РІШЕННЯ № 2215

Про затвердження  прогнозу міського бюджету міста Борислава  на 2021 - 2022 роки

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 20 грудня 2019 року Борислав                            № 2215
 
 
 
Про затвердження  прогнозу міського бюджету міста
Борислава  на 2021 - 2022 роки
 13202100000  
 (код бюджету)
 

Відповідно до статті 751 підпункту 2 пункту 49 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного  кодексу  України, пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  беручи до уваги  листа начальника фінансового управління міської ради Ю.Петріва від 13 грудня   2019 року  №01-35/1018, міська  рада,

 
ВИРІШИЛА :
 
1. Затвердити  прогноз міського бюджету міста Борислава  на 2021 - 2022 роки (додається).
       2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого  заступника міського голови Р.Садлівського, заступників міського голови С.Солоненко та Р.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних  обов’язків.
 
Міський голова                                                                                  І.Яворський

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                               рішенням міської ради
                                                                                                20 грудня 2019 року №2215
 
 
 
Прогноз міського бюджету міста Борислава на 2021 - 2022 роки
 
1. Загальна частина
 
Законом України від 06.12.2018 року  № 2646-VIII "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" запроваджено середньострокове бюджетне планування.
Пріоритетом державної бюджетної політики на середньострокову перспективу в частині регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення самостійності місцевих бюджетів, зміцнення їх фінансової спроможності, підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами на місцевому рівні.
Середньострокове бюджетне планування має на меті, зокрема, підвищення ролі і відповідальності головних розпорядників бюджетних коштів щодо визначення пріоритетів своєї діяльності та ефективного використання таких коштів для їх досягнення, проведення аналізу доцільності та ефективності видатків.
Прогноз бюджету міста Борислава на 2021 - 2022 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, з урахуванням основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020–2022 роки, затверджених  постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 року № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки» зі змінами і доповненнями, Методичних рекомендацій щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 березня 2019 року № 130.

Крім того, при розрахунку прогнозу міського бюджету міста Борислава  на 2021-2022 роки враховані рекомендації Міністерства фінансів України, доведених  у листах  від 05.09.2019 року № № 05110-14-6/22263 «Про особливості складання проекту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021 - 2022 роки», від 05.09.2019 року 05110-14-6/22284 «Про особливості складання проєкту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021 – 2022 роки».

Основними завданнями Прогнозу є підвищення результативності та ефективності управління бюджетними коштами.
Статтею 751 Бюджетного кодексу України з урахуванням підпункту 2 пункту 49 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України встановлено, що у 2019 році виконавчі органи відповідних місцевих рад складають та схвалюють прогнози відповідних бюджетів на 2021 і 2022 роки відповідно до прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку України та відповідної території, а також з урахуванням Бюджетної декларації, схваленої у 2019 році.
Прогноз міського бюджету міста  на 2021 і 2022 роки подається до міської ради  разом з проектом рішення про місцевий бюджет на 2020 рік.
Прогноз ґрунтується на принципах збалансованості та стійкості бюджетної системи і зорієнтований на формування сприятливого макроекономічного середовища, відновлення та підтримання високих темпів економічного зростання на інноваційно-інвестиційній основі, забезпечення оптимального податкового і боргового навантаження та гарантованого виконання державою соціальних зобов’язань.
По місту Бориславу на 2021-2022 роки основними завданнями є:
- подальше забезпечення досягнутої стабілізації фінансово-економічного
стану підприємств міста та подолання негативних процесів в економіці та соціальній сфері;
- активізація підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової економіки для підвищення податкоспроможності;
- підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;
- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;
- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених місцевими бюджетними програмами.
Пріоритетними напрямами розвитку міста  є:
  • продовження впровадження енергоощадних заходів у бюджетній сфері, на підприємствах, стимулювання населення до енергозбереження;
  • розвиток інфраструктури, зокрема покращення стану житлового фонду міста, автомобільних доріг;
  • розвиток системи підтримки сім’ї, дітей і молоді, учасників АТО, соціальний захист незахищених верств населення;
  • покращення матеріально-технічної бази установ освіти, КНП «Центральна міська лікарня міста Борислава» , КНП «Стоматполіклініка» і культури;
  • розробка і промоція джерел мінеральних вод;
  • промоція міста ( як унікального міста , яке розташоване на нафтовому родовищі) , шляхом залучення до туристичних маршрутів .
Основною галуззю в місті є галузь нафтовидобутку. Історично склалося , що місто Борислав розбудовувалося навколо підприємств нафтогазовидобувної  галузі.
Тому вся увага прикована на збереженні і розвитку на території міста даної галузі.
Дохідна частина міського бюджету  на 2021-2022 роки сформована на основі планових уточнених показників бюджету міста Борислава на 2019 рік, проєкту міського бюджету міста Борислава на 2020 рік, з урахуванням норм чинного Бюджетного та Податкового кодексів України, інших законодавчих актів.
 
2. Основні індикативні прогнозні показники міського бюджету міста Борислава
 
Основні показники міського бюджету міста Борислава  на 2019 - 2022 роки визначені у додатку 1 до Прогнозу.
При плануванні прогнозних показників дохідної частини бюджету міста на період 2021-2022 роки були враховані основні макропоказники економічного і соціального розвитку країни, що передбачають темпи економічного зростання, в тому числі:  внутрішнього валового продукту у 2021 році на 3,8% та 2022 році на 4,1%, індексу споживчих цін відповідно на 5,6% та 5,3% та індексу цін виробників на 8,0% та 6,1 % до попереднього року.
Під час розрахунку враховано такі соціальні стандарти:
  1. мінімальна заробітна плата:
з 1 січня 2021 року -   5003 грн (зростання 105,9% до попереднього року);
з 1 січня 2022 року -   5290 грн (зростання 105,7%).
  1. посадовий оклад працівника I тарифного розряду ЄТС:
з 1 січня 2021 року –   2270 грн (зростання 108%);
з 1 січня 2022року  –   2445 грн (зростання 107,7%).
            Основні показники міського бюджету відображені у додатку 1.
Індикативні прогнозні показники бюджету міста Борислава  на 2021 та 2022 роки є основою для складання проекту міського бюджету міста Борислава  на відповідні роки.
При цьому, відповідно до ч.2 ст.751 Бюджетного кодексу України, показники прогнозу місцевого бюджету можуть відрізнятися від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді, у разі:
1) відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку відповідної території від прогнозу, врахованого при складанні прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді;
2) відхилення бюджетних показників, визначених рішенням про місцевий бюджет, від аналогічних показників, визначених у прогнозі місцевого бюджету, схваленому у попередньому бюджетному періоді;
3) прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів, рішень Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, що впливають на показники місцевого бюджету у середньостроковому періоді.
 
3. Дохідна спроможність міського бюджету міста Борислава
 
Доходи міського бюджету міста Борислава  на 2019 - 2022 роки визначені у додатку 2 до прогнозу.
При плануванні доходів на 2021 - 2022 роки враховано наступні суттєві зміни:
- відсутність надходжень з 2021 року частини акцизного податку з виробленого  в Україні  та ввезеного на митну територію України пального, який, як виняток, буде зараховуватися в 2020 році  до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування відповідно до п.431 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України;
- відміна пайового внеску з 2021 року відповідно до Закону України від 20.09.2019р. № 132 - ІХ "Про внесення змін в деякі законодавчі акти України стосовно стимулювання інвестиційної діяльності в Україні";
- введення в дію рішенням Бориславської міської ради від 27.06.2019 року № 1926 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території міста Борислава»  встановлено ставки земельного податку за земельні ділянки в розмірі від 1 до 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки в залежності від їх цільового призначення;
- запровадження з 01 січня 2020 року згідно рішенням Бориславської міської ради від 11.07.2019 року №1955 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Борислава Львівської області» нової нормативно грошової оцінки земель міста Борислава.
 
4. Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку
 
Прогнозні показники видатків бюджету на 2021 – 2022 роки розроблено на основі показників дохідної частини бюджету. В першу чергу в них враховані вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.
Видатки на 2021-2022 роки на оплату праці працівників бюджетних установ розраховано з урахуванням прогнозного розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС (встановленого на рівні прогнозного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня відповідного року) та прогнозного розміру мінімальної заробітної плати, при визначенні посадових окладів посадових осіб місцевого самоврядування застосовувалися положення постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами).
Розрахунки прогнозу видатків загального фонду бюджету на 2021-2022 роки на оплату бюджетними установами та організаціями комунальних послуг та енергоносіїв здійснювалися виходячи із показників індексу цін виробників (грудень до грудня попереднього року): у 2021 році застосовано коефіцієнт 1,080; у 2022 році – 1,061.
Першочергово також враховані обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, реалізацією соціальних гарантій і соціального захисту вразливих верств населення, підтримку в належному стані об’єктів житлово-комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури міста, впровадження заходів з енергозбереження, а також забезпечення гідних умов життєдіяльності для кожного мешканця.
Конкретна інформація за видатками наведена у додатках 3,4.
 
 
5. Міжбюджетні відносини
 
Прогнозні показники на 2021 - 2022 роки розраховані без врахування  медичної субвенції.
 Освітня субвенція  на 2021 та 2022 роки розрахована з врахуванням темпу росту посадового окладу працівника І тарифного розряду на відповідний рік згідно листа Міністерства фінансів України від 05.09.2019р. № 05110-14-6/22263.
Базова дотація попередньо розрахована з урахуванням показників, доведених листом Міністерства фінансів України від 05.09.2019р. № 05110-14-6/22284.
 
6. Додатки
 
Додатки   1-4  до  Прогнозу   є  його  невід’ємною  частиною.
 
 
 
Секретар міської ради                                                                        Ю.М.Химин
 
 
 
                                                                               Додаток 1
                                                                             до рішення міської ради
                                                                               20 грудня 2019 року №2215
Основні показники міського бюджету м.Борислава на 2020-2022 роки
                                                                                                                                             (грн.)
Показник 2020 рік 2021рік 2022 рік
Загальний фонд
Доходи (з трансфертами) 233064009 243210718 258046572
Видатки (з трансфертами) 233064009 243210718 258046572
Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+") 0 0 0
спеціальний фонд
Доходи (з трансфертами) 40600625 43848675 46523444
Видатки (з трансфертами) 40600625 43848675 46523444
Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+") 0 0 0
разом
Доходи (з трансфертами) 273664634 287059393 304570016
Видатки (з трансфертами) 273664634 287059393 304570016
Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+") 0 0 0
 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                        Ю.Химин
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Додаток 2
                                                                                                 до рішення міської ради
                                                                                                  20 грудня 2019 року №2215
Доходи міського бюджету м.Борислава на 2020-2022 роки
(грн)
Показник 2020 2021 2022
2 3 4 5
Разом обсяг доходів, усього у тому числі 273664634 287059393 304570016
Міжбюджетні  трансферти, усього з них 69332200 69164527 73383563
Дотації 6122700 6612516 7015879
Субвенції 63004500 62330611 66132778
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 205000 221400 234905
Податкові надходження, усього з них 160895998 170983516 181413510
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 93190772 100646034 106785442
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 2699351 2915299 3093132
Внутрішні податки на товари та послуги 6104928 3809160 4041519
Місцеві податки 58783547 63486231 67358891
Інші податки та збори 117400 126792 134526
Неподаткові надходження, усього з них 8106393 8754904 9288954
Доходи від власності та підприємницької діяльності 135703 146559 155499
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2737508 2956509 3136856
Інші неподаткові надходження 280000 302400 320846
Власні надходження бюджетних установ 4953182 5349437 5675752
Інші доходи 35330043 38156446 40483990
Надходження від продажу основного капіталу   10000000 10800000 11458800
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 25330043 27356446 29025190
   
            Секретар міської ради                                                                   Ю.Химин
 
                                                                                                            Додаток 3
                                                                                                              до рішення міської ради
                                                                               20 грудня 2019 року №2215)
   
 
Видатки та надання кредитів міського бюджету м. Борислава за функціональною ознакою на 2020-2022 роки
(грн)
Код ТПКВКМБ Найменування 2020 рік 2021рік 2022 рік
1 2 3 4 5
0100 Державне управління 30571885,00 33017636,00 35031712,00
1000 Освіта 141061793,00 152346736,00 161639887,00
2000 Охорона здоров'я 20054062,00 13159975,00 13962733,00
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 6518078,00 7039524,00 7468935,00
4000 Культура і мистецтво 10512042,00 11353005,00 12045539,00
5000 Фізична культура і спорт 6882100,00 7432668,00 7886061,00
6000 Житлово - комунальне господарство 25063507,00 27068588,00 28719771,00
7000 Економічна діяльність 29412543,00 31765546,00 33703245,00
8000 Інша діяльність 3588624,00 3875714,00 4112132,00
Х УСЬОГО 273664634,00 287059393,00 304570016,00
 
 
Секретар міської ради                                                                        Ю.Химин
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Додаток 4
                                                                                                              до рішення міської ради
                                                                               20 грудня 2019 року №2215
Видатки та надання кредитів головних розпорядників коштів міського бюджету м.Борислава 2020-2022 роки
(грн)
Код відомчої класифікації Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету 2020 рік 2021рік 2022 рік
1 2 3 4 5
0200000 Виконавчий комітет Бориславської міської ради 16120849,00 17410517,00 18472558,00
0600000 Відділ освіти Бориславської міської ради 138621171,00 149710865,00 158843227,00
0800000 Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради 12661585,00 13674512,00 14508657,00
1000000 Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради 23797600,00 25701408,00 27269194,00
1200000 Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 54110576,00 58439422,00 62004227,00
3100000 Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради 3081910,00 3328463,00 3531499,00
3700000 Фінансове управління Бориславської міської ради 25270943,00 18794207,00 19940654,00
Х УСЬОГО 273664634,00 287059393,00 304570016,00
 
 
 
Секретар міської ради                                                                        Ю.Химин