РІШЕННЯ № 2470

Про внесення змін в додатки  1,3,4 до рішення міської ради від 20.12.2019 року №2208 „Про міський бюджет міста Борислава  на 2020 рік” за загальним фондом

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
 26 травня 2020 року Борислав                                № 2470
 
Про внесення змін в додатки  1,2,3,4,5,6 до
рішення міської ради від 20.12.2019 року
№2208 „Про міський бюджет міста Борислава
на 2020 рік” за загальним та спеціальним фондом.
 
 13202100000  
 (код бюджету)
Відповідно до пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні, постанови Кабінету міністрів України від 28.03.2020 року №250 «Деякі питання надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я», розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 30  квітня 2020 року №281/0/5-20 «Про виділення коштів»,  беручи до уваги  рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від  25 травня 2020 року №85/2 та листа начальника фінансового управління міської ради Ю.Петріва від 05 травня   2020 року  №01-35/275, міська  рада
 
ВИРІШИЛА :
 
  1. Внести  зміни до пп.1,2 п.1  рішення міської ради від 20 грудня  2019 року №2208 «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік», а саме:
1.1)  У підпункті  1 пункту 1 збільшити  загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава на 2020 рік на суму 255000 гривень, у тому числі: обсяг  доходів за загальним  фондом збільшити на суму 255000 гривень згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
«1.1) загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава у сумі     283442631 гривня, в тому числі обсяг  доходів :
- загального фонду  міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 241002006 гривень;
- спеціального фонду бюджету   в сумі 42440625 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 37370043 гривні» ;
1.2) У підпункті 2 пункту 1 збільшити  загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава на 2020 рік на суму 255000 гривень, у тому числі за загальним фондом зменшити  на суму 238157 гривень за спеціальним фондом збільшити на суму 493157 гривень згідно з додатком 3 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава у сумі 286677770 гривень, у тому числі обсяг видатків:
-  за загальним фондом міського бюджету у  сумі 240340897 гривень;
- за  спеціальним фондом міського бюджету у сумі 46336873 гривень, у тому числі видатки за  бюджетом розвитку у сумі   41266291 гривень за  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.»
1.3) Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 5 , а саме :
«Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету міста Борислава на суму 493157 гривень , джерелом покриття якого визначити кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 493157 гривень за рахунок зменшення асигнувань по коду програмної класифікації видатків КПКВ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму 468159 гривень по коду програмної класифікації видатків КПКВ 1015041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» на суму 24998 гривень і спрямувати їх на видатки по коду програмної класифікації видатків КПКВ 1217310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» в сумі 468159 гривень та по коду програмної класифікації видатків КПКВ 1017670 «Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання» на суму 24998 гривень.
Додаток 2 , що був невід'ємною частиною рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №2208 «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік»,  читати у новій редакції , що додається ( додаток 2)».
 
  1. Внести зміни до розподілу витрат міського бюджету міста Борислава на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році згідно з додатком 4.
 
  1. Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва , реконструкції і реставрації об’єктів виробничої , комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами   у 2020 році згідно з додатком 5.
 
  1. Внести зміни до розподілу витрат міського бюджету міста Борислава на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році згідно з додатком 6.
 
  1.  Вважати додатки 1-6  до цього рішення невід'ємною його частиною.
 
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти першого заступника міського голови Р.Садлівського  та заступників міського голови С.Солоненко, Р.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов´язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиського).
 
 
 
 
Міський голова                                                                                      І.Яворський
Додаток 1
до рішення міської ради
26 травня 2020 року №2470
Уточнення доходів міського бюджету на 2020 рік
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти 255000,00 255000,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління 255000,00 255000,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції  255000,00 255000,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 255000,00 255000,00 0,00 0,00
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 255000,00 255000,00 0,00 0,00
х Разом доходів 255000,00 255000,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                                                            Ю.Химин
Додаток 2
до рішення міської ради
  26 травня   2020 року №2470
Уточнене фінансування міського бюджету  на 2020 рік
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -493157,00 493157,00 493157,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -493157,00 493157,00 493157,00
208100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -493 157,00 493 157,00 493 157,00
Х  Загальне фінансування  0,00 -493 157,00 493 157,00 493 157,00
Фінансування за типом боргового зобов"язання
600000 Фінансування за активними операціями  0,00 -493157,00 493157,00 493157,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -493157,00 493157,00 493157,00
602100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -493 157,00 493 157,00 493 157,00
Х Загальне фінансування 0,00 -493 157,00 493 157,00 493 157,00
Секретар міської ради                                                     Ю.Химин
 
до рішення міської ради
 26 травня 2020 року №2470
Уточнений розподіл видатків міського бюджету на 2020 рік
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету /  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд  Спеціальний фонд Разом
Усього видатки споживання з них: видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку  видатки споживання з них: видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0200000 Головний розпорядник: Виконавчий комітет Бориславської міської ради  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0210000 Відповідальний виконавець: Виконавчий комітет Бориславської міської ради
0217600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 1640,00 1640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1640,00
0217622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 1640,00 1640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1640,00
0218100 8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру -1640,00 -1640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1640,00
0218110 8110 0320 Заходи з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха -1640,00 -1640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1640,00
1000000 Головний розпорядник коштів- Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради -24998,00 -24998,00 0,00 0,00 0,00 24998,00 24998,00 0,00 0,00 0,00 24998,00 0,00
1010000 Відповідальний виконавець: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради
1015000 5000 Фізична культура і спорт -24998,00 -24998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24998,00
1015040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури -24998,00 -24998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24998,00
1015041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд -24998,00 -24998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24998,00
1017600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24998,00 24998,00 0,00 0,00 0,00 24998,00 24998,00
1017670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24998,00 24998,00 0,00 0,00 0,00 24998,00 24998,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради -468159,00 -468159,00 0,00 0,00 0,00 468159,00 468159,00 0,00 0,00 0,00 468159,00 0,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1216000 6000 Житлово-комунальне господарство -468159,00 -468159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -468159,00
1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -468159,00 -468159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -468159,00
1217000 7000 Економічна діяльність 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495159,00 495159,00 0,00 0,00 0,00 495159,00 495159,00
1217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468159,00 468159,00 0,00 0,00 0,00 468159,00 468159,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468159,00 468159,00 0,00 0,00 0,00 468159,00 468159,00
1217400 7400 Транспорт та транспортна інфраструра 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27000,00 -27000,00 0,00 0,00 0,00 -27000,00 -27000,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27000,00 -27000,00 0,00 0,00 0,00 -27000,00 -27000,00
1217600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27000,00 27000,00 0,00 0,00 0,00 27000,00 27000,00
1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27000,00 27000,00 0,00 0,00 0,00 27000,00 27000,00
3700000 Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради 255000,00 255000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255000,00
3710000 Відповідальний виконавець: Фінансове  управління Бориславської міської ради
3712000 Охорона здоров’я 255000,00 255000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255000,00
3712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 255000,00 255000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255000,00
х х х Усього -238157,00 -238157,00 0,00 0,00 0,00 493157,00 493157,00 0,00 0,00 0,00 493157,00 255000,00
Секретра міської ради                            Ю.Химин
 
Додаток 4
до рішення міської ради
 26 травня 2020 року №2470
Уточнені міжбюджетні трансферти на 2020  рік
13202100000
(код бюджету) (грн)
Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам
Код Найменування бюджету- одержувача/ надавача міжбюджетного трансферту
бюджету субвенції Усього субвенції Усього
Дотація на : Дотація на :
загального фонду на : спеціального фонду на загального фонду на : спеціального фонду на
найменування трансферту найменування трансферту
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету Інші субвенції з місцевого бюджету Інші субвенції з місцевого бюджету
код Класифікації доходів бюджету код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
41055000 9770 9770
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
13202100000 Одержувач - міський бюджет міста Борислава/ надавач-обласний бюджет Львівської області 0,00 255000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
х Усього 0,00 255000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                                                           Ю.Химин
 
Додаток 5
до рішення міської ради                                                                                                                  26 травня 2020 року №2470
Уточнений розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва , реконструкції і реставрації об´єктів виробничої , комунікаційної та соціальної інфраструктури за обєктами   у 2020 році
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування  бюджетної програми  згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування об´єкта будівництва /вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) Загальна вартість будівництва , гривень Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, % Обсяг видатків бюджету розвитку,які спрямовуються на будівництво об´єкта у бюджетному періоді,  гривень Рівень готовності обєкта на кінець бюджетного періоду,%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 441159,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Капітальний ремонт тротуару на парній стороні дороги вулиці В.Великого від перехрестя з дорогою вул.Травневій до перехрестя з дорогою на вул. Героїв ОУН-УПА в м.Бориславі Львівіської області 468159,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул.Куліша м.Бориславі Львівської області -27000,00
х х х Усього х х х 0,00 441159,00 х
Секретар міської ради                                                            Ю.Химин
 
Додаток 6
до рішення міської ради
 26 травня 2020 року  №2470
Уточнений розподіл витрат міського бюджету міста Борислава на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році.
13202100000
( код бюджету) грн
Код Пргорманої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої/ регіональної програми Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0200000 Головний розпорядник: Виконавчий комітет Бориславської міської ради  0,00 0,00 0,00 0,00
0210000 Відповідальний виконавець: Виконавчий комітет Бориславської міської ради
0217622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів Програма розвитку туризму та рекреації в місті Бориславі на 2019-2021 роки Рішення міської ради від 14.11. 2019 року №2158 1640,00 1640,00 0,00 0,00
0218110 8110 0320 Заходи з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Програма попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки у м.Бориславі та смт.Східниця на 2016-2020 роки Рішення міської ради від 21.12.2017 р. № 1046 -1640,00 -1640,00 0,00 0,00
1000000 Головний розпорядник коштів- Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради 0,00 -24998,00 24998,00 24998,00
1010000 Відповідальний виконавець: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради
1015041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд Програма розвитку фізичної культури і спорту "Борислав спортивний " на 2017-2021 роки  Рішення міської ради від 31.01. 2017 року №538 -24998,00 -24998,00 0,00 0,00
1017670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання Програма розвитку фізичної культури і спорту "Борислав спортивний " на 2017-2021 роки  Рішення міської ради від 31.01. 2017 року №538 24998,00 0,00 24998,00 24998,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 0,00 -468159,00 468159,00 468159,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Борислава на 2020 рік Рішення міської ради від 30.01.2020 року №2295 -468159,00 -468159,00 0,00 0,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Програма соціально-економічного та культурного розвитку м.Борислава на 2020 рік Рішення міської ради від 19.03.2020 року №2407 468159,00 0,00 468159,00 468159,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету Програма фінансування робіт, повязаних з капітальним та поточним ремонтом доріг міста Борислава на 2020 рік рішення міської ради від 30.01.2020 року №2294 -27000,00 0,00 -27000,00 -27000,00
1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання Програма фінансової підтримки та збереження майна комунальними підприємствами міста на 2020 рік  рішення міської ради від 27.02.2020 року №2350 -27000,00 0,00 -27000,00 -27000,00
х х х Усього х х 0,00 -468159,00 468159,00 468159,00
Секретар міської ради                                                            Ю.Химин