РІШЕННЯ № 2471

Про розроблення   детального плану території для будівництва станції технічного обслуговування (автомийка)  на вул.Трускавецькій в м.Бориславі

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
26 травня 2020 року Борислав №2471
 
 
 
Про розроблення   детального плану території для будівництва станції технічного обслуговування (автомийка)  на вул.Трускавецькій в м.Бориславі
 
        Відповідно до п.42 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст.17, 19, 21, 25, 26, 29 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №555 „Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні”, ДБН Б.1.1-14:2012 „Склад та зміст детального плану території”, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва та архітектури від 20.05.2020 р. №90/2, розглянувши заяву гр.Шумила Н.Б. про розроблення  детального плану території для будівництва станції технічного обслуговування (автомийка)  на вул.Трускавецькій  в м. Бориславі, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
           1. Розробити детальний план території для будівництва станції технічного обслуговування (автомийка)  на вул.Трускавецькій в м.Бориславі.
.
           2. Визначити замовником містобудівної документації, зазначеної у п.1 цього рішення, Бориславську міську раду.
 
3. Фінансування робіт містобудівної документації здійснити з залученням коштів інших джерел, не заборонених законодавством.
 
4. Управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури  міської ради (І.Клонцак) рішення оприлюднити у народному часописі „Нафтовик Борислава” та розмістити на офіційному веб - сайті міської ради.
 
5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ю.Химина.
 
 
Міський голова   І.Р.Яворський