РІШЕННЯ № 2492

Про встановлення місцевих податків  і зборів на території міста Борислава на 2021 рік

РІШЕННЯ
25червня 2020  року Борислав №2492
 
Про встановлення місцевих податків
 і зборів на території міста Борислава
на 2021 рік
 
Керуючись ст. 143  Конституції України, п.24 ч.1 ст.26, ст. 59, 69 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.8, 10, 12, 265-289, 295 Податкового кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів від 24.05.2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», беручи до уваги рішення постійної  комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 23.06.2020 р. №86/3, з метою зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, міська рада  
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Встановити на території міста Борислава на 2021 рік:
 
1.1) ставки  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно з додатком 1;
 
1.2) пільги для фізичних та юридичних осіб із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України згідно з додатком 2;
 
1.3) ставки земельного податку згідно з додатком 3;
 
1.4) пільги для фізичних та юридичних осіб із сплати земельного податку, відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України згідно з додатком 4;
 
 1.5)  ставки туристичного збору за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України  у розмірі 0,2 відсотка - для внутрішнього туризму та 0,2 відсотка - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення;
1.6) ставку  транспортного  податку, визначену пунктом 267.4 статті 267 Податкового кодексу України за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 цієї статті.
 
1.7) ставки єдиного  податку та ставку збору за місця для паркування транспортних засобів  залишити на рівні, затвердженому рішенням міської ради від 27 червня 2018 року №1358 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території міста Борислава».
 
2. Відділу економіки та торгівлі міської ради (Л.Попель) оприлюднити це рішення у встановленому законодавством порядку.
 
3.  Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ю.Химина та  заступника міського голови С.Солоненко відповідно до розподілу їх  функціональних обов’язків та постійну  комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиський).
 
 
Міський голова                                                                                        І.Р.Яворський


 
Додаток 1
до рішення міської ради
від 25.06.2020 р. №2492
СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01 січня 2021 року
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
 
Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
46                                                          4610300000                                                         місто Борислав
 
Класифікація будівель та споруд Ставки податку за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)
код найменування для юридичних осіб для фізичних осіб
1 зона 2 зона 3 зона 1 зона 2 зона 3 зона
11 Будівлі житлові
111 Будинки одноквартирні
1110 Будинки одноквартирні
1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 1,500     0,300    
1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 1,500     0,300    
1110.3 Будинки садибного типу 1,500     0,300    
1110.4 Будинки дачні та садові 1,500     0,300    
112  
Будинки з двома та більше квартирами
1121 Будинки з двома квартирами
1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 1,500     0,300    
1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 1,500     0,300    
1122 Будинки з трьома та більше квартирами
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 1,500     0,300    
1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні 1,500     0,300    
1122.3 Будинки житлові готельного типу               1,500     0,300    
113 Гуртожитки
1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців 0,100     0,100    
1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів 0,100     0,100    
1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів 0,100     0,100    
1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів 0,100     0,100    
1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки 0,100     0,100    
1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних 0,100     0,100    
1130.9 Будинки для колективного проживання інші 0,100     0,100    
               
12 Будівлі нежитлові
121 Готелі, ресторани та подібні будівлі
1211 Будівлі готельні
1211.1 Готелі 0,420     0,420    
1211.2 Мотелі 0,420     0,420    
1211.3 Кемпінги 0,420     0,420    
1211.4 Пансіонати 0,420     0,420    
1211.5 Ресторани та бари 0,420     0,420    
1212 Інші будівлі для тимчасового проживання
1212.1 Туристичні бази та гірські притулки 0,420     0,420    
1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку 0,100     0,100    
1212.3 Центри та будинки відпочинку 0,420     0,420    
1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше 0,420     0,420    
122 Будівлі офісні
1220 Будівлі офісні
1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління 0,420     0,420    
1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 1,500     1,500    
1220.3 Будівлі органів правосуддя 0,420     0,420    
1220.4 Будівлі закордонних представництв 0,420     0,420    
1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 0,420     0,420    
1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 0,420     0,420    
123 Будівлі торговельні
1230 Будівлі торговельні
1230.1 Торгові центри, універмаги
  магазини                        
0,500
0,420
    0,500
0,420
   
1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків 0,420     0,420    
1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 0,420     0,420    
1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 0,420     0,420    
1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування     0,200         0,200    
1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 0,420     0,420    
1230.9 Будівлі торговельні інші 0,420     0,420    
124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку
1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі
1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту 1,000        1,000    
1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 0,420     0,420    
1241.3 Будівлі міського електротранспорту 0,420     0,420    
1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту 0,420     0,420    
1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі -     -    
1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг 0,420     0,420    
1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо 0,420     0,420    
1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо 0,420     0,420    
1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші 0,420     0,420    
1242 Гаражі
1242.1 Гаражі наземні 0,200     0,100    
1242.2 Гаражі підземні 0,200     0,100    
1242.3 Стоянки автомобільні криті 0,500     0,500    
1242.4 Навіси для велосипедів 0,100     0,100    
125 Будівлі промислові та склади
1251 Будівлі промислові
1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості 0,100     0,100    
1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії 0,100     0,100    
1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості 0,100     0,100    
1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості 0,100     0,100    
1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості 0,100     0,100    
1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості 0,100     0,100    
1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості 0,100     0,100    
1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості 0,100     0,100    
1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне 0,100     0,100    
1252 Резервуари, силоси та склади
1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 0,200     0,200    
1252.2 Резервуари та ємності інші 0,200     0,200    
1252.3 Силоси для зерна 0,200     0,200    
1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 0,200     0,200    
1252.5 Склади спеціальні товарні 0,200     0,200    
1252.6 Холодильники 0,200     0,200    
1252.7 Складські майданчики 0,200     0,200    
1252.8 Склади універсальні 0,200     0,200    
1252.9 Склади та сховища інші 0,200     0,200    
126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення
1261 Будівлі для публічних виступів
1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 0,100     0,100    
1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів 0,100     0,100    
1261.3 Цирки 0,100     0,100    
1261.4 Казино, ігорні будинки 1,500     1,500    
1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки 0,100     0,100    
1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 0,100     0,100    
1262 Музеї та бібліотеки
1262.1 Музеї та художні галереї 0,100     0,100    
1262.2 Бібліотеки, книгосховища 0,100     0,100    
1262.3 Технічні центри 0,100     0,100    
1262.4 Планетарії 0,100     0,100    
1262.5 Будівлі архівів 0,100     0,100    
1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів            
1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів
1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ 0,100     0,100    
1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів 0,100     0,100    
1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів 0,100     0,100    
1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів 0,100     0,100    
1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів 0,100     0,100    
1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами 0,100     0,100    
1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки 0,100     0,100    
1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій 0,100     0,100    
1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші 0,100     0,100    
1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів
1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів 0,500     0,500    
1264.2 Лікарні профільні, диспансери 0,500     0,500    
1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки 0,500     0,500    
1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації 0,500     0,500    
1264.5 Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил 0,500     0,500    
1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації 0,500     0,500    
1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші 0,500     0,500    
1265 Зали спортивні
1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо 0,500     0,500    
1265.2 Басейни криті для плавання 0,500     0,500    
1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті 0,500     0,500    
1265.4 Манежі легкоатлетичні 0,500     0,500    
1265.5 Тири 0,500     0,500    
1265.9 Зали спортивні інші 0,500     0,500    
127 Будівлі нежитлові інші
1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства
1271.1 Будівлі для тваринництва 0,100     0,100    
1271.2 Будівлі для птахівництва 0,100     0,100    
1271.3 Будівлі для зберігання зерна 0,100     0,100    
1271.4 Будівлі силосні та сінажні 0,100     0,100    
1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства 0,100     0,100    
1271.6 Будівлі тепличного господарства 0,100     0,100    
1271.7 Будівлі рибного господарства 0,100     0,100    
1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва 0,100     0,100    
1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші 0,100     0,100    
1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності
1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо 0,250     0,250    
1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали 0,250     0,250    
1272.3 Цвинтарі та крематорії 0,250     0,250    
1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою
1273.1 Пам’ятки історії та архітектури 0,100     0,100    
1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою 0,100     0,100    
1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї 0,100     0,100    
1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше
1274.1 Казарми Збройних Сил 0,100     0,100    
1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб 0,100     0,100    
1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів 0,100     0,100    
               
1274.4 Будівлі лазень та пралень 0,420     0,420    
1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів 0,420     0,420    
 

Секретар міської ради                                                                                                                                                  Ю.Химин
                                                                                                                                                        

Додаток 2
    до рішення міської ради
            від 25.06.2020 р. №2492
 
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
 
Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію  з 01 січня  2021 року.
 
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
46   4610300000 місто Борислав
 
Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
Об’єкти  житлової нерухомості, що є у власності фізичних
осіб
-  з інвалідністю першої і другої групи, пенсіонерів (за віком),
якщо  вони не працюють і їх дохід не перевищує розмір двох мінімальних пенсій; 
 - які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років
- ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія 
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
- визнаних законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
якщо вони  перебувають на обліку в Управлінні праці та соціального захисту населення,
як отримувачі державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
 
11
                                                                                                  Будівлі житлові                                                                  100,0
 
Об’єкти  житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних
або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних
організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом
порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими
статутами (положеннями)
12                                                                                                  Будівлі нежитлові                                                                   
122                                                                                                  Будівлі офісні  
1220                                                                                                  Будівлі офісні  
     
1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші                                                               100,0
Об’єкти  нежитлової нерухомості, зокрема, виробничі корпуси, цехи, складські
приміщення, що належать суб’єктам господарювання
 (фізичним особам-підприємцям) на праві приватної власності,                                                                                                                                                          які використовуються ними за призначенням у господарській
діяльності, якщо їх основна діяльність  класифікується у секціях В-F
     та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку
     
125                                         Будівлі промислові та склади                                            100,0  
1251 Будівлі промислові                                                                                                                                                       100,0                                                                                                                                                                          
     
 
 
 
 
 
 
1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.
 
 
Секретар міської ради                                                                                                                                Ю.М.Химин
 
          -  
 
 
Додаток 3
рішення сесії міської ради
від 25.06.2020 №2492
СТАВКИ
земельного податку
Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01 січня 2021  року
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області Код району Код
згідно з КОАТУУ
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
46                         4610300000                      місто Борислав
Вид цільового призначення земель Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)
код найменування
 
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)
за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
для юридичних осіб для фізичних осіб для юридичних осіб для фізичних осіб
01 Землі сільськогосподарського призначення  
01.01 Для ведення товарного        сільськогосподарського виробництва             0,15 0,15      
01.02 Для ведення фермерського господарства 0,15 0,15      
01.03 Для ведення особистого селянського господарства - 0,15      
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства 0,15 0,15      
01.05 Для індивідуального садівництва - 0,15      
01.06 Для колективного садівництва 0,15 0,15      
01.07 Для городництва 0,15 0,15      
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 0,15 0,15      
01.09 Для дослідних і навчальних цілей 0,15 0,15      
01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 0,15 0,15      
01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 0,15 0,15      
01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 0,6 0,6      
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 0,15 0,15      
01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,15 0,15      
02 Землі житлової забудови  
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,1 0,1      
02.02 Для колективного житлового будівництва 0,1 0,1      
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 0,1 0,1      
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 0,1 0,1      
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 3,0 0,5      
02.06 Для колективного гаражного будівництва 3,0 0,5      
02.07 Для іншої житлової забудови  0,3 0,3      
02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,0 1,0      
03 Землі громадської забудови  
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 1,0 1,0      
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 1,0 1,0      
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 1,0 1,0      
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 0,1 0,1      
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 0,1 0,1      
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів 1,0 1,0      
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 1,0 1,0      
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 1,0 1,0      
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 3,0        3,0      
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 1,0 1,0      
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 0,1 0,1      
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 0,1 0,1      
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  1,0 1,0      
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС 0,1 0,1      
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  1,0 1,0      
03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,0 1,0      
04 Землі природно-заповідного фонду  
04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників 0,1 0,1      
04.02 Для збереження та використання природних заповідників 0,1 0,1      
04.03 Для збереження та використання національних природних парків 0,1 0,1      
04.04 Для збереження та використання ботанічних садів 0,1 0,1      
04.05 Для збереження та використання зоологічних парків 0,1 0,1      
04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків 0,1 0,1      
04.07 Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва 0,1 0,1      
04.08 Для збереження та використання заказників 0,1 0,1      
04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ 0,1 0,1      
04.10 Для збереження та використання пам’яток природи 0,1 0,1      
04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків 0,1 0,1      
05 Землі іншого природоохоронного призначення  
06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)
 
06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів 1,0 1,0      
06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів 1,0 1,0      
06.03 Для інших оздоровчих цілей 1,0 1,0      
06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,0 1,0      
07 Землі рекреаційного призначення  
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 1,0 1,0      
07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 1,0 1,0      
07.03 Для індивідуального дачного будівництва 0,5 0,5      
07.04 Для колективного дачного будівництва  0,5 0,5      
07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,0 1,0      
08 Землі історико-культурного призначення  
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини  0,1 0,1      
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів 0,1 0,1      
08.03 Для іншого історико-культурного призначення 0,1 0,1      
08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,1 0,1      
09 Землі лісогосподарського призначення  
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг  0,01 0,01      
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 0,01 0,01      
09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,01 0,01      
10 Землі водного фонду  
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 0,5 0,5      
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 0,5 0,5      
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення 0,5 0,5      
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 0,5 0,5      
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів 0,5 0,5      
10.06 Для сінокосіння 0,1 0,1      
10.07 Для рибогосподарських потреб 0,5 0,5      
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 0,5 0,5      
10.09 Для проведення науково-дослідних робіт 0,1 0,1      
10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд 0,5 0,5      
10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів - -      
10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,5 0,5      
11 Землі промисловості  
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами  3,0 3,0      
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 1,0 0,5      
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 1,0 0,5      
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 1,0 0,5      
11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,5 1,0      
12 Землі транспорту  
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 2,0 2,0      
6,012.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту  - -      
12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту  - -      
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 2,0 2,0      
12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту 3,0 3,0      
12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 3,0 3,0      
12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту 2,0 2,0      
12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 3,0 3,0      
12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 2,0 2,0      
12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3,0 3,0      
13 Землі зв’язку  
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 3,0 3,0      
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 3,0 3,0      
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 3,0 3,0      
13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3,0 3,0      
14 Землі енергетики  
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  3,0 3,0      
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 3,0 3,0      
14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3,0 3,0      
15 Землі оборони  
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил 0,1 0,1      
15.02 Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії 0,1 0,1      
15.03 Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби 0,1 0,1      
15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ 0,1 0,1      
15.05 Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби 0,1 0,1      
15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки 0,1 0,1      
15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань 0,1 0,1      
15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,1 0,1      
16 Землі запасу 0,1 0,1      
17 Землі резервного фонду 0,1 0,1      
18 Землі загального користування 0,1 0,1      
19 Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,1 0,1      
 
 
 
СТАВКИ
земельного податку
           (за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності))
Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію
з 01 січня  2021 року.
 
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області Код району Код
згідно з КОАТУУ
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
46                         4610300000                      місто Борислав
Вид цільового призначення земель Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)
 
код найменування  
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)
за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
для юридичних осіб для фізичних осіб для юридичних осіб для фізичних осіб
01 Землі сільськогосподарського призначення
01.01 Для ведення товарного        сільськогосподарського виробництва              1,0 0,5    
01.02 Для ведення фермерського господарства 1,0 0,5    
01.03 Для ведення особистого селянського господарства 1,0 0,5    
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства 1,0 05    
01.05 Для індивідуального садівництва - 1,0    
01.06 Для колективного садівництва 2,0 1,0    
01.07 Для городництва 1,0 0,5    
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 1,0 0,5    
01.09 Для дослідних і навчальних цілей 1,0 0,5    
01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 2,0 1,0    
01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 2,0 1,0    
01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 2,0 1,0    
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 2,0 1,0    
01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 2,0 1,0    
02 Землі житлової забудови
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 2,0
 
1,0    
02.02 Для колективного житлового будівництва 2,0
 
1,0    
 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 2,0
 
1,0    
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 2,0
 
1,0    
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 6,0 1,0    
02.06 Для колективного гаражного будівництва 6,0 1,0    
02.07 Для іншої житлової забудови  2,0
 
1,0    
02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 2,0 1,0    
03 Землі громадської забудови
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 12,0 12,0    
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 12,0 12,0    
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 12,0 12,0    
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 12,0 12,0    
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 12,0 12,0    
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів 12,0 12,0    
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 12,0 12,0    
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 12,0 12,0    
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 12,0 12,0    
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 12,0 12,0    
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 12,0 12,0    
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 12,0 12,0    
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  12,0 12,0    
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС 12,0 12,0    
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  12,0 12,0    
03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 12,0 12,0    
04 Землі природно-заповідного фонду
04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників 12,0 12,0    
04.02 Для збереження та використання природних заповідників 12,0 12,0    
04.03 Для збереження та використання національних природних парків 12,0 12,0    
04.04 Для збереження та використання ботанічних садів 12,0 12,0    
04.05 Для збереження та використання зоологічних парків 12,0 12,0    
04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків 12,0 12,0    
04.07 Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва 12,0 12,0    
04.08 Для збереження та використання заказників 12,0 12,0    
04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ 12,0 12,0    
04.10 Для збереження та використання пам’яток природи 12,0 12,0    
04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків 12,0 12,0    
05 Землі іншого природоохоронного призначення
06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)
06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів 12,0 12,0    
06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів 12,0 12,0    
06.03 Для інших оздоровчих цілей 12,0 12,0    
06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 12,0 12,0    
07 Землі рекреаційного призначення
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 12,0 12,0    
07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 12,0 12,0    
07.03 Для індивідуального дачного будівництва 12,0 12,0    
07.04 Для колективного дачного будівництва  12,0 12,0    
07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 12,0 12,0    
08 Землі історико-культурного призначення
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини  12,0 12,0    
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів 12,0 12,0    
08.03 Для іншого історико-культурного призначення 12,0 12,0    
08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 12,0 12,0    
09 Землі лісогосподарського призначення
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг  0,1 0,1    
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 0,1 0,1    
09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,1 0,1    
10 Землі водного фонду
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 12,0 12,0    
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 12,0 12,0    
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення 12,0 12,0    
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 12,0 12,0    
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів 12,0 12,0    
10.06 Для сінокосіння 12,0 12,0    
10.07 Для рибогосподарських потреб 12,0 12,0    
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 12,0 12,0    
10.09 Для проведення науково-дослідних робіт 12,0 12,0    
10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд 12,0 12,0    
10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів - -    
10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 12,0 12,0    
 
11
 
Землі промисловості
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами  12,0 12,0    
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 6,0 6,0    
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 12,0 12,0    
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 12,0 12,0    
11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 12,0 12,0    
12 Землі транспорту
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 12,0 12,0    
6,012.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту  - -    
12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту  - -    
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 12,0 12,0    
12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту 12,0 12,0    
12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 12,0 12,0    
12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту 12,0 12,0    
12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 12,0 12,0    
12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 12,0 12,0    
12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 12,0 12,0    
13 Землі зв’язку
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 12,0 12,0    
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 12,0 12,0    
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 12,0 12,0    
13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 12,0 12,0    
14 Землі енергетики
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  12,0 12,0    
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 12,0 12,0    
14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 12,0 12,0    
15 Землі оборони
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил 12,0 12,0    
15.02 Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії 12,0 12,0    
15.03 Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби 12,0 12,0    
15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ 12,0 12,0    
15.05 Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби 12,0 12,0    
15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки 12,0 12,0    
15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань 12,0 12,0    
15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 12,0 12,0    
16 Землі запасу 12,0 12,0    
17 Землі резервного фонду 12,0 12,0    
18 Землі загального користування 12,0 12,0    
19 Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 12,0 12,0    
 
 
          Секретар міської ради                                                                         Ю.Химин


Додаток 4
рішення міської ради
                  від 25.06.2020 р. №2492
 
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1


Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію
 з 1січня 2021 року
 
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
 
Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
46   4610300000 місто Борислав
 
Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
 
03 Землі громадської забудови
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування*     100,0  
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти*     100,0  
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги*     100,0  
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій     100,00  
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування*     100,0  
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів*     100,0  
   
 
       
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування*     100,0  
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури     50,0  
           
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки *     100,0  
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування *     100,0  
03.13
 
 
Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування*      100,0  
 
 
03.15
 
 
06
 
 
 
 
06.01
 
06.02
 
06.03
 
06.04
Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови *
 
 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

 
Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів
Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів
Для інших оздоровчих цілей
 
Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
    100,0
 
 
 
 
 
 
 
 
50,0
90,0
 
     90,0
 
 
      50,0
07            
 
Землі рекреаційного  призначення*      
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення     100,0
07.02
 
 
08
 
 
08.01
 
 
08.03
 
 
08.04          
 
                 
Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту
 
Землі історико-культурного призначення
 
Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини* 
 
 
Для іншого історико-культурного призначення*
 
Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду*
        100,0
 
 
 
 
 
100,0
 
 
 
100,0
 
 
100,0
09 Землі лісогосподарського призначення**      
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг      100,0
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення         100,0
10 Землі водного фонду*      
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами     100,0
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами         100,0
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення     100,0
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами         100,0
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів     100,0
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей         100,0
10.09 Для проведення науково-дослідних робіт     100,0
10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд     100,0
 11 Землі промисловості        
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) *          100,0
 
 
 
 
 
14
 
 
 
 
 
Землі енергетики
     
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії*          100,0
         
  * пільги встановлюються для закладів, установ, організацій, комунальних підприємств, які повністю(частково)  утримуються за рахунок коштів  місцевого бюджету
 
     
  ** пільги встановлюються для комунальних підприємств, які мають у постійному користуванні  лісові землі
 
     
         
         
         
   _________
1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281, 282 і пункту 284.3 статті 284 Податкового кодексу України.
 

 
Секретар міської ради                                                                         Ю.М.Химин