РІШЕННЯ № 2689

Про затвердження  Програми реалізації проєкту «Нафтова колиска Європи: забута історія Польщі і України»

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
24 листопада 2020 року Борислав №2689    
 
 
Про затвердження  Програми реалізації проєкту «Нафтова колиска Європи: забута історія Польщі і України»
 
Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги рішення постійної  комісії з питань планування бюджету й фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 23.11.2020 р.  №92/7, доповідну записку начальника відділу економіки та торгівлі міської ради Лева ПОПЕЛЯ від  20 листопада 2020 року, міська  рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму реалізації проєкту «Нафтова колиска Європи: забута історія Польщі і України», що додається.
2. Делегувати виконавчому комітету Бориславської міської ради повноваження розпорядника коштів Програми реалізації проєкту «Нафтова колиска Європи: забута історія Польщі і України».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови Світлану СОЛОНЕНКО, Роксоляну ГАРАСИМІВ, керуючого справами виконкому Ігоря КОБИЛЕЦЬКОГО згідно з розподілом їх функціональних обов’язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Городиський Богдан).
 
 
Міський   голова                                                                                           Ігор ЯВОРСЬКИЙ

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 24.11.2020 р. №2689          

Програма реалізації проєкту
«Нафтова колиска Європи: забута історія Польщі і України»
 
        Головним Бенефіціаром проєкту є Бориславська міська рада, іншим партнером - гміна Сянок. Партнерів пов’язує спільна культурно-історична спадщина, що пов’язана з видобутком нафти ще з XVI ст. Регіон став колискою європейської нафтової промисловості. На рубежі XIX-XX століть добуток нафти в районах Борислава і Сянока займав за об’ємами третє місце у світі.
         Метою програми є    покращення культурних зв’язків та співпраці між громадами з метою підвищення привабливості польсько-українського прикордонного регіону та використання його історичного потенціалу.
            Це партнерський проєкт, заснований на спільній історичній спадщині, пов’язаній із видобутком нафти в Бориславі та громаді Санок, в „нафтовій колисці Європи”. Без скоординованих дій ця спадщина буде втрачена. Усвідомлюючи цей факт, партнери налаштовані на збереження все ще існуючих слідів загальної історії. Використання цього потенціалу - це також можливість розвитку. Інтерес мешканців та туристів до історії нафтогазової галузі продовжує зростати.
            Проект забезпечує збереження та популяризацію культурно-історичної спадщини транскордонного регіону, зміцнення культурних зв’язків та співпрацю, покращення іміджу та привабливості регіону. Наявність об’єктів історичної спадщини тісно пов’язана з розвитком транскордонного туризму. Проект зосереджений на розвитку транскордонного культурно-історичного потенціалу, а також на розвитку транскордонного туризму.
            Цілі проєкту:
- охорона спільної культурної спадщини, пов'язаної з нафтовою промисловістю.
- розробка туристичних пропозицій, основаних на історії нафтової промисловості.
- збільшення кількості відвідувачів регіону, охопленого проєктом, та розвиток дружнього транскордонного співробітництва.
 
 
Основні заходи проєкту:
 
Скоординоване історичне дослідження видобутку нафти в українських та польських регіонах нафти
 
Інфраструктура для промоції культурно-історичної спадщини - Борислав
Інфраструктура для промоції культурно-історичної спадщини – гміна Сянок
Промоція проекту
Менеджмент проекту
 
Промоція історичних пам’яток, пов’язаних із видобуванням нафти на українсько-польській прикордонній території
 
Транскордонні заходи, спрямовані на промоцію спільної українсько-польської історії видобутку нафти
 
            Тривалість реалізації проєкту – 1 календарний рік
                             
             Загальна вартість проєкту – 2219744,7 грн (66659 Євро, курс НБУ за 1 Євро станом на 01.11.2020 року -33,3грн).
             Вартість частини проєкту, що буде реалізована в Бориславі - 908124,3 грн (27271 Євро).
            Співфінасування проєкту Програмою транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 – 1997770,2 (59993,1 Євро, курс НБУ за 1 Євро станом на 01.11.2020 року -33,3грн).
Співфінасування частини проєкту, що буде реалізована в Бориславі, Програмою транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 – 817311,9 грн (24543,9 Євро).
 Співфінасування проєкту Бориславською міською радою – 90812,43 грн (2727,1 Євро).
 
 
Захід грн
1 Публікації 39960
2 Дослідження 48618
3 Вартість зовнішнього аудиту 23809,5
4 Переклад 14985
5 Фінансові послуги 8258,4
6 Кошти конференцій/семінарів 233199,9
7 Візуалізація 71595
8 Інфраструктурна частина (встановлення памятника Йогану Зегу) 199633,5
9 Зарплата технічного персоналу 35964
10 Витрати на персонал 198801
11 Витрати на поїздки 29137,5
12 Адміністративні кошти 4162,5
     
  РАЗОМ 908124,3
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                          Юрій ХИМИН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПАСПОРТ
Програми реалізації проєкту «Нафтова колиска Європи: забута історія Польщі і України»
1 Ініціатор розроблення Програми Бориславська міська рада
2 Дата, номер і назва документу про прийняття програми Рішення  Бориславської міської ради  від 24.11.2020 р. 2689 „Про затвердження Програми реалізації проєкту «Нафтова колиска Європи: забута історія Польщі і України» ”
3 Розробник Програми Відділ економіки та торгівлі міської ради
4 Відповідальний виконавець Програми Виконавчий комітет Бориславської міської територіальної громади, відділ економіки та торгівлі міської ради
5 Учасники Програми Бориславська міська територіальна громада, виконавчий комітет міської ради, управління культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, фінансове управління міської ради
6 Етапи та терміни реалізації Програми 2020 - 2021 роки
 
7 Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) Залучені кошти, кошти Бориславської міської територіальної громади
8 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього тис.грн. 908124,3
 
 
Секретар міської ради                                                                                 Юрій ХИМИН