РІШЕННЯ № 2476

Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на           вул. Дрогобицькій, 7 у м.Бориславі, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки громадянину Кіцілінському Р. О.

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
26 травня 2020 року Борислав №2476
 
Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на           вул. Дрогобицькій, 7 у м.Бориславі, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки громадянину Кіцілінському Р. О.
 
            Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 127, 128 Земельного кодексу України, розглянувши звіт Товариства з обмеженою відповідальністю  науково-виробничого підприємства “ГАЛГЕО” про експертну грошову оцінку земельної ділянки, заяву громадянина Кіцілінського Р.О. про продаж земельної ділянки, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від  20 травня 2020 року №90/6, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
  
            1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0632 га на вул.Дрогобицькій,7 у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:04:048:0087).
  
 2. Затвердити вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0632 га на вул.Дрогобицькій,7 у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:04:048:0087), у сумі  84 113 гривень (вісімдесят чотири тисячі сто тринадцять гривень),  що у розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить 133, 09 гривні (сто тридцять три гривні 09 копійок).
 
   3. Продати громадянину Кіцілінському Роману Олеговичу, який зареєстрований у м.Бориславі, земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,0632 га на вул.Дрогобицькій, 7  у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:04:048:0087)  для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, із земель, що перебувають в оренді (землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення)  за  84 113 гривень (вісімдесят чотири тисячі сто тринадцять гривень).
 
 4. Громадянину Кіцілінському Р.О. укласти з Бориславською міською радою договір купівлі-продажу земельної ділянки та провести оплату згідно з діючим законодавством.
 5. Дрогобицькому управлінню  Головного управління державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності на земельну ділянку та здійснювати контроль за поступленням коштів. 
  6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ю.Химина та  постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (В.Піх).
 
Міський голова   І.Яворський