РІШЕННЯ № 2484

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу їх безоплатно у власність

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
26 травня  2020 року Борислав №2484
 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу їх безоплатно у власність
 
Відповідно до п. 34 ч. 1ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 40, 791, 118, 123, Земельного кодексу України, ст. 25, 55 Закону України “Про землеустрій”, п.5 ст.16 Закону України „Про Державний земельний кадастр”, розглянувши заяви громадян Андріїшин М.М., Вороняка Р.В., Іванчука О.І. про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу їх безоплатно у власність , беручи до уваги рішення постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 20.05.2020 року №90/5,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:                      
     
1. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок в натурі (на місцевості) та передати  їх безоплатно у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, за рахунок земель запасу, не наданих у власність та користування  (землі житлової та громадської забудови), а саме:.
   1.1) -  600 кв.м. на вул.Шевченка, 224 у м. Бориславі (кадастровий номер 4610300000:06:008:0026) громадянці Андріїшин Марії Михайлівні, яка зареєстрована у м.Бориславі;
   1.2) – 150 кв.м. на вул. Озерній, 9 “А” у м. Бориславі (кадастровий номер 4610300000:10:014:0575) громадянину Вороняку Роману Володимировичу, який зареєстрований у м.Бориславі;
   1.3) – 693 кв.м. на вул.Коцюбинського, 2 у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:10:014:0092) громадянину Іванчуку Оресту Ігоровичу, який зареєстрований у м.Бориславі.
 
    2.  Громадянам провести реєстрацію права власності  на земельні ділянки.
 
  3. Дрогобицькому  управлінню  Головного управління державної фіскальної служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності та здійснювати контроль за поступленням коштів.  
 
       4 .Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Ю.Химина та  постійну комісію з питань  регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (В.Піх).
 
 
Міський голова                                                                                           І. Р. Яворський