20785925 Релігійна громада християн віри євангельської у м.Бориславі   ( ЦЕРКВА ХВЄ ) 1,80 7,15 -5,35
39758401 ТзОВ "Гал-Ком" 0,00 3,15 -3,15
5468245 Бориславська взуттєва фабрика ВАТ 1,53 3,25 -1,71
35775769 ОСББ "Конвалія" 0,35 1,62 -1,27
1287831 ДКП"Кінотеатр "Каменяр" 0,00 0,92 -0,92
22385012 МПП Любава джерела карпат Ч/З Королик 0,00 0,79 -0,79
36042250 ОСББ "Нафтовик" 1,95 2,66 -0,71
23967242 ТзОВ "Хельтекс" 1,31 1,94 -0,63
22401121 Релігійна громада церкви ЄХБ 0,30 0,81 -0,51
9999999999 Ньорба К.М 0,00 0,35 -0,35
2925618055 Нездойминога Андрій Олександрович 0,00 0,23 -0,23
3264817573 ОСББ "Весняна 1" 0,19 0,37 -0,18
1661007094 Волков Сергій Андрійович 0,00 0,18 -0,18
36696835 ОСББ "Сучасна оселя" ч/з Дидик С вВ 0,63 0,80 -0,17
38682060 ОСББ Тернавка 0,32 0,48 -0,16
1805016235 ТзОВ ВКФ Люгано ч/з ТагаєвО.О. (20784082) 0,35 0,50 -0,15
20767175 Калина ПП 0,00 0,15 -0,15
22400792 Виконком Бориславської міськради 0,00 0,13 -0,13
9999999999 Перекрытие внутр. с 6 класом -0,12 0,00 -0,12
7638027 КЕВ м.Львова 0,00 0,11 -0,11
21133352 АТ "Універсал банк"м.Борислав вул.Академіка Богомольця 4/3 0,03 0,14 -0,10
20829485 ТЗОВ "Інтекс" 0,34 0,43 -0,09
40108887 УПО У Львівській області 0,10 0,17 -0,06
38132109 ОСББ"Мальви-1 0,19 0,19 0,00
376633 ВАТ "Бориславський завод продтоварів" 13,31 13,31 0,00
22359894 СУБП (ЛТД) ТзОВ"Болгарська косметика 0,60 0,60 0,00
31729918 ПАТ "Концерн Галнафтогаз" 8,53 8,53 0,00
37780660 ОСББ"Лілія" ч/з Максимович 0,12 0,10 0,02
38380560 ОСББ "Лугова 57"Ч/З Поясник Андрій Степанович 0,28 0,25 0,03
19161603 ТзОВ "Карпати" 0,10 0,06 0,04
13808347 Мале колективне п-во "БКЦ Контакт" 0,22 0,17 0,05
39559071 ОСББ Бог-дан Вовкiв Богдан Васильович 0,21 0,15 0,06
36006997 ОСББ Полуничка 0,46 0,35 0,11
36211639 СББ Сонечко 0,64 0,50 0,14
31334260 ТзОВ "Талант" (Вельгуш Василь Антонович) 0,45 0,30 0,15
36324084 ОСББ "Оптиміст" 0,65 0,48 0,17
40382634 ОСББ С Бандери 74 ч/з Паламарчук 0,41 0,25 0,17
22401751 КЗ ЛОР НРЦ "Гармонія" 0,17 0,00 0,17
2882507520 ПП Лесів Н М 0,40 0,20 0,20
3352313652 Мартинюк Р.А. 0,21 0,00 0,21
40151890 Затишна оселя ч/з  Ляйс В.М 0,62 0,41 0,22
22380546 ПП "Екологія" 0,85 0,63 0,22
30336068 ПрАТ"Галгазотерм" 2,52 2,30 0,22
37743079 ОСББ "Дрогобицька 8 Б" 1,07 0,83 0,24
37743084 ОСББ ГЕЛІОС 0,97 0,72 0,24
37697363 ОСББ  Пролісок Щегель Б. Ф 0,71 0,46 0,24
25261121 Бориславський міський Палац культури 0,45 0,19 0,26
13841289 ТзОВ "Роксолана" 0,50 0,22 0,28
1989094 Бориславський медичний коледж 0,57 0,28 0,28
22401159 Iнконт,Приватна науково-виробнича фірма 0,98 0,63 0,35
19176291 Вікторія ТОВ 0,79 0,44 0,36
37419941 ОСББ "Тюльпан" 0,37 0,00 0,37
14360570 ОСББ "Добробут" 0,38 0,00 0,38
35775748 ТзОВ "Теплоенерго плюс" 3,56 3,17 0,39
41085468 ОСББ "Зелена 69" 0,47 0,00 0,47
38502472 ОСББ "На вулиці Степана Бандери 1,18 0,57 0,61
35935164 ТОВ "ГП Базис" 2,09 1,30 0,79
992390 ДП "Дрогобицький лісгосп" 39,91 39,10 0,81
42933857 ТзОВ "Юрсанна 0,90 0,00 0,90
2144714 Відділ освіти Бориславської міськради 1,34 0,27 1,07
19177149 ТзОВ ТВП "Меблі" Лтд 5,88 4,78 1,10
30567372 ТзОВ "Ера" 3,98 2,73 1,25
31065822 ПП "Гарант-Сервіс " 2,17 0,77 1,40
22402928 СП "Бориславська нафтова компанія" 6,25 4,44 1,82
37650131 КП "Вододар" 1,89 0,00 1,89
991309 Бориславський завод спецлісмаш ПАТ 7,50 5,59 1,91
21560045 УДППЗ "Укрпошта" 10,60 8,25 2,36
37213365 ТОВ "Істрейт" 6,30 3,80 2,50
33330273 ТзОВ "БПК-Еліт" 6,41 3,85 2,56
14305909 АТ `РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ` 4,91 1,78 3,13
36026552 ПП "Сто-ВП" 5,07 1,66 3,42
30487219 ТОВ"АТБ-маркет" 4,21 0,00 4,21
40861388 ОСББ "На Шкільній 31" 4,22 0,00 4,22
22400734 МКП "Мажор" 20,43 15,03 5,40
3881722 ТзОВ"Борисл.автотранспортне під-во2465 7,09 1,63 5,46
35721399 ПП Інтра-Львів 7,20 0,73 6,47
32737762 ТОВ ЦУКОРПРОМ 6,89 0,00 6,89
25227710 ТзОВ "НТД-Україна" 48,21 40,91 7,30
39002 ПАТ Промінвестбанк 10,51 3,15 7,36
32678330 КП Аптека №123 8,99 0,75 8,24
20763591 ЦМЛ м.Борислава 10,96 0,90 10,06
40542684 ТзОВ Магіммо 72,34 60,96 11,37
32129 АТ "Ощадбанк" 15,99 4,22 11,77
13809128 КП "Бориславтеплоенерго" 36,54 24,69 11,85
32060935 ТзОВ "С.ІД." 15,19 2,87 12,32
14310460 ПАТ Бориславський завод"РЕМА" 50,83 38,45 12,38
3337711 МКП"Ринок" 21,36 6,03 15,33
31570412 Укртранснафта, ПАТ 46,38 23,86 22,52
40075815 ПАТ "Українська залізниця" 157,67 124,82 32,85
142800 Долинське ТУ Укрнафта ПАТ 92,55 56,60 35,94
3349039 ПАТ Львівгаз 282,82 132,19 150,64
136544 Бориславнафтогаз НГВУ Укрнафта ПАТ 8238,84 4100,87 4137,97
Всього 9398,81 5133,51 4265,30
 
Орендної плати з юридичних осіб всього за січень-березень 2020 року  надійшло 2286,5 тис.грн., що складає 92,3 відсотка до плану на січень-березень 2020 року та 20,6 відсотка до плану 2020 року.
 Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 986,0 тис.грн., або на 75,8 відсотка.
Детальний аналіз в розрізі платників додається.
тис.грн.
 
ЄДРПОУ Назва Січень-березень
2020 2019 Відхилення
37011772 ТзОВ "КОМ-ЕКО-Борислав 2010" 17,09 32,80 -15,71
5468021 ВАТ" ШФ Спецодяг" 7,70 22,91 -15,21
41267479 ТзОВ Європейська інвест-правова група 0,00 14,62 -14,62
22400734 МКП "Мажор" 5,74 17,21 -11,47
5461480 ПАТ "Бориславський авторемонтний завод 13,10 21,69 -8,59
32605828 Техмаш, ТЗОВ 13,28 17,60 -4,32
19333448 ТОВ "Фенiкс" через Бєлобров С.С. 0,00 1,94 -1,94
20829671 ЗБРУЧ,.ТВФ 5,50 7,00 -1,50
30084747 ТзОВ "Преса - "Високий Замок" 1,02 1,82 -0,80
37780697 ТзОВ "Крутогір" 8,70 9,15 -0,45
3349039 ПАТ "Львівгаз" 9,33 9,51 -0,19
35487978 ТОВ"Княже селище" 1,79 1,92 -0,13
35591059 АТ КБ "Глобус" 0,00 0,08 -0,08
376633 ВАТ "Бориславський завод продтоварів" 3,05 3,05 0,00
131587 ПАТ "Львівобленерго" 9,25 9,20 0,05
21673832 ПрАТ "Київстар" 0,90 0,83 0,07
22400651 МКП "Соломія" 4,82 4,64 0,18
35591059 АТ "КБ "ГЛОБУС" 0,20 0,00 0,20
38886492 ТОВ "КОМПАНІЯ МАШСЕРВІС" 2,25 1,96 0,29
19333425 Мале приватне підприємство "КРІС" 3,34 3,04 0,30
9999999999 Перекрытие внутр. с 6 класом -5,00 -5,56 0,56
13814649 МПТП Каштан ч/з Цибрій 1,86 1,25 0,61
20780141 ПП `Будівельник` 3,00 1,94 1,06
22331832 ТзОВ "ЛВ-Інвестсервіс" 7,62 6,25 1,36
19333448  ТОВ Фенiкс 1,69 0,00 1,69
41189254 ТзОВ "Бордрук " ч/з Наминанік М,І 7,81 5,95 1,86
22363789 ТзОВ"Затишок" 6,82 4,28 2,54
20775105 КТП "Будматеріали" 7,52 4,73 2,78
31718623 ТЗОВ"Авторемкомплект" 12,53 8,22 4,31
2601502111 ФОП Макара Андрій Ярославович 5,00 0,00 5,00
25227710 ТзОВ "НТД-Україна" 7,56 0,00 7,56
38853210 ТзОВ "Торгівельно-промисл. комплекс "Л 64,37 55,11 9,26
36026552  ПП"Сто-ВП" 13,51 0,00 13,51
21560766 ПАТ"Укртелеком" 83,16 63,38 19,79
38578271 ТзОВ "Аквілон фінанс" 106,39 84,10 22,28
34524327 ТОВ "Вест ойл груп" 102,95 70,93 32,02
41649855 ТОВ "Бориславська сонячна станція" 92,20 54,69 37,51
41267479 Євроiнвестправгруп ч/з ; Марченко О.В. 43,07 0,00 43,07
38682075 ТзОВ "Буковиця" 66,64 20,40 46,24
136544 Бориславнафтогаз НГВУ Укрнафта ПАТ 1016,55 743,83 272,71
Всього 1752,31 1300,49 451,82
 
Негативно впливає на зростання надходжень значна заборгованість по платі за землю.
 Станом на 01.04.2020 року загальна сума боргу по платі за землю до бюджету м.Борислава склала –4167,0 тис.грн.
           Найбільшими боржниками з плати за землю є:
- БУ-43 ВАТ «Прикарпатбуд» – 499.5 тис.грн.;
- ТзОВ «Погар Інтернешнл»-794,5 тис.грн.;
- ДКП ЖЕК № 1 – 11,4 тис.грн.;
- ДКП ЖЕК № 2 – 147,4 тис.грн.;
- ДКП ЖЕК № 3 – 296,1 тис.грн.;
- КП «Благоустрій» - 17,9 тис.грн.;
- КП «Бориславводоканал» – 92,7 тис.грн.;
- ДП «Темп» ТзОВ «Цеглинка-М» - 331,3 тис.грн. ;
- ТзОВ «Динаміс ЛТД» - 256,3 тис.грн.;
- ТЗДВ «БЕЛМЗ» - 181,1 тис.грн.;
- ПП «Светолюкс» - 223,2 тис.грн.;
- ТзОВ «Юридична фірма «Європейська інвест.-правова група»-190,9 тис.грн.;
- ТзОВ «Еко енергія плюс»-96,4 тис.грн.;
- ТзОВ «Тейлор» - 22,2 тис.грн.;
- Фізичні особи – 928,4 тис.грн.
                    З метою збільшення надходжень плати за землю до бюджету м.Борислава фінансове управління пропонує :
            - проведення інвентаризації землі з метою виявлення землекористувачів, що самовільно займають земельні ділянки комунальної форми власності;
            - забезпечити контроль за виконанням рішень щодо надання в оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення, а саме щодо недопущення протермінування   укладання договорів оренди та їх передачі до Бориславського відділення Дрогобицької об’єднаної Державної податкової інспекції у м.Бориславі;
            - посилити претензійно-позовну роботу щодо стягнення заборгованих сум з плати за землю до бюджету м.Борислава.
- забезпечити приведення усіх договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення у відповідності до затвердженої рішенням Бориславської міської ради від 11.07.2019 року №1955 нової нормативної грошової оцінки землі м.Борислава.
            Податку на майно відмінне від земельної ділянки  до бюджету міста Борислава надійшло за звітний період 2020 року в сумі 875,4 тис.грн., що складає 57,5 відсотка до плану на січень-березень 2020 року та 10,6 відсотка до   плану на 2020 рік. 
            В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження до бюджету міста Борислава скоротилися   на 70,6 тис.грн. або 7,5 відсотка.
Зокрема :
          - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 21,8 тис.грн, що  складає 97,7 відсотків до плану на січень-березень 2020 року;
          - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 623,7 тис.грн, що  складає 93,3 відсотки до плану на січень-березень 2020 року;
          - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 130,1 тис.грн, що  складає 25,3 відсотків до до плану на січень-березень 2020 року;
          - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 99,8 тис.грн, що  складає 31,6 відсотка до до плану на січень-березень 2020 року.
 
73,8%
Круговая стрелка: 73,8%
 
Проведено детальний аналіз фактичних надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості в розрізі юридичних осіб у  січні-березні 2020 року в порівнянні з січнем-березнем 2019 року до бюджету м.Борислава :                                                                                                                  
 
  тис.грн.
ЄДРПОУ Назва Січень-березень
2020 2019 Відхилення
31065822 ПП "Гарант-Сервіс " 0,00 2,89 -2,89
38004195 ТОВ "ФК "Вектор плюс" 0,00 0,55 -0,55
22401121 Перша Бориславська Церква ЄХБ 1,07 1,07 0,00
335065538  ТзОВ "Стельмах ВГ" 1,29 0,00 1,29
21133352 ПАТ "Універсал банк" 4,09 2,43 1,66
Всього 6,46 6,95 -0,49
 
Проведено детальний аналіз фактичних надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості в розрізі юридичних осіб у січні-березні 2020 року в порівнянні з січнем-березнем 2019 року до бюджету м.Борислава : 
                                                                                                                              тис.грн.
ЄДРПОУ Назва Січень-березень
2020 2019 Відхилення
136863 ТДВ "БЕЛМЗ" 0,00 26,78 -26,78
25227710 ТзОВ "НТД-Україна" 29,19 45,03 -15,85
13822382 КМНВП "Оріон-2" 0,00 6,70 -6,70
32482249 ПП "Боровик" 0,00 4,01 -4,01
20829671 ТВФ "Збруч" 0,00 3,16 -3,16
21560766 ПАТ "Укртелеком" 0,00 2,77 -2,77
20767175 ПП "Калина" 0,00 2,59 -2,59
22359894 ТзОВ Болгарська косметика 0,89 3,17 -2,28
20775105 КТП `Будматеріали` 0,00 1,96 -1,96
19177149 ТзОВ ТВП "Меблі" Лтд 7,22 8,55 -1,32
3337711 МКП"Ринок" 5,10 6,36 -1,26
30567372 ТзОВ "Ера" 9,72 10,85 -1,14
22363789 ТзОВ "Затишок" 1,40 2,49 -1,09
30082407 ТзОВ "Гал-сервіс Ф" 0,00 0,87 -0,87
20784082 ТзОВ Люгано 0,30 1,08 -0,78
22396079 МПП ЦННМЛ `Мольфар` 0,95 1,68 -0,73
22401567 КВФ ТзОВ "Аспект " 0,00 0,67 -0,67
142875 "Укрнафта буріння" ПАТ "Укрнафта" 0,00 0,67 -0,67
30707275 ПП "Солтекс"-СМФ 0,92 1,45 -0,53
23967390  Хомин Iнна Василiвна 0,57 1,01 -0,44
19176291 ТОВ "Вікторія" 0,43 0,75 -0,33
25253379 ЛО ФБД Хевра 0,00 0,20 -0,20
376633 ВАТ "Бориславський завод продтоварів" 1,30 1,40 -0,11
20817080 МПП Любава 2,57 2,57 0,00
32320154 ТзОВ "Райдуга" 2,06 2,06 0,00
13839052 МПП "Аліса" 2,27 2,27 0,00
31718623 ТзОВ Авторемкомплект 0,13 0,12 0,01
22400651 МКП "Соломія" 0,03 0,00 0,03
37780697 ТзОВ "КРУТОГІР" 0,04 0,00 0,04
38502443 ТзОВ "Цеглинка-М" 0,38 0,33 0,05
31729918 ПАТ "Концерн Галнафтогаз" 0,50 0,45 0,05
13841289 ТзОВ "Роксолана" 0,65 0,58 0,07
5761873 ПАТ "ЛХЗ" 0,69 0,62 0,07
19333425 Кріс МПП 0,39 0,31 0,08
5468245 Бориславська взуттєва фабрика 1,05 0,94 0,10
35775748 ТзОВ "Теплоенерго плюс" 0,92 0,81 0,11
23955635 Кредитна спілка `Бойківщина` 1,02 0,90 0,12
5461480 ПАТ "Бориславський авторемонтний завод 1,23 1,10 0,13
33546549 ТОВ "Приватофіс" 1,29 1,15 0,14
13837538 ПП"Бориславвторресурси" 1,33 1,19 0,14
22380546 ПП "Екологія" 1,27 1,13 0,15
13823230 МПП"Гарант" 1,30 1,12 0,18
13808347 Мале колективне п-во "БКЦ Контакт" 0,35 0,16 0,19
30906521 НВПП "Дезо" 2,14 1,93 0,21
41189254 БОРДРУК ТОВ 0,25 0,00 0,25
22386833 МКП Конвалія 0,86 0,60 0,26
34524327 ТОВ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП" 0,26 0,00 0,26
991309 Бориславський завод  "Спецлісмаш" 0,54 0,26 0,28
40075815 ПАТ Українська Залізниця 0,33 0,04 0,29
3881722 ТзОВ"Бориславське автотранспортне підприємтсво 24655 " 1,04 0,74 0,30
19165821 ТзОВ "ГРТВ фірма Емілія" 1,68 1,32 0,36
35065538 ТзОВ Стельмах 0,38 0,00 0,38
131587 ПАТ "Львівобленерго" 5,80 5,18 0,63
32737762 ТОВ ЦУКОРПРОМ 0,65 0,00 0,65
35721399 ПП  "Інтра-Львів" 0,70 0,00 0,70
3352313652 Мартинюк Р.А. 0,82 0,00 0,82
31065822 ПП "Гарант-Сервіс" 0,85 0,00 0,85
31570412 ПАТ "Укртранснафта" 4,25 3,35 0,90
31334260 Вельгуш В.А. 1,92 0,85 1,07
22331832 ТзОВ "ЛВ-Інвестсервіс" 2,08 0,93 1,15
3349039 ПАТ "Львівгаз" 4,26 3,10 1,16
20829485 ТЗОВ "Інтекс" 2,10 0,94 1,17
19161603  ТзОВ "Карпати" 1,25 0,00 1,25
32060935 ТзОВ "С.ІД." 2,32 1,04 1,29
14305909 Райфайзен банк Аваль 3,34 1,98 1,35
22401159 ПНВФ "Інконт" 1,48 0,00 1,48
20786867 МПП ВНМ 4,36 2,46 1,90
35428928   ТзОВ "Дельта а 4,98 3,01 1,97
40034234 ТзОВ "Вудкрафт трейдінг" 2,04 0,00 2,04
19333448 ТзОВ "Фенікс" 2,15 0,00 2,15
37942974 УДКСУ повернення -0,51 -3,18 2,66
21560045 ПАТ "УКРПОШТА" 4,25 1,52 2,73
38682096 Львів-Вест ТзОВ 3,00 0,00 3,00
22402928 ТзОВ Бориславська нафтова компаныя 3,23 0,00 3,23
39002 ПАТ Промінвестбанк 8,32 4,93 3,39
31334297 ТзОВ "КІМ" 4,98 1,56 3,42
30487219 ТОВ"АТБ-маркет" 3,97 0,00 3,97
14310460 ПАТ Бориславський завод "РЕМА" 4,33 0,00 4,33
37213365 ТОВ "Істрейт" 9,31 4,15 5,15
32605828 ТзОВ Техмаш 15,68 7,01 8,67
25548331 ТзОВ "ІнтерСинтез" 17,15 7,49 9,66
32129 АТ "Ощадбанк" 14,02 2,73 11,28
40542684 ТОВ "МАГIММО" 23,73 9,86 13,87
136544 Бориславнафтогаз НГВУ ПАТ "Укрнафта" 80,43 64,35 16,08
38853210 ТзОВ "Торгівельно-промисл. комплекс 30,78 13,73 17,04
Всього 352,92 293,88 59,04
 
            Резервами збільшення надходжень податку на майно, відмінного від земельної ділянки  є :
< >збільшення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  ;забезпечення формування повної бази оподаткування податку на нерухоме майно фізичних та юридичних осіб. ЄДРПОУ
Назва
Січень-березень
2020
2019
Відхилення
35065538
ТзОВ "Стельмах ВГ"
41,75
87,00
-45,25
42467143
ТОВ МРТ Абсолют
33,50
72,70
-39,20
36211597
ТзОВ "АБСолют МЕД"
22,00
47,92
-25,92
22400935
МПП "Бескид"
82,70
98,00
-15,30
13822382
КМНВП "Оріон-2"
36,07
43,67
-7,60
5468245
ВАТ "Бориславська взуттєва фабрика"
0,74
7,55
-6,81
22400651
МКП "Соломія"
3,27
8,79
-5,52
136768
ПАТ "Бориславський озокерит"
0,00
4,92
-4,92
22380546
ПП "Екологія"
0,00
3,35
-3,35
32941369
ТзОВ "Фокус"
0,78
2,57
-1,79
40358821
ТзОВ "Боровик"
2,21
3,84
-1,62
13837538
ПП"Бориславвторресурси"
5,04
6,65
-1,61
36696822
ПП "Ахібуд 1"
0,00
1,51
-1,51
13825089
 ТЗОВ "Литво"
0,00
1,33
-1,33
31718623
ТЗОВ"Авторемкомплект"
1,71
2,69
-0,98
35472280
ТзОВ "Заграва Заходу"
0,90
1,76
-0,85
13839684
МПП "Русич"
0,54
1,18
-0,64
13823230
МПП"Гарант"
0,00
0,61
-0,61
13841289
ТзОВ "Роксолана"
2,11
2,61
-0,50
36562584
ПП "Ту-Стань"
0,00
0,40
-0,40
19161603
 ТзОВ Карпати
0,39
0,68
-0,30
20785552
Приватне підприємство "Дукач"
3,41
3,68
-0,27
31443654
ТзОВ Трускавецький світанок
0,00
0,26
-0,26
2199415039
Петришин Я.Є.
0,00
0,14
-0,14
22401709
ТЗОВ"Віта"
0,00
0,05
-0,05
2155008606
Фізичні особи
0,00
0,03
-0,03
14360570
 ТзОВ "Фенiкс"
0,02
0,02
0,00
1805016235
Тагаєв О О
0,05
0,05
0,00
33689432
ПП "Славян-Будсервіс"
0,01
0,00
0,01
32320160
ТЗОВ"Арарта"
0,14
0,12
0,02
22401567
КВФ ТОВ АСПЕКТ
0,03
0,00
0,03
3881722
ТзОВ"Борисл.автотранспортне під-во2465
1,25
1,20
0,05
13839052
МПП Аліса
0,06
0,00
0,06
13808347
Мале колективне п-во "БКЦ Контакт"
0,08
0,00
0,08
5544369
 МІП НТЦ "Рух Бізнес"
0,09
0,00
0,09
376633
ВАТ "Бориславський завод продтоварів"
1,10
0,93
0,18
20767175
Калина ПП
0,18
0,00
0,18
20786867
МПП "ВМН"
0,23
0,03
0,20
3337711
Мале колективне підприємство "Ринок"
14,81
14,61
0,20
22401403
;МПП "Житло"
0,51
0,20
0,32
31334297
ТзОВ "КІМ"
5,40
5,00
0,40
37942974
Повернення коштів УДКСУ
0,00
-0,51
0,51
37780697
ТзОВ Крутогір
1,52
0,98
0,54
991309
ПАТ "Бориславський завод "Спецлісмаш"
4,70
4,13
0,58
20797466
ТзОВ Вектор
1,15
0,49
0,66
5468021
ВАТ"БШФ "Спецодяг""
1,60
0,14
1,46
35500911
ПП"Дрогобич-Автотранс"
4,47
2,60
1,86
38502485
Пілмар ТОВ
2,53
0,00
2,53
36211618
ПП Борислававтосервіс
3,77
1,23
2,54
38502443
ТзОВ "Цеглинка-М"
5,60
3,00
2,60
30615174
ТЗОВ "Телерадіокомпанія "БТБ"
14,57
11,81
2,76
38225025
ТОВ" Вест сервіс груп"
9,39
5,77
3,62
22401165
ТзОВ "Адоніс"
10,83
6,82
4,01
31065822
ПП "Гарант-Сервіс "
5,10
0,82
4,28
37612599
ПП"Древексім"
24,15
18,72
5,43
22363789
ТзОВ "Затишок"
7,66
0,60
7,06
38502485
ПП "Перша приватна експедиція""
27,19
15,44
11,74
37511059
ПП Аква-Світ
18,00
5,00
13,00
34119409
БОРИСЛАВ КОМФОРТ ПП
64,86
28,98
35,88
32730992
ТзОВ "Вікторія плюс"
63,67
10,80
52,87
Всього
531,79
542,83
-11,04
 
          Зменшення находжень єдиного податку у першому кварталі 2020 року відбулося за рахунок платників третьої групи єдиного податку, які сплачують даний податок в залежності від величини отриманого доходу. Зменшення доходів вищевказаних платників відбулося у зв"язку із зменшенням виручки від реалізації продукції чи наданих послуг  в результаті заходів із введенням карантину в Україні.
 
            Надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим  комплексом та іншим майном , що перебуває у комунальній власності, до бюджету міста Борислава за січень-березень 2020 року надійшло в сумі 155,9 тис.грн., що складає  81,45  відсотка до плану на перший квартал 2020 року та 14,4 відсотка до плану на 2020 рік.
 
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження орендної плати зменшилися  на 126,0 тис.грн. або на 44,7 відсотка.
Основою причиною зменшення надходжень орендної плати в порівнянні з аналогічним періодом минулого року стало зменшення площі орендованого комунального майна в звязку з викупом.
З метою збільшення надходжень плати за оренду майна , що перебуває у комунальній власності до бюджету м.Борислава фінансове управління пропонує:
            - посилити претензійно-позовну роботу щодо боржників за оренду комунального майна;
            - провести інвентаризацію комунального майна з метою надання об’єктів комунальної власності в оренду;
- здійснювати контроль за своєчасністю переукладення договорів оренди у відповідності до 11 статті  Закону України „Про оренду державного та комунального майна ”.
            Частини чистого прибутку господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету, надійшло за січень-березень 2020 року  до бюджету міста Борислава в сумі 33,2 тис.грн., що складає 442,9 відсотка до плану на перший квартал 2020 року та 110,7 відсотка  до плану на 2020 рік.
    У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшилися на 6,8 тис.грн. або 25,9 відсотка
      Плати за надання адміністративних послуг за звітний період до бюджету міста Борислава надійшло в сумі 290,4 тис.грн., що складає 76,1 відсотків до плану на січень-березень 2020 року та 19,0 відсотка до плану на 2020 рік .
 
            За перший квартал 2020 року до спеціального фонду бюджету міста Борислава надійшло податкових та неподаткових надходжень в сумі 2370,7 тис.грн., що складає 18,8 відсотка  до плану на січень-березень  2020 року та 5,6 відсотка до на 2020 рік .
В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження зменшилися   на 4372,1  тис.грн. або 64,8 відсотка.
Надходження до екологічного фонду склали за перший квартал 2020 року в сумі 30,9 тис.грн., що складає 68,1 відсотка до плану на перший квартал 2020 року та 26,3 відсотка до плану на 2020 рік.
Надходження від відчудження майна , що перебуває в комунальній власності  у першому кварталі 2020 року склали 658,6 тис.грн., що складає 26,3 відсотка до плану на січень-березень 2020 року та 6,6 відсотка до плану на 2020 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження скоротилися  на 1284,9 тис.грн. або 66,1 відсотка.
Надходження від продажу землі у першому кварталі 2020 року склали в сумі 195,7  тис.грн., що скадає 2,6 відсотка до плану на січень-березень 2020 року та 0,8 відсотка до плану на 2020 рік.
 В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшилися   на  3503,7 тис.грн. або 94,7 відсотка.
Надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту надійшло в сумі 23,8 тис.грн., що складає 29,4 відсотка до плану на перший квартал 2020 року та 7,9 відсотка до плану на 2020 рік.
Власних надходжень бюджетних установ  у звітному періоді до бюджету міста надійшло в сумі 1161,6 тис.грн.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року власні надходження бюджетних установ зросли  на 276,1 тис.грн., або 26,2 відсотка,  в тому числі: надходження від  платних послуг збільшилися на 66,4 тис.грн., а по інших джерелах власних надходжень надходження зросли  на 209,7 тис.грн.
Плати за послуги,  що надаються бюджетними установами надійшло в сумі 777,2 тис.грн., що складає 18,5 відсотка до плану на 2020 рік.
                                                                                                                                 тис.грн.
 
 
КПКВ Січень-березень 2019 року Січень-березень 2020 року Відхилення 2020 року до 2019 року
25010000 "Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетни-ми установа-ми" 25010100 "Плата за послуги що надають-ся бюджетними установами" 25010200 "Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010300              "Плата за оренду майна бюджет-них установ 25010400  "Надходження бюджет-них установ від реалізації в установ-леному порядку майна" 25010000 "Надходження від плати за послуги, що надають-ся бюджетними установами" 25010100 "Плата за послуги що надають-ся бюджетними установами" 25010200 "Надходження бюджет-них установ від додатко-вої (господарської) діяльності 25010300              "Плата за оренду майна бюджетних установ 25010400  "Надходження бюджетних установ від реалізації в установ-леному порядку майна"
в тис.грн у %
0100 "Органи місцевго самоврядування"
 
64,9 0,0 64,9 0,0 0,0 104,7 0,0 104,3 0,0 0,4 39,8 61,4
1000 "Освіта"
 
489,6 485,5 0,0 4,2 0,0 509,1 506,1 0,0 2,9 0,1 19,5 4,0
4000 "Культура"
 
156,3 125,2 0,0 31,1 0,0 163,3 143,2 0,0 20,1 0,1 7,0 4,5
Всього
 
710,8 610,7 64,9 35,2 0,0 777,2 649,3 104,3 23,0 0,6 66,4 9,3
 
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходжень плати за послуг, що надаються бюджетними установами зросли  на 66,4 тис.грн. або 9,3 відсотка.
Основною причиною збільшення надходжень плати за послуги , що надаються бюджетними установами у порівнянні з аналогічним періодом минулого року є збільшення надходжень по виконавчому комітету міської ради по коду класифікації доходів 25010200 «Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діляності » на суму 39,8 тис.грн.
Інших джерел власних надходжень бюджетних установ надійшло 384,4 тис.грн.,що складає 35,2 відсотка до уточненого плану 2020 року
 тис.грн.
КПКВ Січень-березень 2019 року Січень-березень 2020 року Відхилення 2020 року до 2019 року
25020000                             "Інші джерела власних надходжень" 25020100                          "Благодійні внески гранти та дарунки" 25020200              "Кошти , що отримуються бюджетними установами від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виклнання цільових заходів" 25020000                                           "Інші джерела власних надходжень" 25020100                          "Благодійні внески гранти та дарунки" 25020200              "Кошти , що отримуються бюджетними установами від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виклнання цільових заходів" тис.грн. у %
0100 "Органи місцевого самоврядування" 4,4 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,4 -100,0
1000 "Освіта" 451,3 419,8 31,6 305,4 304,7 0,7 -145,9 -32,3
3000 "Соціальний захист" 20,3 20,3 0,0 65,0 65,0 0,0 44,7 219,8
4000 "Культура" 42,0 18,5 23,5 14,0 14,0 0,0 -28,0 -66,6
5000 "Фізична культура і спорт" 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 -100,0
7000 «Економічна діяльність» -348,3 -369,3 21,0 0,0 0,0 0,0 348,3 0,0
Всього 174,7 93,7 81,1 384,4 383,8 0,7 209,7 120,0
 
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження інших джерел власних надходжень бюджетних установ  зросли  на 209,7 тис.грн. або 120,0 відсотка.
 
 
     На кінець звітного періоду загальна сума  заборгованості  по сплаті податків і зборів підприємств , організацій до бюджетів усіх рівнів склала 176388,6 тис.грн, порівняно з початком року  зменшилася  на 9568,1 тис.грн.
Найбільшими боржниками до міського  бюджету є наступні платники –  КП „Бориславводоканал” – 2936,3 тис.грн, ТЗОВ «Динаміс ЛТД» - 256,3 тис.грн.;ПП «Светолюкс»-223,2 тис.грн.,  ДКП ЖЕК № 1 – 11,4 тис.грн., ДКП ЖЕК № 2 – 187,2 тис.грн., ПрАТ "Укр.–Канадське спільне підп.«Погар Інтернешнл» - 920,0 тис.грн., ДКП ЖЕК № 3 – 414,7 тис.грн., БУ-43 ВАТ „Прикарпатбуд”  – 499,5 тис.грн., ДП «ТЕМП» ТзОВ «Цеглинка-М» - 331,3 тис.грн., КП «Благоустрій» - 88,0 тис.грн., ТЗДВ «БЕЛМЗ» - 241,2 тис.грн., ТзОВ «Юридична фірма «Європейська інвест.-правова група» - 190,9 тис.грн., ТзОВ «Еко енергія плюс»-96,4 тис.грн., ТзОВ «Тейлор» - 23,4 тис.грн., ТзОВ «БНС Сервіс» - 29,8 тис.грн., Державне КП по побутовому обслуговуванню населення «Мрія» - 12,2 тис.грн., ТзОВ «ЗАХІДГРУП» - 19,2 тис.грн.
 
 
ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА БОРИСЛАВА
 
За січень-березень 2020 року  по бюджету міста проведені видатки всього в сумі    62415,9 тис.грн. , в тому числі видатки загального фонду склали -  58852,4  тис. грн.,  видатки спеціального фонду – 3563,5 тис. грн.
В порівнянні з відповідним періодом 2019 року видатки по місту  зменшилися  на 32877,1 тис. грн. або 34,5 відсотка в т.ч. видатки загального фонду зменшилися  на 31843,2  тис.грн., видатки спеціального фонду  скоротилися на  1033,9  тис.грн.
За економічною ознакою в першому кварталі 2020 року найбільшу частку у загальному обсязі видатків бюджету міста Борислава за загальним фондом становлять кошти , які спрямовуються на заробітну плату з нарахуваннями працівників бюджетних установ 31516,4 тис.грн. (53,6 відсотка),  поточні трансферти 19680,4 тис.грн. (33,4 відсотка),  енергоносії та комунальні послуги  5798,2  тис.грн  (9,9 відсотка) , інші видатки 1156,8 тис.грн. ( 2,0 відсотка), соціальне забезпечення 634,8 тис.грн. (1,0 відсотка), дослідження і  розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм 65,8  тис.грн., (0,1 відсотка).
 За рахунок субвенції з державного  бюджету проведено видатки  в сумі 19274,9 тис. грн., в тому числі в розрізі в розрізі субвенцій , а саме :
- на фінансування видатків по освітній субвенції проведені видатки в сумі 12148,3 тис.грн.;
- на фінансування видатків по медичній субвенції проведені видатки в сумі 6986.1 тис.грн.;
- на забезпечення мешканців міста препаратами інсуліну за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я  за рахунок коштів медичної субвенції проведені видатки в сумі 137,0 тис.грн.;
- за рахунок субвенції на з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету проведені видатки в сумі 3,5 тис.грн.;
- на фінансування оплати праці з нарахуваннями на заробітну плату педагогічним працівникам інклюзивно ресурсного центру за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету проведені видатки в сумі 114,7 тис.грн..
  Проведеним аналізом штатної чисельності по бюджетних установах міста встановлено, що станом на 01 квітня  2019 року за рахунок бюджету міста Борислава утримується штатна чисельність в кількості 1829,05 штатні одиниці , а саме:
< >по органах місцевого самоврядування штатна чисельність складає – 151,5 штатних одиниць;по установах освіти утримується штатна чисельність в кількості 1052,55 штатна одиниця;по установах охорони здоров’я утримується штатна чисельність 477,5 штатних одиниць;по установах культури утримується штатна чисельність в кількості 70,0 штатних одиниць ;по установах фізичної культури і спорту утримується штатна чисельність в кількості 47,25 штатних одиниць ;по установах соціального забезпечення , установах молодіжної політики утримується штатна чисельність в кількості 30,75 штатних одиниць.на оплату праці і нарахування на заробітну плату проведені видатки в сумі 12033,6  тис.грн. ( на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл, Державної гімназії, дитячого будинку «Оріана»)на оплату праці і нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсного центру проведені видатки в сумі 114,7  тис.грн..за рахунок коштів субвенції субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я  за рахунок коштів медичної субвенції проведені видатки по забезпеченю мешканців міста препаратами інсуліну в сумі 137,0 тис.грн.;за рахунок коштів бюджету міста Борислава проведені видатки по забезпеченю мешканців міста препаратами інсуліну в сумі 180,2 тис.грн.по органах місцевого самоврядування – 6172,0 тис.грн.;по установах освіти – 16793,7 тис.грн.;по установах охорони здоров’я – 4152,9 тис.грн.;по установах культури – 1771,9 тис.грн.;по житлово-комунальному господарству – 7678,9  тис.грн.;по соціальному захисту населення – 991,9 тис.грн.;по фізичній культурі і спорту – 1381,9  тис.грн.;по утриманню засобів масової інформації – 240,1 тис.грн.;по утриманню муніципальних формувань з охорони громадського порядку – 260,1 тис.грн.;інші видатки – 134,1 тис.грн.Галузь
Фонд заробітної плати з нарахуваннями за січень-березень 2019 року
Фонд заробітної плати з нарахуваннями за січень-березень 2020 року
 
Відхилення січня-березня 2020 року до січня-березня  2019 року
 
 
В тис.грн.
У відсотках
Органи місцевого самоврядування
4300,1
5764,4
1464,3
32,5
Освіта
21854,3
23543,8
1689,5
7,8
Медицина
6301,6
7444,9
1143,3
17,5
Соціальний захист та соціальне забезпечення
458,8
566,8
107,9
23,5
Культура
985,8
1096,2
110,4
11,2
Фізична культура та спорт
469,6
545,2
75,6
16,1
Всього
34370,3
38961,3
4591,0
13,4
Видатки на виплату заробітної  плати  з нарахуванням  збільшились у порівнянні  з відповідним періодом минулого року на 4591,0  тис. грн. або на 13,4 відсотка за рахунок підвищення заробітної плати працівникам бюджетних установ.
 
Найбільше зростання фонду оплати праці з нарахуваннями по органах місцевого самоврядування, установах фізичної культури таспорту, установах соціального захисту та соціального забезпечення населення, установах культури.
Частка видатків на заробітну плату з нарахуваннями в структурі видатків складає 66,2 відсотка.
Проведеним аналізом фактичних видатків бюджету міста Борислава на заробітну плату з нарахуваннями за січень-березень 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року встановлено, що фонд заробітної плати зріс на 3322,6  тис. грн. або 9,9 відсотка , в тому числі в розрізі галузей :
Галузь Фонд заробітної плати за січень-березень 2019 року Фонд заробітної плати за січень-березень 2020 року Відхилення 2020 рік до 2019 року Середня зарплата за січень-березень 2020 року Середня зарплата за січень-березень 2019 року
У тис.грн. У відсотках
Органи місцевого самовряднування 4282,5 5596,1 1313,6 30,7 13,566 10,233
Освіта 21367,2 23296,7 1929,5 9,0 7,378 6,520
Медицина 5944,6 5669,6 -275,0 -4,6 3,958 4,021
Соціальний захист та соціальне забезпечен-ня 459,3 575,3 116,1 25,3 6,237 4,979
Культура 966,2 1121,1 154,8 16,0 5,932 5,112
Фізична культура та спорт 450,1 533,7 83,5 18,6 6,082 4,801
Всього 33470,0 36792,5 3322,6 9,9 6,849 6,032
Проведеним аналізом забезпеченості асигнуваннями на заробітну плату з нарахуваннями на 2020 рік встановлено, що бюджетні установи міста станом на 01.04.2020 року не забезпечені фондом заробітної плати з нарахуваннями в сумі 7672,9 тис.грн.( а саме: установи охорони здоров’я – 1626,0 тис.грн., установи освіти 5789,6 тис.грн.,установи культури- 257,3 тис.грн.)
На придбання медикаментів у звітному періоді використано коштів  в сумі  234,1 тис.грн., що на  155,3 тис. грн. більше у порівнянні з відповідним періодом 2019 року.
На придбання продуктів харчування по загальному фонду бюджету міста використано 462,7  тис.грн. , що на 33,9  тис.грн. більше  у порівнянні з відповідним періодом 2019  року.
На оплату енергоносіїв та комунальних послуг по загальному фонду бюджету міста  у звітному періоді використано коштів в сумі 8106,2  тис.грн.
Галузь Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за січень-березень 2019 року Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за січень-березень 2020 року Відхилення січня-березня 2019 рік до січня-березня 2020 року
В тис.грн. У відсотках
Органи місцевого самоврядування 244,2 174,8 -69,4 -28,4
Освіта 6191,0 4657,2 -1533,8 -24,8
Медицина 2634,6 2307,9 -326,7 -12,4
Соціальний захист та соціальне забезпечення 50,2 21,7 -28,5 -56,8
Житлово-комунальне господарство 396,7 336,5 -60,2 -15,2
Культура 639,5 424,1 -215,4 -33,7
Фізична культура та спорт 278,4 183,9 -94,5 -33,9
Всього 10434,6 8106,2 -2328,4 -22,3
В порівнянні з першим кварталом  2019 року видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг зменшилися  на  2328,4  тис.грн. або 22,3 відсотка.
В загальній структурі видатків частка захищених видатків бюджету складає 48455,7 тис.грн. або 82,3 відсотка.
 
 
Станом на 01 квітня 2020 року по місту  Бориславу обліковується  дебіторська заборгованість за загальним фондом в сумі   288,5  тис.грн. і зменшилася проти початку року на 42,8 тис.грн., а саме :
            - по  спожитих енергоносія та комунальних послугах  284,1 тис.грн.;
            - по придбаних предметах, матеріалах і обладнанню 4,1 тис.грн.;
            - по заробітній платі 0,3 тис.грн.
            Найбільшу питому вагу в цій сумі займає заборгованість перед відділом освіти орендарів, що не вчасно або не в повному обсязі відшкодовують спожиті  енергоносії та комунальні послуги.
 Кредиторська заборгованість зросла на 6702,5 тис. грн. проти початку року і складає 6702,5 тис. грн.
Кредиторська заборгованість без врахування заборгованості по заробітній платі з нарахуваннями по терміну , що не настав складає 281,6 тис.грн..
Кредиторська заборгованість за загальним фондом станом на 01 квітня 2020 року має таку структуру , а саме  :
-          оплата праці і нарахування на заробітну плату – 6420,9 тис.грн.;
            -          за придбані предмети, матеріали обладнання , інвентар – 73,7 тис.грн.;
< >по оплаті послуг ( крім комунальних) – 80,4 тис.грн.;за спожиті енергоносії та інші комунальні послуги – 0,8 тис.грн.;по видатках на відрядженнях – 26,0 тис.грн;оплата праці  і нарахуванням на заробітну плату в сумі – 155,2 тис.грн.;медикаменти – 2,0 тис.грн.;продукти харчування – 267,8 тис.грн.;інші видатки – 484,5 тис.грн.;капітальні видатки – 2654,0 тис.грн.Вид
енергоносіїв
 
 
 
Натуральні одиниці за січень-березень 2019 року
Натуральні одиниці за січень-березень 2020 року
Відхилення 2020 року до 2019 року
У
натураль-них
одиницях
У відсотках
Теплопостачання
( Тис.Гкал)
2,6
2,9
+0,3
+11,5
Водопостачання та водовідведення
( тис.м.куб.)
3,7
3,6
-0,1
-2,7
Електроенергія
(тис.Квт.год.)
287,6
308,3
+20,7
+7,2
Природний газ
(тис.м.куб.)
178,8
104,9
-73,9
-41,3
 
ВИДАТКИ  НА  УТРИМАННЯ  ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
             
За рахунок бюджету міста Борислава  фактично утримується 138,5 штатних одиниць при штатній чисельності 151,5  штатних одиниць.
              На  утримання  органів  місцевого  самоврядування  за перший квартал 2020  року  використано  асигнування  в  сумі 6172,0 тис. грн.,  що  складає   94,9  відсотка  до    плану на перший квартал  2020 року.
За рахунок бюджету міста Борислава утримується апарат виконавчого комітету міської ради, апарат фінансове управління міської ради, апарат управління праці та соціального захисту населення міської ради, апарат управління культури молоді, фізичної культури та спорту міської ради, апарат відділу освіти міської ради, апарат управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради,  апарат управління комунальної власності, земельних відносин , архітектури  міської ради,  апарат Східницької селищної ради.
Відхилення січня-березня 2019 року до січня-березня  2020 року Штатна чисельність
Назва установи Видатки на утримання:
Січень-березень 2019 року Січень-березень 2020 року
Січень-березень 2019 року Січень-березень 2020 року По штатному розписі Фактич-но зай-нято По штатному розписі Фактич-но зай-нято
Виконавчий комітет міської ради 2304,5 2850,4 545,9 64 61 64 59
Відділ освіти міської ради 108,7 145,4 36,7 5 4 5 4
Управління праці та соціального захисту населення міської ради 813,2 1072,3 259,2 32 28 32 28
Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради 129,8 172,5 42,8 6 4 6 4
Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради 289,9 372,8 82,9 12 12 12 11
Управління комунальної власності, земельних відносин , архітектури  міської ради 231,3 406,1 174,7 11 11 11 11
Фінансове управління міської ради 256,2 363,8 107,6 11 10 11 11
Апарат Східницької селищної ради 760,9 788,8 27,9 10,5 9,5 10,5 10,5
Всього по органах місцевого самоврядування 4894,4 6172,0 1277,6 151,5 139,5 151,5 138,5
В порівнянні з першим кварталом 2019 року видатки на утримання апарату управління зросли на 1277,6 тис.грн., або 20,7 відсотка.
 
В структурі видатків бюджету міста Борислава , видатки на утримання апарату управління складають 10,5 відсотка.
 Видатки   на  заробітну  плату  з  нарахуваннями   проведені  в  сумі  5764,4  тис.грн.,  що  складає  93,4  відсотка  до  загальних  видатків  на  утримання  органів  місцевого  самоврядування.
 Середня заробітна плата по апарату управління за перший квартал 2020 року склала 13,566 тис.грн. проти  10,233 тис.грн. у першому кварталі 2019 року тобто зросла на 32,6 відсотка.
Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг проведені в сумі 174,8 тис.грн. або 2,8 відсотка.
Слід відмітити , що практично 96,2 відсотка від всіх видатків на апарат управління займають заробітна плата з нарахуваннями та енергоносії.
Станом на 01 квітня 2020 року по апарату управління обліковується кредиторська заборгованість за загальним фондом в сумі 1053,9 тис.грн., яка зросла проти початку 1053,9 тис.грн., в тому числі :
< >по оплата праці та нарахування на заробітну плату –1051,3 тис.грн.;по інших видатках склала – 2,7 тис.грн. ( в тому числі за придбані товари і послуги – 1,2 тис.грн., по видатках на відрядження – 1,5 тис.грн. )придбання предметів, матеріалів обладнання та інвентаря проведені в сумі  7,2 тис.грн.;інші поточні видатки проведені в сумі 0,2 тис.грн.Напрямки використання
Виконання за січень-березень 2019 року
Виконання за січень-березень  2020 року
Відхилення січня-березня 2020 року до січня-березня  2019 року
У грн.
У відсотках
Дошкільні заклади освіти
7850,4
7683,4
-167,0
-2,1
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми
17286,5
17468,9
182,4
1,1
Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї)
453,4
441,4
-12,1
-2,7
Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
871,9
939,4
67,5
7,7
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти
101,6
138,8
37,2
36,6
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
817,3
805,7
-11,6
-1,4
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
0,0
125,6
125,6
0,0
Надання спеціалізованої освіти  школи естетичного виховання
1145,8
1342,3
196,5
17,2
Всього
28526,9
28945,5
418,5
1,5
 
В порівнянні з першим кварталом 2019 року видатки на освіту зросли на 418,5  тис.грн. або 1,5 відсотка.
 
 
В структурі видатків бюджету міста Борислава видатки на освіту складають 49,2  відсотка .
За  рахунок міського бюджету проведені видатки на утримання установ освіти  в сумі 16793,7 тис.грн.
За рахунок освітньої субвенції проведені видатки в сумі 12033,6 тис.грн., в тому числі на :
< >на оплату праці і нарахування на заробітну плату проведені видатки в сумі 12033,6  тис.грн. ( на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл, Державної гімназії, дитячого будинку «Оріана») 
 
2015/2016 навчальний
рік
2016/2017 навчальний рік
2017/2018 навчальний рік
2018/2019 навчальний рік
2019/2020 навчальний рік
рік
Кількість
класів
168
169
169
169
167
Кількість учнів
3911
3957
4011
4072
4168
Середня напов-нюваність
23,30
23,41
23,73
24,1
24,9
Кількість педставок
359
354
356,9
346,0
346
Кількість педставок на клас
2,14
2,09
2,11
2,05
2,05
Кількість учнів на одну педставку
11
11
11
12
12
 
Навантаженість учнів на одного педпрацівника у звітному періоді 2020 року склала 12,0 одиниці.
Кількість педставок на один клас у звітному періоді склала 2,05 педставки на клас.
 
На початок навчального року укомплектовано 11 груп продовженого дня  на 330 учнів.
Прведеним аналізом витрат на одного учня по загальноосвітніх закладах освіти встановлено , що найбільші витарти на одного учня є по НВК ЗОШ №6 – 8,6 тис.грн., ЗОШ №9 – 7,6 тис.грн., ЗОШ №2 – 6,9 тис.грн.
Назва школи
 
 
 
Кількість
учнів станом на 01 квітня
2020 року
 
Кількість
класів
станом на 01 квітня
2020 року
Відсо-ток наповнювано-сті до потуж-ності шкіл
 
Напов-ню-
ваність
 
 
 
Кількість
пед-
ставок
 
 
 
Кількість
пед-ставок
на клас
 
 
Витра-ти на
одного учня, тис.грн.
 
ЗОШ №1
 
619 24 91,0 25,79 46,86 1,95 4,2
ЗОШ №2
 
232 11 66,3 21,0 20,39 1,85 6,9
ЗОШ №3
 
487 19 74,9 25,63 38,53 2,03 4,9
ЗОШ №4
 
830 31 98,8 26,77 67,08 2,16 4,4
ЗОШ №5
 
427 17 79,1 25,3 34,16 2,00 3,8
ЗОШ №7 425 15 70,8 28,33 30,53 2,04 4,4
ЗОШ №8
 
478 19 86,9 25,15 36,64 1,93 4,1
ЗОШ №9 138 9 57,5 15,33 14,98 1,66 7,6
Державна гімназія 406 13 100 31,23 41,5 3,19 4,6
Навчально виховний ком-плекс ЗОШ №6 126 9 42,0 14,00 15,22 1,69 8,6
 
            Станом на 01 квітня 2020 року в дошкільних закладах освіти комплектовано 58 груп на 1228 дітей, та при НВКЗОШ № 6 – 2 групи на 30 вихованців.
 
Показники
 
2009 рік
 
2010
рік
 
 2011 рік 2012
рік
2013
рік
 
2014
рік
 
2015
рік
2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019
рік
2020 рік
Кількість груп в дошкільних закладах освіти 55 56 58 59 60 60 60 61 60 60 60 60
Кількість дітей 1126 1147 1185 1266 1279 1264 1250 1258 1294 1347 1347 1258
Середня наповнюва-ність 20,47 20,48 20,43 21,46 21,32 21,07 20,83 20,62 21,57 22,5 22,5 21,0
Кількість вихователів 114,5 121,0 117,5 115 115 115 114,5 117 120 119  
119
 
119,5
 
Середня відвідуваність однієї дитини в дошкільних закладах міста за перший квартал 2020 року складає 6,32 днів (22841 діто-днів/1205 дітей/3=6,3 в тому числі в розрізі дошкільних закладів освіти:
Назва закладу Перший квартал 2019 року
(днів відвідування)
Перший  квартал 2020 року
(днів відвідування)
Дошкільний навчальний заклад № 1 9,1 6,6
Дошкільний навчальний заклад № 2 8,6 6,4
Дошкільний навчальний заклад № 3 9,9 5,6
Дошкільний навчальний заклад № 4 8,3 6,2
Дошкільний навчальний заклад № 5 9,3 6,6
Дошкільний навчальний заклад № 6 8,9 4,6
Дошкільний навчальний заклад № 11 9,4 7,2
Дошкільний навчальний заклад № 14 8,4 6,2
Дошкільний навчальний заклад № 16 8,4 6,6
Дошкільний навчальний заклад №17 10,5 9,8
Дошкільний навчальний заклад №18 11,1 5,7
Дошкільний навчальний заклад №19 13,6 9,9
Дошкільний навчальний заклад №20 8,0 4,9
Навчально-виховний комплекс при ЗОШ № 6 12,1 5,6
Всього  по  установах  освіти  на  кінець  звітного  періоду утримується   993,6 штатних  одиниць.  За  звітний  період  виконано  22,8 тис. діто - днів  по  дитячих  дошкільних  установах, вартість  харчування  однієї  дитини  в  день   складає  17,46 грн.
По  загальноосвітніх  школах  по  харчуванню  виконано  11,5  тис. діто – днів. Станом на 01 квітня 2020 року здійснюється безкоштовне харчування  дітей сиріт, чорнобильців, малозабезпечених дітей , діти батьків учасників АТО  вартість харчування цих дітей в день складає 15,0 грн.
По  дитячому  будинку  виконано  1,1 тис. діто –днів , фактична вартість  харчування  однієї  дитини  в  день  складає  27,73 грн.
Станом на 01 квітня 2020 року в дитячому будинку утримується 1 група на 12  вихованців з штатною чисельністю 16,3 штатних одиниць. Тобто на одного вихованця припадає 1,36  штатної одиниці персоналу.
 Слід відмітити, що протягом останніх років спостерігається тенденція до зменшення кількості вихованців.
 
Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Вихованці 26 26 26 27 21 21 19 19 13 13 12
Штатні одиниці 28,0 28,0 28,0 28,5 28,5 28,5 28,0 28,0 16,3 16,3 16,3
Кількість штатних одиниць на одного вихованця 1,1 1,1 1,1 1,1 1,4 1,4 1,5 1,5 1,25 1,25 1,36
 
 
За рахунок спеціального фонду проведено видатки в сумі 691,9 тис.грн., в тому числі:
- видатки на оплата праці нарахування на заробітну плату проведені в сумі 139,6 тис.грн.;
- видатки на придбані медикаменти проведені в сумі 2,0 тис.грн.;
- видатки на продукти харчування використано коштів в сумі 342,5 тис.грн.;
- інші видатки проведені в сумі 176,1 тис.грн.;
- капітальні видатки проведені в сумі 31,7 тис.грн.
Станом на 01 квітня 2020 року по установах освіти обліковується кредиторська заборгованість за загальним фондом  в сумі 4999,6 тис.грн., і зросла проти початку року на 4999,6 тис.грн.( в тому числі прострочена кредиторська заборгованість 21,8 тис.грн.), в тому числі :
-  по оплаті праці і нарахуваннях на заробітну плату – 4862,1 тис.грн.;
            - за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 0,8 тис.грн.;
< >по інших видатках заборгованість склала – 136,7 тис.грн. ( в тому числі по відрядженнях 24,3 тис.грн., за придбані матеріали , інвентар – 59,6 тис.грн., по оплаті послуг (крім комунальних) – 52,2 тис.грн., по програмах місцевого значення – 0,6 тис.грн.)Напрямки використання
Виконання за січень-березень 2019 року
Виконання за січень-березень  2020 року
Відхилення січня-березня 2020 року до січня-березня  2019 року
У грн.
У відсотках
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
9239,6
10191,8
952,3
10,3
Стоматологічна допомога населенюю
570,0
616,9
46,9
8,2
Центалізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
242,7
317,2
74,5
30,7
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
241,6
0,0
-241,6
-100,0
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров"я
0,0
150,0
150,0
0,00
Всього
10293,9
11276,0
982,1
9,5
 
За рахунок медичної субвенції за звітний період 2020 року проведені видатки в сумі 6986,1 тис.грн., зокрема в розрізі напрямків використання :
- на оплату праці і нарахування на заробітну плату проведені видатки в сумі 6644,9   тис.грн.;
-  на оплату предметів , матеріалів, обладнання та інвентаря проведені видатки в сумі 23,0 тис.грн.;
- на оплату відряджень проведені видатки в сумі 18,2 тис.грн.;
- на оплату медикаментів та перев’язувальних матеріалів проведені видатки в сумі 142,7 тис.грн.;
- на оплату за продуктів харчування проведені видатки в сумі 57,3 тис.грн.;
- на оплату послуг  (крім комунальних) 30,4 тис.грн.;
-  на виплату пенсій і допомог проведені видатки в сумі 69,6 тис.грн..
Станом на 01 квітня 2020 року проведені видатки по центалізованих заходах з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі 317,2 тис.грн., в тому числі :
< >за рахунок коштів субвенції субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я  за рахунок коштів медичної субвенції проведені видатки по забезпеченю мешканців міста препаратами інсуліну в сумі 137,0 тис.грн.;за рахунок коштів бюджету міста Борислава проведені видатки по забезпеченю мешканців міста препаратами інсуліну в сумі 180,2 тис.грн. 
 
2010
рік
 
2011 рік
2012 рік
2013
рік
2014
рік
2015
рік
2016
рік
2017 рік
2018
рік
2019
рік
2020 рік
Кількість ліжок
(без денного стаціонару)
325
325
300
300
300
290
290
245
210
210
190
Кількість штаних одиниць
842,5
841,5
814,5
751,5
751,5
734,0
727,5
 
 
 
687,75
 
 
 
 
 
 
496,25
492,75
477,5
 
На утримання КП «КНП Стоматологічна поліклініка» з бюджету міста Борислава проведені видатки в сумі 616,9  тис.грн., які були спрямовані на :
< >оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату в сумі 467,1 тис.грн.;оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 39,1 тис.грн.;відщкодування видатків , повязаних із наданням стоматологічної допомоги пільговим категорія населення і сумі 110,7 тис.грн..діти – 2238 відвідувань;пільгові категорії дорослого населення 875 відвідувань (інваліди війни – 21 відвідування, учасники бойових дій – 75 відвідувань, інваліди І-ІІ групи загального захворювання – 49 відвідувань, громадяни похилого віку (старше 70 років) – 730 відвідувань).по інших програмах та заходах у сфері охорони здоров`я склала в сумі 39,0 тис.грн.Назва установи
Виконання за січень-березень 2019 року
Виконання за січень-березень 2020 року
Відхилення січня-березня 2020 року до січня-березня 2019 року
тис.грн.
відсотках
Видатки , які здійснюються за рахунок субвенцій з державного бюджету
36183,5
0,0
-36183,5
-100,0
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання  і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот
21117,8
0,0
-21117,8
-100,0
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
8,5
0,0
-8,5
-100,0
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,  тимчасової допомоги дітям
14953,1
0,0
-14953,1
-100,0
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях і сім'ях патронатного вихователя
104,1
0,0
-104,1
-100,0
Видатки , які здійснюються з міського бюджету
1043,1
991,9
-51,2
-4,9
Всього
37226,6
991,9
-36234,7
-97,3
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року зменшилися на 36234,7 тис.грн. або 97,3 відсотка.
Причиною зменшення видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення є зміна механізму надання і фінансування надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,  тимчасової допомоги дітям та надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання  і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки на соціальний захист населення, які здійснюються з бюджету міста Борислава  скоротилася  на 51,2 тис.грн. або 4,9 відсотка  .
 
Із   загальної суми видатків на виплату оплати праці і нарахування на заробітну плату використано  коштів в сумі 566,7 тис.грн. – на  утримання 25,75 шт. одиниць працівників територіального центру , які обслужили за перший квартал 2020 року 586 одиноких непрацездатних громадян,  5 шт. одиниць центру соціальних служб для молоді.
 Середня заробітна плата по установах соціального захисту за перший квартал  2020 року склала  6,237 тис.грн. і зменшилася проти аналогічного періоду минулого року на 25,3 відсотка
За рахунок бюджету міста Борислава за перший квартал 2020 року проведено видатків на виплату інших видатків по соціальному захисту населення ( допомог) в сумі 78,6 тис.грн.,  а саме :
            - на виплату одноразової грошової допомоги воїнам афганцям проведені видатки в сумі 23,5 тис.грн.;
            - на виплату одноразової допомоги мешканцям міста за розпорядження голови проведені видатки в сумі 24,4 тис.грн.;
            - на виплату одноразової допомоги 5 учасникам АТО проведені видатки в сумі 10,0 тис.грн.;
            - на виплату доплат до пенсії ветеранам УПА проведені видатки в сумі 7,2 тис.грн.;
            - на виплату доплат до пенсіїї почесним громадянам міста проведені видатки в сумі 3,6 тис.грн.;
            - на виплату одноразової допомоги особам з інвалідністю внаслідок участі в АТО, які потребують лікування  проведені в сумі 5,0 тис.грн.;
            - на виплату допомог по догляду за інвалідом першої групи проведені видатки в сумі 1,3 тис.грн.;
            - на відшкодування витрат на медичні препарати для ургентних хворих   проведені видатки в сумі 3,6 тис.грн..
            Протягом першого кварталу 2020 року проведено видатки по компенсації виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян в сумі 81,2 тис.грн.
            За рахунок бюджету міста Борислава за перший квартал 2020 року  проведено виплат грошової компенсації фізичним особам , які надають соціальні послуги громадянам похилого віку , інвалідам, дітям-інвалідам , хворим, які не здатні до обслуговування і потребують сторонньої допомоги в сумі 11,2 тис.грн.
За рахунок бюджету міста Борислава за перший квартал 2020 року проведено видатків по відшкодуванню муніципальних субсидій , що надаються населенню на житлово-комунальні послуги пільговим категоріям громадян , які визначені рішенням міської ради, на суму 212,5 тис.грн.
Заборгованість місцевого бюджету за надані муніципальні субсидії  на 01 квітня 2020 року  складає 61,2 тис.грн.. 
Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2020 року склала 206,0 тис.грн. і зросла проти початку року на 206,0 тис.грн., в тому числі в розрізі видатків :
< >по оплаті праці з нарахуваннями на заробітну плату – 137,3 тис.грн.;по інших виплатах населенню – 61,2 тис.грн.;по придбаних предметах, матеріалах, обладнанню – 4,6 тис.грн.;по оплаті послуг (крім комунальних) – 2,8 тис.грн.Назва установи
Виконання за січень-березень 2019 року
Виконання за січень-березень 2020 року
Відхилення січня-березня 2020 року до січня-березня 2019 року
тис.грн.
відсотках
Міська централізована бібліотечна система
727,2
703,7
-23,5
-3,2
Історико-краєзнавчий музей
108,7
145,5
36,8
33,8
Міський палац культури
897,1
695,6
-201,5
-22,5
Інші культурно-освітні заклади та заходи
226,8
227,1
0,3
0,1
Всього 
1959,8
1771,9
-187,9
-9,6
 
            В порівнянні з першим кварталом 2019 року видатки на утримання установ культури скоротилися  на 187,9 тис.грн. або 9,6 відсотка.      
 
На  оплату праці  і  нарахування на заробітну плату використано  коштів  в  сумі  1096,2  тис.грн.,  або  61,9  відсотка  до  всіх  видатків  по  культурі.
Середня заробітна плата по установах культури за перший квартал 2019 року склала 5,932 грн. і зросла проти минулого року на 16,0 відсотка.
Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг проведені в сумі 424,1 тис.грн., що складає 23,9  відсотка до всіх видатків на утримання установ культури.
Станом на 01 квітня 2020 року утримується штатна чисельність працівників культури в кількості  63 штатні одиниці.
За рахунок бюджету міста Борислава по загальному фонду по централізованій бібліотечній системі утримується 31,25 штатні одиниці та 2,25 штатні одиниці по бібліотеці в смт.Східниця.
 За звітний період по централізованій бібліотечній системі надійшло платних послуг в сумі 1,6 тис.грн.
За рахунок спонсорів та централізованих поставок надійшло 298 примірників книг на загальну суму 17,2 тис.грн.
Загальна кількість відвідувань за звітний період склала – 6,4  тисяч читачів та здійснено 60,2 тисяч книговидач.
За рахунок загального фонду бюджету по міському палацу культури утримується 19 штатних одиниць , а за рахунок спеціального фонду утримується 3 штатні одиниці та 4,75 штатних одиниць в народному домі «Просвіта» смт.Східниця.
По міському палацу культури було надано платних послуг на загальну суму 36,3 тис.грн., з них за оренду майна надійшло коштів в сумі 18,6 тис.грн., за послуги, що надаються палацом культури надійшло коштів в сумі 17,7 тис.грн.
 Загальна кількість відвідувачів за звітний період склала 6,450 тис.осіб. Продано 216 квитків . Середня вартість квитка 40,0 грн.
 По історико-краєзнавчому музею за рахунок загального фонду утримується 5,75 штатних одиниць.
За звітний період надійшло плати за послуги , що надаються бюджетними установами в сумі 3,2 тис.грн.
 За перший квартал 2020 року музей відвідало 519 осіб з них 94 пільгові категорії та 425 відвідувачів по квитках. Середня вартість квитка складає 6 грн..
За перший квартал  2020 року за рахунок спеціального фонду по установах культури проведені видатки в сумі 55,8 тис.грн., в тому числів розрізі видатків:
- видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату  проведені в сумі 15,5 тис.грн.,
- інші видатки проведені в сумі 27,8 тис.грн. ( предмети обладнання інвентар-23,7 тис.грн., оплата інших послуг (крім комунальних)-3,6 тис.грн., інші поточні видатки-0,5 тис.грн.) ;
- капітальні видатки проведені в сумі 12,5 тис.грн.
Станом на 01 квітня 2019 року по установах культури обліковується кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 263,0 тис.грн., яка зросла проти початку року на 263,0 тис.грн., в тому числі :
< >по оплаті праці і нарахуванні на заробітну плату – 262,9 тис.грн.;по оплаті відряджень – 0,1 тис.грн.Назва установи
Виконання за січень-березень 2019 року
Виконання за січень-березень 2020 року
Відхилення січня-березня 2020 року до січня-березня 2019 року
тис.грн.
відсотках
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (утримання ДЮСШ)
748,2
739,1
-9,2
-1,2
Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань
0,0
21,1
21,1
0,0
Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств ( ДЮСШ "Атлант")
164,5
239,9
75,4
45,8
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (КП СОК "Нафтовик")
181,2
228,6
47,4
26,2
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
0,0
153,2
153,2
0,0
 
1093,9
1381,9
287,9
26,3
 
            В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки на фізичну культуру і спорт  зросли на 83,9 тис.грн. або 7,7 відсотка.
За звітний період на утримання дитячої юнацької школи використано бюджетних коштів за перший квартал 2020 року в сумі 739,1 тис.грн.
На оплату праці та нарахування на заробітну плату використано коштів в сумі 545,2 тис. грн. або 73,8  відсотка видатків на утримання дитячої юнацької спортивної школи.
Середня заробітна плата по установах фізичної культури складає 6,082  тис.грн. і зросла проти аналогічного періоду минулого року на 26,6 відсотка.
 На оплату за спожиті енергоносії і комунальні послуги використано коштів в сумі 183,9 тис. грн. або 24,9 відсотка всіх видатків на фізкультуру і спорт .
За звітний період з бюджету міста Борислава на фінансову підтримку КЗ СОК «Нафтовик» виділено коштів в сумі 228,6 тис.грн.
            На утримання навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацької спортивної школи Кз «Атлант» використано коштів в сумі 239,9 тис.грн.
Станом на 01 квітня 2020 року по установах фізичної культури та спорту обліковується кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 140,8 тис.грн., яка зросла проти початку року на 140,8 тис.грн., в тому числі :
- по оплаті праці і нарахуванні на заробітну плату – 107,3 тис.грн.;
-по інших видатках – 33,5 тис.грн. (за придбані предмети, матеріали і обладнання-8,2 тис.грн., по оплаті послуг (крім комунальних) - 25,3 тис.грн.).
Проведеним аналізом забезпеченості асигнуваннями на заробітну плату з нарахуваннями встановлено, що установи фізичної культури забезпечені фондом заробітної плати з нарахуваннями на 2020 рік в повному обсязі.
 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
        Видатки на житлово-комунальне господарство за звітний період  2020 року склали 7678,9 тис.грн., в тому числі:
< >по загальному фонду – 7678,9 тис.грн. .по КП «Вододар» - 780,0 тис.грн.;по КП «Бориславтеплоенерго» - 525,8 тис.грн.№ п/п
ТПКВКМБ
КЕКВ
Назва об’єкту відповідно до проектно - кошторисної документації
Уточнений план на 2020 рік
Профінан-совано  станом на 01.04.2020  року
Освоєно станом на 01.04.2020 року
1
0210160
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
185000,00
0.00 
0.00 
2
0611010
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (ємкості для води, газові плити, холодильники, пральні машини, компютерів)
188430,00
0.00 
0.00 
3
0611010
3110
Придбання меблів для ігрових кімнат ДНЗ №4 на вул.Гоголя,18 у м. Бориславі Львівської області
11570,00
0.00 
0.00 
4
0611010
3110
Придбання
52000,00
0.00 
0.00 
5
0611020
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (компютерів)
250000,00
0.00 
0.00 
6
0611020
3110
Придбання та встановлення дитячих ігрових атракціонів на пришкільній території ЗОШ №5- громадський бюджет
88000,00
0.00 
0.00 
7
0611020
3110
Придбання
296000,00
0.00 
0.00 
8
061090
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (музичних інструментів, обладнання для музичного супроводу) ( Придбання звукового та комунікаційного обладнання для Центру дитячої та юнацької творчості в м.Бориславі)
30000,00
0.00 
0.00 
9
0611161
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ( компютерів для централізованої бухгалтерії відділу освіти, групи по обслуговуванню, міжшкільного навчально-виробничого комбінату)
130000,00
0.00 
0.00 
10
0617321
3122
Заміна та встановлення теплового лічильника в закладі дошкільної освіти №3
35000,00
0.00 
0.00 
11
0617321
3122
Заміна та встановлення теплового лічильника в   закладі загальної середньої освіти №7
35000,00
0.00 
0.00 
12
0617321
3122
Встановлення теплового лічильника в загальноосвітньому закладі №8
30000,00
0.00 
0.00 
13
0617321
3122
Заміна та встановлення теплового лічильника в центрі дитячої та юнацької творчості
35000,00
0.00 
0.00 
14
0617321
3132
Капітальний ремонт фасаду в закладі дошкільної освіти №5 ( Капітальний ремонт фасаду Бориславського ДНЗ №5 по вул.Промислова, 32 в смт.Східниця Львівської області)
80000,00
0.00 
0.00 
15
0617321
3132
Капітальний ремонт даху в закладі дощкільної освіти №14  ( Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №14 по вул.Трускавецькій, 61 у м.Бориславі)
80000,00
0.00 
0.00 
16
0617321
3132
Капітальний ремонт в частині заміни дверей в закладі дошкільної освіти  №18
50000,00
0.00 
0.00 
17
0617321
3132
Капітальний ремонт даху в закладі дошкільної освіти №4
250000,00
0.00 
0.00 
18
0617321
3132
Капітальний ремонт туалетів в закладі дошкільної освіти №17
50000,00
0.00 
0.00 
19
0617321
3132
Капітальний ремонт заміна електропроводки в закладі дошкільної освіти №11
100000,00
0.00 
0.00 
20
0617321
3132
Капітальний ремонт заміна електропроводки в  закладі дошкільної освіти №14
0,00
0.00 
0.00 
21
0617321
3132
 Капітальний ремонт прилеглої території в закладі дошкільної освіти №11                                 
100000,00
0.00 
0.00 
22
0617321
3132
 Капітальний ремонт стіни в  закладі дошкільної освіти  №18                                
50000,00
0.00 
0.00 
23
0617321
3132
Кап.ремонт системи опалення в  закладі дошкільної освіти №20
59830,00
0.00 
0.00 
24
0617321
3132
Капітальний ремонт в частині заміни вікон в закладі загальної середньої  освіти №1
100000,00
0.00 
0.00 
25
0617321
3132
Капітальний ремонт в частині заміни внутрішніх дверних блоків ЗЗСО І-ІІІ ст. №3 на вул. Шкільна, 19 у м. Бориславі Львівської обл.
82577,00
0.00 
0.00 
26
0617321
3132
Капітальний ремонт внутрішніх дверей в закладі загальної середньої освіти №3 ( Капітальний ремонт в частині заміни внутрішніх дверних блоків ЗЗСО І-ІІІ  ст. №3 на вул.Шкільна, 19 у м.Бориславі Львівської обл.)
50000,00
0.00 
0.00 
27
0617321
3132
Капітальний ремонт в частині заміни вікон в в закладі загальної середньої  освіти №4
30000,00
0.00 
0.00 
28
0617321
3132
Капітальний ремонт в частині заміни вікон в в закладі загальної середньої  освіти №5
80000,00
0.00 
0.00 
29
0617321
3132
Капітальний ремонт в частині заміни вікон та дверей в загальноосвітньому закладі освіти НВК №6 (Капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщень у навчально-виховному комплексі "Бориславська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №6 - дошкільний навчальний заклад" по вул.С.Бандери , 102 у м.Бориславі Львівської області)
60000,00
0.00 
0.00 
30
0617321
3132
Капітальний ремонт в частині заміни вікон в закладі загальної середньої освіти №7 (Капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщень в ЗЗСО І-ІІІ ступенів №7 на вул. В.Великого в м.Бориславі Львівської області)
80000,00
0.00 
0.00 
31
0617321
3132
Капітальний ремонт в частині заміни вікон та дверей в закладі загальної середньої освіти №8 (Майстерня) ( Капітальний ремонт в частині заміни вхідних дверей школи та вікон шкільної майстерні в приміщенні ЗЗСО №8 на вул.Січових Стрільців, 28 в м.Бориславі Львівської області)
80000,00
0.00 
0.00 
32
0617321
3132
Капітальний ремонт даху в закладі загальної середньої освіти №1
500000,00
0.00 
0.00 
33
0617321
3132
Капітальний ремонт парапетів скатного даху в закладі загальної середньої освіти  №3
110000,00
0.00 
0.00 
34
0617321
3132
Капітальний ремонт санітарних вузлів (туалетів) першого та другого поверхів лівого крила ЗОШ  І-ІІІ ступенів №1, що на  вул. Шкільній, 11 у м. Борислав Львівської області
146655,00
0.00 
0.00 
35
0617321
3132
Капітальний ремонт внутрішніх туалетів в закладі загальної середньої освіти №1 ( Капітальний ремонт санітарних вузлів (туалетів) першого та другого поверхів лівого крила ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 , що на вул. Шкільній ,11 у м.Бориславі Львівської області)
80000,00
0.00 
0.00 
36
0617321
3132
Капітальний ремонт внутрішніх туалетів в закладі загальної середньої освіти №4 (Капітальний ремонт санвузлів ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 ім.С.Коваліва  на вул.Зеленій, 44 у м.Бориславі)
80000,00
0.00 
0.00 
37
0617321
3132
Капітальний ремонт внутрішніх туалетів загальноосвітнього закладу №6 (Бориславська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №6 - дошкільний навчальний заклад)
50000,00
0.00 
0.00 
38
0617321
3132
Капітальний ремонт внутрішніх туалетів в закладі загальної середньої освіти №7
120000,00
0.00 
0.00 
39
0617321
3132
Укріплення балок несучих конструкцій другого та третього поверхів каркасно-цегляного корпусу в закладі загальної середньої освіти №3
100000,00
0.00 
0.00 
40
0617321
3132
Капітальний ремонт в частині утеплення фасаду та укріплення стін в закладі загальної середньої освіти  №9 ( Капітальний ремонт фасаду школи №9 по вул.Дрогобицькій,415 м.Борислав Львівської обл.)
120000,00
0.00 
0.00 
41
0617321
3132
Капітальний ремонт електромережі в закладі загальної середньої освіти  №8
60000,00
0.00 
0.00 
42
0617321
3132
Капітальний ремонт системи електропроводки  в закладі загальної середньої освіти освіти №3
100000,00
0.00 
0.00 
43
0617321
3132
Капітальний ремонт приміщень Бориславської гімназії І-го поверху м. Борислава Львівської області, вул. Грушевського, 29
139809,00
0.00 
0.00 
44
0617321
3132
Капітальний ремонт приміщень Бориславської державної гімназії ( Капітальний ремонт приміщень Бориславської гімназії І-го поверху м.Борислав Львівської області, вул.Грушевського,29)
69877,00
0.00 
0.00 
45
0617321
3132
Благоустрій подвір"я початкової школи ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ( корпус №2 у Бориславському міському парку культури та відпочинку)  - громадський бюджет
60938,00
0.00 
0.00 
46
0617321
3132
Створення дитячо-юнацького освітньо-відпочинкового простору на території ЗОШ №7 (громадський бюджет)
77950,00
0.00 
0.00 
47
0617321
3132
Капітальний ремонт туалетів в центрі дитячої та юнацької творчості
25000,00
0.00 
0.00 
48
0617321
3142
Реконструкція закладу дошкільної освіти №6
500000,00
0.00 
0.00 
49
0617325
3142
Капітальний ремонт покрівлі  (частковий) Бориславської дитячо-юнацької спортивної школи на вул.Шкільна, 25 в м.Борислав, Львівської області
133848,00
0.00 
0.00 
50
0617325
3132
Капітальний ремонт даху ДЮСШ ( Капітальний ремонт покрівлі (частковий) Бориславської дитячо-юнацької спортивної школи на вул.Шкільна,25 в м.Борислав, Львівської області)
80000,00
0.00 
0.00 
51
0810160
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
40000,00
0.00 
0.00 
52
0813121
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
15000,00
0.00 
0.00 
53
1010160
3110
Придбання предметів довгострокового користування
15000,00
0.00 
0.00 
54
1010160
3132
Капітальний ремонт приміщення управління культури , молоді , фізичної культури і спорту міської ради
0,00
0.00 
0.00 
55
1011100
3110
Придбання обладнання для дитячої школи мистецтв у м.Бориславі Львівської області
35000,00
0.00 
0.00 
56
1011100
3110
Придбання обладнання для дитячої школи мистецтв у м.Бориславі Львівської області
35000,00
0.00 
0.00 
57
1011100
3132
Капітальний ремонт приміщень дитячої школи мистецтв в частині ремонту коридору  в м. Бориславі Львівської області
0,00
0.00 
0.00 
58
1014030
3110
Поповнення бібліотечних фондів
20000,00
0.00 
0.00 
59
1014030
3110
Придбання періодичних видань на 2021 рік
20000,00
0.00 
0.00 
60
1014030
3110
Придбання компютерної техніки, створення сучасного інформаційно-інноваційного простору (придбання обладнання) у центральній міській бібліотеці Бориславської МЦБС по вул.Шевченка, 20 в м.Бориславі Львівської області
10250,00
0.00 
0.00 
61
1014030
3110
Придбання компютерної техніки, створення сучасного інформаційно-інноваційного простору (придбання обладнання) у центральній міській бібліотеці Бориславської МЦБС по вул.Шевченка, 20 в м.Бориславі Львівської області
15000,00
0.00 
0.00 
62
1014060
3110
Придбання основних засобів для Просвіти
40000,00
0.00 
0.00 
63
1017324
3122
Влаштування пандусу та оптимізація повітряно-температурного режиму  в приміщеннях  Народного дому "Просвіта №3" по  вул. С. Бандери 94 в м. Бориславі
41474,00
0.00 
0.00 
64
1017324
3122
Влаштування пандусу та оптимізація повітряно-температурного режиму  в приміщеннях  Народного дому "Просвіта №3" по  вул. С. Бандери 94 в м. Бориславі
25000,00
0.00 
0.00 
65
1017324
3132
Капітальний ремонт веранди міської бібліотеки для дітей по вул. Шевченка,60
90000,00
0.00 
0.00 
66
1017324
3132
Виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту даху Бориславського міського палацу культури
100000,00
0.00 
0.00 
67
1017324
3132
Капітальний ремонт нежитлового приміщення у НД "Просвіта" по вул.Дрогобицькій 439 в.м.Бориславі для влаштування поліцейської станції
53709,00
0.00 
0.00 
68
1017324
3132
Капітальний ремонт нежитлового приміщення у НД "Просвіта" по вул.Дрогобицькій 439 в.м.Бориславі для влаштування поліцейської станції
26574,00
0.00 
0.00 
69
1017324
3142
Реконструкція даху в бібліотеках-філіях на вулиці Коваліва, 32 у місті Бориславі Львівської області
50000,00
0.00 
0.00 
70
1017324
3142
Реконструкція історико-краєзнавчого музею
60000,00
0.00 
0.00 
71
1017325
3210
Капітальний ремонт системи опалення з впровадженням енергозберігаючих заходів у головному корпусі КНП "Спортивно-оздоровчий комплекс "Нафтовик" за адресою :Львівська обл., м.Борислав, по вул.Коновальця,6
150000,00
0.00 
0.00 
72
1017330
3132
Капітальний ремонт приміщення управління культури , молоді , фізичної культури і спорту міської ради
165000,00
0.00 
0.00 
73
1017368
3210
Реконструкція пішохідної доріжки парку культури і відпочинку на спортивно-відпочинкову алею "Львівська" за адресою : вул.Шевченка,37, м.Борислав, Львівська обл.
500000,00
0.00 
0.00 
74
1017670
3210
Внески до статутного капіталу КНП  Бориславський міський парк культури і відпочинку
30350,00
0.00 
0.00 
75
1017670
3210
Внески до статутного капіталу для придбання тренажерного обладнання КНП  Бориславський міський парк культури і відпочинку ( Придбання і встановлення спортивних комплексів "Воркаут" в Бориславському міському парку культури і відпочинку)
181550,00
0.00 
0.00 
76
1017670
3210
Внески до статутного капіталу для придбання тренажерного обладнання КНП  Бориславський міський парк культури і відпочинку ( Придбання і встановлення спортивних комплексів "Воркаут" в Бориславському міському парку культури і відпочинку)
89650,00
0.00 
0.00 
77
1017670
3210
Внески до статутного капіталу КНП "СОК "Нафтовик" на придбання основних засобів
25000,00
0.00 
0.00 
78
1017670
3210
Внески до статутного фонду КП "Каменяр" ( Капітальний ремонт частини фасаду та частини покрівлі  даху кінотеатру "Каменяр" на вул.Шевченка,25 у м.Бориславі Львівської області)
200000,00
0.00 
0.00 
79
1017670
3210
Внески до статутного фонду КП "Каменяр" ( Капітальний ремонт частини фасаду та частини покрівлі  даху кінотеатру "Каменяр" на вул.Шевченка,25 у м.Бориславі Львівської області)
174462,00
0.00 
0.00 
80
1217310
3122
Влаштування вуличного освітлення по вул. С. Бандери (від будинку №207 по будинок №247б) в м. Бориславі Львівської області
39992,00
0.00 
0.00 
81
1217310
3122
Влаштування вуличного освітлення по вул. С.Бандери ( від будинку №207 по будинок №247б) в м. Бориславі Львівської області
25000,00
0.00 
0.00 
82
1217310
3122
Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Мазепи в м. Бориславі
149965,00
0.00 
0.00 
83
1217310
3122
Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул.Мазепи в м.Бориславі
100000,00
0.00 
0.00 
84
1217310
3122
Підключення індивідуальних житлових будинків на вул. В. Великого від буд. 213 до буд. 289 до реконструйованого водопроводу на вул. Володимира Великого  в м. Бориславі Львівської області
139439,00
0.00 
0.00 
85
1217310
3122
Влаштування трубопроводу побутової каналізації  на вулиці Модрицькій
300000,00
0.00 
0.00 
86
1217310
3122
Підключення індивідуальних житлових будинків на вул.Довбуша, які розташовані в районі озера у мікрорайоні "Тустановичі", до міської мережі побутової каналізації (4 черга) в м.Бориславі  Львівської області
299300,00
299300,00
299269,75
87
1217310
3122
Каналізування вулиці Бічної-Джерельної
300000,00
0.00 
0.00 
88
1217310
3131
Капітальний ремонт конструкцій будинку № 12  на вулиці Палія в м. Бориславі
20000,00
0.00 
0.00 
89
1217310
3131
Капітальний ремонт покрівлі будинку № 166  на вулиці Шевченка в м. Бориславі
20000,00
0.00 
0.00 
90
1217310
3131
Капітальний ремонт конструктивних елементів будинку № 14  на вулиці Грушевського в м. Бориславі
20000,00
0.00 
0.00 
91
1217310
3131
Капітальний ремонт конструкції середньої несучої стіни у підвальному приміщенні житлового будинку № 3  на площі І.Франка в м. Бориславі
41243,00
0.00 
0.00 
92
1217310
3132
Капітальний ремонт пожежних гідрантівв м. Бориславі.
100000,00
0.00 
0.00 
93
1217310
3132
Капітальний ремонт трубопроводу побутової каналізації в районі  будинку № 16 на вул. 600-річчя Борислава в м. Бориславі Львівської області».
49000,00
0.00 
0.00 
94
1217310
3132
Капітальний ремонт трубопроводу побутової каналізації в районі  будинку № 63 на вул. Трускавецькій в м. Бориславі Львівської області».
130000,00
0.00 
0.00 
95
1217310
3132
Капітальний ремонт тротуару на парній стороні   дороги на вулиці В. Великого від перехрестя із дорогою на вул. Героїв ОУН-УПА до перехрестя із дорогою на вул. Трускавецькій    в м. Бориславі Львівської області  
35000,00
0.00 
0.00 
96
1217310
3132
Капітальний ремонт тротуару на парній стороні   дороги на вулиці В. Великого від перехрестя із дорогою на вул. на вул. Травневій до перехрестя із дорогю на вул. Героїв ОУН-УПА    в м. Бориславі  Льввської області
491750,00
0.00 
0.00 
97
1217310
3132
Капітальний ремонт тротуару по вулиці С.Бандери по непарній стороні від перехрестя з вулицею Лісною до будинку №230
299000,00
0.00 
0.00 
98
1217310
3132
Капітальний ремонт тротуару по непарній стороні вулиці Шевченка починаючи від закладу дошкільної освіти №18 до памятника С.Бандери
299000,00
0.00 
0.00 
99
1217310
3132
Облаштування спортивно-оздоровчого комплексу на прибудинковій території житлового будинку №39 на вулиці Коваліва в місті Бориславі Львівської області - громадський бюджет
40998,00
0.00 
0.00 
100
1217310
3132
Влаштування гімнастичного комплексу з баскетбольним щитом на дитячому ігровому майданчику в районі житлових будинків № 44,45,58,40 на вулиці Коваліва  в місті Бориславі Львівської області  - громадський бюджет
47863,00
0.00 
0.00 
101
1217310
3132
Влаштування пішоходного переходу в районі ЗОШ №9 на вулиці Дрогобицькій  у місті Бориславі з елементом обмеження швидкості руху автомобілів - громадський бюджет
54000,00
0.00 
0.00 
102
1217310
3132
Капітальний ремонт водопроводу на вул.Висока
200000,00
0.00 
0.00 
103
1217310
3132
Капітальний ремонт водопроводу на вул.Мражницька
100000,00
0.00 
0.00 
104
1217310
3132
Капітальний ремонт водопроводу на вул.Бічна Джерельна
45649,00
0.00 
0.00 
105
1217310
3142
Реконструкція водопроводу на  Івасюка в м. Бориславі Львівської області
100000,00
3240,00
3240,00
106
1217310
3142
Реконструкція  водопроводу  на вул. Січових Стрільців  м. Бориславі Львівської області 
100000,00
6480,00
6480,00
107
1217310
3142
Реконструкція водопроводу на вулиці І. Мазепи в м. Бориславі
157200,00
156865,20
156865,20
108
1217310
3142
Реконструкція водопроводу на вулиціях Палія та Транспортній в м. Бориславі
100000,00
0.00 
0.00 
109
1217310
3142
Реконструкція водопроводу на вулиціях Потік та Церковній в м. Бориславі
100000,00
0.00 
0.00 
110
1217310
3142
Реконструкція трубопроводу побутової каналізації в районі  будинкіу № 4 на вул. Шевченка в м. Бориславі Львівської області».
150000,00
0.00 
0.00 
111
1217310
3142
Реконструкція трубопроводу побутової каналізації в районі забудови будинків №№ 20-64 на вулиці Ірини Сеник в м. Бориславі Львівської області».
100000,00
0.00 
0.00 
112
1217310
3142
Проведення реконструкції внутрішньобудинкової електромережі  ( в тому числі виготовлення ПКД) будинку № 46 на вул. Коваліва у звязку із переобладнням централізованого опалення квартир цього будинку на опалення із використанням електронагрівальних приладів
400000,00
0.00 
0.00 
113
1217310
3142
Реконструкція водопроводу діаметром 90-160 мм. На вулицях Дорошенка - В.Великого від перехрестя з вул. Довженка до перехрестя з вул.Весела в м.Бориславі Львівської області
1060871,00
0.00 
0.00 
114
1217310
3142
Реконструкція водозабору по вул.Куліша та вул.О.Тихого в м.Бориславі Львівської області
1100000,00
300000,00
 
115
1217310
3142
Реконструкція перепідключень абонентів вул.Куліша та вул.О.Тихого поліетиленового  водопроводу діаметром 160 та 110 мм. в м.Бориславі Львівської області
159000,00
200000,00
158977,20
116
1217310
3142
Реконструкція водопроводу по вул.Дорошенка у м.Бориславі Львівської області (4 черга)
300000,00
300000,00
298640,60
117
1217310
3142
Реконструкція пішоходно мосту в мікрорайоні Тустановичі м.Борислава
136509,00
0.00 
0.00 
118
1217310
3142
Реконструкція пішоходно мосту в мікрорайоні Тустановичі м.Борислава
65210,00
0.00 
0.00 
119
1217310
3142
Реконструкція благоустрою центральної площі ім.І.Франка в м.Бориславі Львівської області
731365,00
0.00 
0.00 
120
1217310
3142
Реконструкція прибудинкової території по вул.Шевченка,14 м.Борислава
200000,00
0.00 
0.00 
121
1217310
3142
Реконструкція ділянки водопроводу в районі будинків №29 та № 47 по вул.Коваліва в м.Бориславі Львівської області
274176,00
0.00 
0.00 
122
1217310
3210
Капітальний ремонт пасажирських ліфтів по вул.Коваліва 58, 1/2під'їзди в м. Бориславі Львівської обл.
263720,00
0.00 
0.00 
123
1217310
3210
Капітальний ремонт контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів у м. Бориславі Львівської обл.
600000,00
0.00 
0.00 
124
1217330
3122
Будівництво мінералопроводу з вулиці Джерельної до вулиці Транспортної у місті Бориславі Львівської області
400000,00
0.00 
0.00 
125
1217330
3122
Будівництво мінералопроводу питтєвої галереї по вулиці Хвильового у місті Бориславі Львівської області
150000,00
0.00 
0.00 
126
1217330
3122
Будівництво питтєвої галереї на вулиці Транспортній у місті Бориславі Львівської області ( виготовлення проектно-кошторисної документації)
100000,00
0.00 
0.00 
127
1217330
3122
Влаштування пам"ятного меморіального скверу в мікрорайоні Тустановичі в районі загальноосвітнього закладу освіти №5
200000,00
0.00 
0.00 
128
1217330
3132
Капітальний ремонт озера по вулиці Озерній (навпроти будинку №73) в місті Бориславі Львівській області - виготовлення проектнокошторисної документації
350000,00
0.00 
0.00 
129
1217350
2281
Виготовлення містобудівної документації "Схеама санітарної очистки м. Борислава"
120000,00
0.00 
0.00 
130
1217350
2281
Виготовлення схеми оптимізації роботи системи теплопостачання міста Борислава Львівської області
30000,00
0.00 
0.00 
131
1217461
3132
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Івасюка в м.Бориславі Львівської області
420000,00
0.00 
0.00 
132
1217461
3132
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Куліша в м.Бориславі Львівської області
3866957,00
15445,00
15444,52
133
1217461
3132
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Дорошенка в м.Бориславі Львівської області
2600000,00
0.00 
0.00 
134
1217461
3132
Капітальний ремонт проїзної частини дороги  від будинку № 20 до будинку № 109 на вул. Грушевського  м.Бориславі Львівської області
3573320,00
0.00 
0.00 
135
1217461
3132
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Шкільній від будинку № 22 до будинку 37 в м.Бориславі Львівської області
500000,00
0.00 
0.00 
136
1217461
3132
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. І. Сеник в м.Бориславі Львівської області
50000,00
0.00 
0.00 
137
1217461
3132
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. В. Великого в районі будинку № 177 в м.Бориславі Львівської області
403000,00
69208,00
69208,00
138
1217461
3132
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. В. Великого в районі будинку № 171 в м.Бориславі Львівської області
393000,00
0.00 
0.00 
139
1217461
3132
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Коваліва в районі будинків № 22 та № 26А в м.Бориславі Львівської області
479324,00
0.00 
0.00 
140
1217461
3132
Капітальний ремонт проїзної частини дороги від будинку № 35 на вул. Коваліва до перехрестя з дорогою на вул. Зеленій  в м.Бориславі Львівської області
25000,00
0.00 
0.00 
141
1217461
3132
Капітальний ремонт дороги на вулиці Героїв ОУН-УПА від перехрестя з вулицею В.Великого до перехрестя з вулицею М.Грушевського в місті Бориславі Львівської області
143050,00
143050,00
141865,44
142
1217461
3132
Капітальний ремонт дороги на вулиці Героїв ОУН-УПА від перехрестя з вулицею М.Грушевського в місті Бориславі Львівської області
86950,00
86950,00
86950,00
143
1217461
3132
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вулиці Шухевича у місті Борислав Львівської області
690129,00
0.00 
0.00 
144
1217461
3132
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вулиці Котляревського в районі ШБУ-7 у місті Бориславі Львівської області
173015,00
0.00 
0.00 
145
1217461
3132
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вулиці С.Стрільців в районі перехрестя з вулицею Шухевича в м.Бориславі Львівської області
213112,00
213112,00
197514,11
146
1217461
3132
Капітальний ремонт на вулиці Тустановелькій у місті Бориславі Львівської області
286592,00
0.00 
0.00 
147
1217670
3210
Внески до статутного капіталу КП "Еко-Місто"
2131730,00
0.00 
0.00 
148
1217670
3210
Внески до статутного капіталу КП "Бориславтеплоенерго"
3251000,00
100000,00
100000,00
149
1217670
3210
Внески до статутного капіталу КП "Надра" в тому числі ( Придбання спеціального обладнання, призначеного для забезпечення на території міста Борислав охорони громадського порядку, законності, прав, свобод і законних інтересів громадян та профілактики правопорушень)
23914,00
0.00 
0.00 
150
1217670
3210
Внески до статутного капіталу КП "Надра" в тому числі ( Придбання спеціального обладнання, призначеного для забезпечення на території міста Борислав охорони громадського порядку, законності, прав, свобод і законних інтересів громадян та профілактики правопорушень - 11861 грн.)
91861,00
0.00 
0.00 
151
1217670
3210
Внески до статутного капіталу КП "Бориславсвітло"
100000,00
0.00 
0.00 
152
1217670
3210
Внески до статутного капіталу КП "Вододар"
10000,00
0.00 
0.00 
153
1219750
3220
Субвенція з  міського бюджету міста Борислава бюджету Сколівського району для с.Орів на співфінансування інвестиційних проектів (на виготовлення проектно-кошторисної документації по реалізації проєкту "ВелоБескиди: розвиток пішоходно-трекінгової та велосипедної інфраструктури та будівництво оглядової вежі на території регіону Трускавець-Орів-Борислав-Східниця"
75000,00
0.00 
0.00 
154
1219750
3220
Субвенція з  міського бюджету міста Борислава обласному бюджету Львівської області на співфінансування інвестиційних проектів (Реконструкція водопроводу на вулиці І. Мазепи в м. Бориславі Львівської області)
1125000,00
0.00 
0.00 
155
3110160
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
15000,00
0.00 
0.00 
156
3117350
2281
Створення сприятливого середовища для якісного та комфортного проживання населення та розвитку населеного пункту
100000,00
0.00 
0.00 
157
3117650
2281
Забезпечення проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї
130000,00
21805,00
21804,00
158
3710160
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
20000,00
0.00 
0.00 
159
3737670
3210
Внески до статутного капіталу КНП "Стоматполіклініка"
100000,00
0.00 
0.00 
160
3737670
3210
Внески  (Закупівля комп"ютерної техніки для забезпечення роботи вторинної ланки КНП "ЦМЛ м.Борислава"  м.Борислав, вул.Куліша, 41А )
17000,00
0.00 
0.00 
161
3737670
3210
Внески (Придбання сучасного медичного обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної медицини в м.Бориславі (мікрорайон Губичі) )
32500,00
0.00 
0.00 
162
3737670
3210
Внески до статутного капіталу КНП "Центральна міська лікарня" для придбання компютерної техніки та придбання ренгенапарату для травматологічного відділення КНП "Центральна міська лікарня" в тому числі (Закупівля комп"ютерної техніки для забезпечення роботи вторинної ланки КНП "ЦМЛ м.Борислава"  м.Борислав, вул.Куліша, 41А - 7000 грн., придбання сучасного медичного обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної медицини в м.Бориславі (мікрорайон Губичі)-16200 грн. )
1651200,00
0.00 
0.00 
Всього по міському бюджету  м.Борислава
41083407,00
1915455,20
1556258,82
163
0117310
3122
Каналізування району вул.Коновальця у смт.Східниця м.Борислава Львівської обл. Очисні споруди глибокого біологічного очищення господарсько - побутових стічних вод
641726,00
0,00
0,00
164
0117310
3122
Каналізування району вул.Котляревського у смт.Східниця м.Борислава Львівської обл. Очисні споруди глибокого біологічного очищення господарсько - побутових стічних вод
933790,00
0,00
0,00
165
0117310
3122
Будівництво каналізаційного колектору по вул.Чорновола (автор.нагляд)
0.00 
0,00
0,00
166
0117310
3122
Облаштвання паливних приміщень
30000,00
0,00
0,00
167
0117310
3122
Будівництво моста на вул.Кропивницькій   в смт.Східниця (коригвання ПКД)
30000,00
15138,00
15137,75
168
0117310
3132
Капітальний ремонт приміщень НД "Просвіта" в смт.Східниця
812059,00
18819,20
4081,20
169
0117310
3122
Капітальний ремонт туалетів нежитлового приміщення  по вул.Шевченка,55 в смт.Східниця
199262,00
199262,00
199262,00
170
0117310
3142
Реконструкція вуличного освітлення вул.Шевченка від буд.№1 до буд.№13 в смт.Східниця
290000,00
0,00
0,00
171
0117310
3142
Реконструкція вуличного освітлення вул.Шевченка від КТП №210 до буд№1 в смт.Східниця
300000,00
285000,00
285000,00
172
0117310
3142
Реконструкція вуличного освітлення вул.Шевченка від КТП №210 до буд№1 вул.Промислова в смт.Східниця
300000,00
0,00
0,00
173
0117310
3142
Реконструкція навісу дж.№2с в смит.Східниця
500000,00
0,00
0,00
174
0117310
3142
Реконструкція надкаптажної споруди дж.№1 в смт.Східниця
276845,00
0,00
0,00
175
0117310
3142
Реконструкція спортивного майданчику з облаштуванням міні-футбольного поля  зі штучним покриттям на вул.Промисловій,5 в смт.Східниця
1048155,00
0,00
0,00
176
0117350
2281
Розробка детального плану території забудови
25000,00
0,00
0,00
177
0117130
2281
Здійснення заходів із землеустрою
40537,00
0,00
0,00
178
0117461
3132
Капітальний ремонт покриття проїзду від буд. № 96 на вул. Шевченка до № 5 на вул. Промисловій в смт. Східниця, Львівської області.
800000,00
558352,58
557540,32
179
0117461
3132
Капітальний ремонт відмостки біля НД "Просвіта" в смт.Східниця
200688,00
0,00
0,00
180
0117461
3132
Капітальний ремонт дороги на вул.І.Франка  від № 26 до №41 в смт.Східниця (автор.нагл.)
14823,00
0,00
0,00
181
0117461
3132
Капітальний ремонт дороги на вул.І.Франка  від № 2 до №26 в смт.Східниця (проект)
150000,00
0,00
0,00
182
0117461
3132
Капітальний ремонт дороги на вул.І.Франка  від № 33 до №39а в смт.Східниця
30000,00
0,00
0,00
183
0117461
3132
Капітальний ремонт дороги на вул.Грушевського  від №2 до №21а в смт.Східниця
30000,00
0,00
0,00
184
0117461
3132
Капітальний  ремонт вул.Костельна від вул.Золота баня №41бдо вул.Промислова №32б в смт.Східниця
30000,00
0,00
0,00
185
0117461
3132
Капітальний  ремонт вул.Костельна від вул.Шевченка №60 до вул.З.Баня №19 в смт.Східниця
30000,00
0,00
0,00
186
0117461
3132
Капітальний ремонт вул. Бориславської(від дороги Т1402 Східниця-Пісочна до буд. № 81”Е”)  в смт. Східниця Л/обл
30000,00
0,00
0,00
187
0117461
3132
Капітальний ремонт вул. Котляревського-на Березів(від примикання до вул. Зарічної-Зарінок до буд. № 65)  в смт. Східниця Л/обл
45177,00
0,00
0,00
188
117461
3142
Реконструкція пішохідних доріжок дж.№15 в смт.Східницясмт.Східниця
137402,00
0,00
0,00
189
0117670
3210
Внески в статутний фонд КП"Господарник"
486310,00
0,00
0,00
191
9770
3220
Субвенція сільськом  бюджету с.Орів
48000,00
0,00
0,00
192
9770
3220
Субвенція міському бюджету
40000,00
0,00
0,00
Всього по селищному бюджету смт. Східниця
7499774,00
1076571,78
1061021,27
Всього видатків по бюджету розвитку
48583181,00
2992026,98
2617280,09
 
            Протягом звітного періоду профінансовано на дорожнє господарство 1086,1 тис.грн.
грн.
№ п/п ТПКВКМБ КЕКВ Назва об’єкту відповідно до проектно - кошторисної документації Уточнений план на 2020р.  Профінан-совано станом  на 01.04.2020р. Освоєно станом  на 01.04.2020р.
1 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Івасюка в м.Бориславі Львівської області 420000,00 0.00  0.00 
2 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Куліша в м.Бориславі Львівської області 3866957,00 15445,00 15444,52
3 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Дорошенка в м.Бориславі Львівської області 2600000,00 0.00  0.00 
4 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги  від будинку № 20 до будинку № 109 на вул. Грушевського  м.Бориславі Львівської області 3573320,00 0.00  0.00 
5 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Шкільній від будинку № 22 до будинку 37 в м.Бориславі Львівської області 500000,00 69208,00 69208,00
6 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. І. Сеник в м.Бориславі Львівської області 50000,00 0.00  0.00 
7 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. В. Великого в районі будинку № 177 в м.Бориславі Львівської області 403000,00 0.00  0.00 
8 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. В. Великого в районі будинку № 171 в м.Бориславі Львівської області 393000,00 0.00  0.00 
9 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Коваліва в районі будинків № 22 та № 26А в м.Бориславі Львівської області 479324,00 0.00  0.00 
10 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги від будинку № 35 на вул. Коваліва до перехрестя з дорогою на вул. Зеленій  в м.Бориславі Львівської області 25000,00 0.00  0.00 
11 1217461 3132 Капітальний ремонт дороги на вулиці Героїв ОУН-УПА від перехрестя з вулицею В.Великого до перехрестя з вулицею М.Грушевського в місті Бориславі Львівської області 143050,00 143050,00 141865,44
12 1217461 3132 Капітальний ремонт дороги на вулиці Героїв ОУН-УПА від перехрестя з вулицею М.Грушевського в місті Бориславі Львівської області 86950,00 86950,00 86950,00
13 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вулиці Шухевича у місті Борислав Львівської області 690129,00 0.00  0.00 
14 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вулиці Котляревського в районі ШБУ-7 у місті Бориславі Львівської області 173015,00 0.00  0.00 
15 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вулиці С.Стрільців в районі перехрестя з вулицею Шухевича в м.Бориславі Львівської області 213112,00 213112,00 197514,11
16 1217461 3132 Капітальний ремонт на вулиці Тустановелькій у місті Бориславі Львівської області 286592,00 0.00  0.00 
17 0117461 3132 Капітальний ремонт покриття проїзду від буд. № 96 на вул. Шевченка до № 5 на вул. Промисловій в смт. Східниця, Львівської області. 800000,00 558352,58 557540,32
18 0117461 3132 Капітальний ремонт відмостки біля НД "Просвіта" в смт.Східниця 200688,00 0,00 0,00
19 0117461 3132 Капітальний ремонт дороги на вул.І.Франка  від № 26 до №41 в смт.Східниця (автор.нагл.) 14823,00 0,00 0,00
20 0117461 3132 Капітальний ремонт дороги на вул.І.Франка  від № 2 до №26 в смт.Східниця (проект) 150000,00 0,00 0,00
21 0117461 3132 Капітальний ремонт дороги на вул.І.Франка  від № 33 до №39а в смт.Східниця 30000,00 0,00 0,00
22 0117461 3132 Капітальний ремонт дороги на вул.Грушевського  від №2 до №21а в смт.Східниця 30000,00 0,00 0,00
23 0117461 3132 Капітальний  ремонт вул.Костельна від вул.Золота баня №41бдо вул.Промислова №32б в смт.Східниця 30000,00 0,00 0,00
24 0117461 3132 Капітальний  ремонт вул.Костельна від вул.Шевченка №60 до вул.З.Баня №19 в смт.Східниця 30000,00 0,00 0,00
25 0117461 3132 Капітальний ремонт вул. Бориславської(від дороги Т1402 Східниця-Пісочна до буд. № 81”Е”)  в смт. Східниця Л/обл 30000,00 0,00 0,00
26 0117461 3132 Капітальний ремонт вул. Котляревського-на Березів(від примикання до вул. Зарічної-Зарінок до буд. № 65)  в смт. Східниця Л/обл 45177,00 0,00 0,00
27 117461 3142 Реконструкція пішохідних доріжок дж.№15 в смт.Східницясмт.Східниця 137402,00 0,00 0,00
Всього видатків по капітальному ремонту доріг 15401539,00 1086117,58 1068522,39
           
           За рахунок природоохоронного фонду протягом звітного періоду проведено видатки в сумі 54,1 тис.грн.                                                                                              
            грн.
№ п/п ТПКВКМБ КЕКВ Назва об’єкту відповідно до проектно - кошторисної документації Уточнений план на 2020р.  Профінан-
совано станом  на 01.04.2020р.
Освоєно станом  на 01.04.2020р.
1 1218340 3122 Природоохоронні заходи по м.Бориславу 72014,00 0,00 0,00
2 0218340 2281 Розробка проекту зон санітарної охорони джерела №5 по вул. Джерельній 45386,00 45386,00 45385,56
3 0118312 3110 Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів 8688,00 8688,00 8688,00
Всього видатків 126088,00 54074,00 54073,56
 
 
Секретар міської ради                                                                                       Ю.М.Химин